Strona główna 31.10.2020.  

Unia Europejska    


Urząd Gminy w Sierpcu
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

woj. mazowieckie, powiat sierpecki

budynek_gminy_sierpc_-_maly.jpg

tel. 24-275-57-01
fax. 24-275-57-01 w. 29

 e-mail:  info@gmina.sierpc.pl


Urząd Gminy w Sierpcu wznawia bezpośrednią obsługę interesantów. 

      Sprawy wymagające osobistej obecności będą załatwiane z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Konieczne jest stosowanie środków ochrony osobistej: maseczki zasłaniającej nos i usta, dezynfekcji rąk, rękawiczek jednorazowych, bezpiecznych odległości (minimum 1,5 metra),

      Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

      W trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników Urzędu Gminy, zaleca się ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnych.                               

Kasa  czynna  w godzinach  9.00 - 14.00

 


 

 


Małe przetwórstwo i RHD
26 października 2020 r. ruszył nabór wniosków w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój", czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny.
 
Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Na złożenie dokumentów rolnicy mają czas do 24 listopada 2020 r.
Czytaj całość
 
Z terenu Gminy Sierpc unieszkodliwiono odpady folii oraz inne odpady z działalności rolniczej

Gmina Sierpc pozyskała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag".

Złożony w grudniu 2019 roku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o przyznanie dotacji w ramach ogłoszonego programu priorytetowego z dziedziny Ochrony Ziemi pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej", w wyniku pozytywnej oceny formalnej i ekologiczno-technicznej został zakwalifikowany do dofinansowania przez Zarząd NFOŚiGW.

Dzięki przyznanemu wsparciu rolnicy z terenu Gminy Sierpc, którzy w 2019 roku złożyli deklarację o chęci oddania folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mieli możliwość bezpłatnego oddania w/w odpadów w 2020 roku.

 
 Czytaj całość  rozdunek_ruchom_podog_2.jpg  prasowanie_odpadw.jpg

 

Czytaj całość
 
Nawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsi

Od 29 października do 30 listopada 2020 r. rolnicy mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach PROW 2014-2020.

O dofinansowanie może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. O premię mogą starać się osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, jak również osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności.
Czytaj całość
 
Spis rolny  bezpieczeństwo ludzi i danych to priorytet!

Trwający Powszechny Spis Rolny to wyjątkowy czas próby dla statystyki publicznej. Aktualnie najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa rachmistrzom i rolnikom w czasach pandemii. Nie zapominamy również o gromadzonych danych.

 

Po pierwsze - człowiek

bezpieczestwo_podczas_psr.png     Ze względu na stan zagrożenia zdrowotnego Centralne Biuro Spisowe wstrzymało na początku października możliwość kontaktów bezpośrednich rachmistrzów spisowych w gospodarstwach rolnych. Jednak ze względu na liczne sygnały zgłaszane przez rolników czekających na wizytę rachmistrzów oraz gotowość pracowników statystyki do służby w warunkach zwiększonego zagrożenia, Centralne Biuro Spisowe dopuściło możliwość realizacji od 10 października wywiadów bezpośrednich. Troska o bezpieczeństwo rachmistrzów i rolników spowodowała wprowadzenie  szczególnych zasady w kontaktach z respondentami. Maseczki, żele i wywiady na otwartym terenie stały się już normą.

     Użytkownik gospodarstwa rolnego, który ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, powinien przekazać rachmistrzowi nr telefonu w celu odbycia obowiązkowego wywiadu.

Czytaj całość
 
Rusza nabór na podejmowanie nowej działalności gospodarczej

UWAGA! Już dziś rusza nabór na podejmowanie nowej działalności gospodarczej!

lgd-naglowek.png

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo" informuje, iż z dniem dzisiejszym tj. 15 października br. rozpoczyna się nabór wniosków nr 1/2020 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, w tym podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać od dnia 15 października do 29 października 2020 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w biurze Stowarzyszenia LGD ul. Kopernika 9, 09-200 Sierpc.


Czytaj całość
 
ARiMR: Dotacje na małe przetwórstwo i RHD

Za dwa tygodnie, 26 października, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój", czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny.

Czytaj całość
 
Podsumowanie projektu "Czas na aktywność i wspólne działanie"
      W październiku 2020r. w Bledzewie odbyło się podsumowanie projektu „Czas na aktywność i wspólne działanie" na terenie gminy Sierpc. Projekt sfinansowany został  kwotą ponad stu tysięcy złotych ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, realizowany  w partnerstwie z Powiatem Sierpeckim, Senior+ i RCEE w Płocku. W spotkaniu uczestniczyli Krzysztof Korpoliński Wójt Gminy Sierpc, Jarosław Ocicki Wicestarosta Sierpecki, Małgorzata Korpolińska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Sierpeckiego, Radni Gminy Sierpc, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bledzewie oraz społeczność lokalna. Podsumowania projektu dokonała Pani Małgorzata Korpolińska, która jest osobą koordynującą realizację tego projektu na terenie całego powiatu sierpeckiego.
 
Czytaj całość
dsc_0937-2.jpg
 
Czytaj całość
 
Spis rolny  częściowo przywrócono wywiady bezpośrednie

Czytaj całość    W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników, a także gotowość znacznej części rachmistrzów do pracy w terenie w trudnych warunkach epidemicznych, od soboty 10 października w gminach na Mazowszu i w całej Polsce będzie możliwość spisania gospodarstwa rolnego podczas wywiadu bezpośredniego. ZACHOWANE BĘDĄ WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO!

    Spis metodą wywiadu bezpośredniego może być prowadzony przez rachmistrza pod warunkiem zachowania standardowych zaleceń sanitarnych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Aktualne zasady i ograniczenia znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

Czytaj całość
 
Doposażenie remizy OSP w Gorzewie

      We wrześniu 2020 roku zakończono zadanie realizowane przez Gminę Sierpc, które zostało dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020".

       Z inicjatywy Wójta Gminy Sierpc - Krzysztofa Korpolińskiego w grudniu ubiegłego roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o dotację na zadanie pod nazwą: „Doposażenie remizy OSP w Gorzewie", który rozpatrzono pozytywnie.

      30 lipca 2020 roku działający w imieniu Gminy Sierpc: Wójt Gminy Sierpc oraz Skarbnik Gminy podpisali umowę o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS Mazowsze 2020" na realizację przedmiotowego zadania.

     Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzewie została doposażona w stoły i krzesła bankietowe.

 Czytaj całość  gorzewo-2.jpg  gorzewo-3.jpg

 

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 445
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 

baner_na_stron_urzdu_gminy_250x250.jpg

 


gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

 


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

    


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18 526,00 zł"

www.wfosigw.pl

 


fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

www.wfosigw.pl  


 
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"
 szkola-rownych-szans.png

Projekt "Szkoła równych szans!"


 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie