Strona główna 15.08.2022.  

Unia Europejska    


Strona główna
budynek_gminy_sierpc_-_maly.jpg
 

Urząd Gminy w Sierpcu


ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

woj. mazowieckie, powiat sierpecki


tel. 24-275-57-01
fax. 24-275-57-01 w. 29

 e-mail:  info@gmina.sierpc.pl

Informacja

Od poniedziałku (28.03.2022 r.) został zniesiony obowiązek noszenia maseczek.

Wyjątek dotyczy podmiotów leczniczych oraz aptek.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 


DOŻYNKI 2022 - Zaproszenie
plakat-dobry_optimized.png
Czytaj całość
 
Z terenu Gminy Sierpc po raz kolejny usunięto azbest

logotyp_-_azbest_2022.jpgGmina Sierpc w 2022 roku po raz kolejny zrealizowała zadanie w zakresie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. W lipcu br. zostały przeprowadzone prace polegające na odbiorze, transporcie i utylizacji wcześniej już zdemontowanych wyrobów zawierających azbest od właścicieli nieruchomości, którzy złożyli wnioski.

W bieżącym roku z terenu Gminy Sierpc unieszkodliwionych zostało łącznie 145,00 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z 48 nieruchomości osób fizycznych. Realizacja zadania była współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wysokość przyznanej dotacji wyniosła ponad 32 000,00 zł.

Dziękujemy mieszkańcom, którzy skorzystali w tym roku z dotacji, za mobilizację w usunięciu wyrobów azbestowych ze swoich posesji. Dzięki temu w istotny sposób przyczynili się do ochrony środowiska, w którym wszyscy egzystujemy.

 
III SEKTORZE! DAJ SIĘ POZNAĆ!
daj_si_pozna.png

Rozpoczyna się badanie organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, NGO, kół gospodyń wiejskich, OSP…) działających w województwie mazowieckim.
Badanie prowadzone jest przez Fundację Optimum Pareto na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Celem badania jest poznanie sytuacji organizacji pozarządowych, warunków w jakich działają, ich potrzeb i doświadczeń ze współpracy z instytucjami publicznymi oraz przygotowanie rekomendacji do wieloletniego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi.
Ankieta dostępna jest w Internecie do 5 września br. pod adresem https://form.typeform.com/to/RfrwhFTz
Zapraszamy do jej wypełnienia. Jet to pierwszy etap szeroko zakrojonego badania, dzięki któremu głos organizacji pozarządowych działających w województwie mazowieckim zostanie wysłuchany i wzięty pod uwagę przez instytucje województwa podczas planowania dalszej współpracy.

 
Powstanie Warszawskie- Pamiętamy
plakat.png
 
NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH (OD LIPCA 2022 ROKU DO CZERWCA 2023 ROKU)

 

NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

W OKRESIE

OD LIPCA 2022 ROKU DO CZERWCA 2023 ROKU 

jest dostępny

TUTAJ

 
1 960 000,00 zł dofinansowania dla Gminy Sierpc!

rfil123456.jpgOgłoszono wyniki III naboru w ramach Rządowego Funduszy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W związku z tym Gmina Sierpc otrzyma wsparcie w wysokości 1 960 000,00 zł, na inwestycje w miejscowości Dziembakowo, na terenie którego funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PGR). Środki te zostaną przekazane na realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dziembakowo, gmina Sierpc”. Głównym celem inwestycji jest podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg poprzez przebudowę dróg w miejscowości Dziembakowo. Planuje się wykonanie nowych nawierzchni na drogach, budowę ciągów komunikacyjnych (chodników/ utwardzonych poboczy w zależności od szerokości pasa drogowego), wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, montaż oświetlenia solarnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz zjazdu na nieruchomość gminną użytkowaną przez Ochotniczą Straż Pożarną. Inwestycja będzie wykonana z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy poziomu i komfortu ich życia. Realizacja przedmiotowego zadania wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg. Poprawa jakości ciągów komunikacyjnych przyczyni się do rozwoju miejscowości.

 
Piknik ekologiczny w Żochowie!

17 lipca 2022 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Żochowie zorganizowało na terenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej piknik ekologicznych, zrealizowany dzięki Carlsberg Polska InicJaTyWy, gdzie Koło Gospodyń Wiejskich Żochowianki wygrało grant na realizację zadania pn.: „Edukacja ekologiczna w praktyce”.

 
 pisknik_ochowo.jpg
   
Czytaj całość
 
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Jana Filińskiego i Haliny Filińskiej (sygn. akt I Ns 131/22) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawców własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Goleszynie gmina Sierpc oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 25 o powierzchni 0,4900 ha dla, której Sąd Rejonowy w Sierpcu nie prowadzi księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w tym postępowaniu.                           
 
Ruszyła wypłata dopłat do nawozów
 

Do 31 maja 2022 r. rolnicy mogli ubiegać się o przyznanie dofinansowania do zakupu nawozów mineralnych. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trafiło blisko 427 tys. wniosków o to wsparcie. 11 lipca rozpoczęła się wypłata pomocy.

nawozyuyy.jpg
   
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 772
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Ważne adresy i telefony
Rada Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa
Deklaracja dostępności
 
 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


 


Transmisja obrad Rady Gminy Serpc

   


Odpady komunalne

 


Zadanie pn.:

„Wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Sierpc”

zrealizowane w 2021 r., współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”

logo-mazwosze.jpg 


 
logo-eu-rp-fs.png
 
 

 
 fundusz.jpg
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2021 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł” www.wfosigw.pl

www.wfosigw.pl

 
fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

    
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego    
logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie