Strona główna 30.11.2021.  

Unia Europejska    


Strona główna
budynek_gminy_sierpc_-_maly.jpg
 

Urząd Gminy w Sierpcu


ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

woj. mazowieckie, powiat sierpecki


tel. 24-275-57-01
fax. 24-275-57-01 w. 29

 e-mail:  info@gmina.sierpc.pl


Informacja

 

Sprawy wymagające osobistej obecności będą załatwiane z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Konieczne jest stosowanie środków ochrony osobistej: maseczki zasłaniającej nos i usta, dezynfekcji rąk, rękawiczek jednorazowych, bezpiecznych odległości (minimum 1,5 metra)

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

W trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników Urzędu Gminy, zaleca się ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnych.  
Gminna Infolinia w sprawie transportu osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych
 
tel.: 24 275-57-01 w. 21 czynna w godzinach 8.00 - 15.00 w dni robocze.
 

Osobami uprawnionymi do dowozu do punktów szczepień są:

a) osoby niepełnosprawne, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

b) osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do  punktu szczepień, znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania,

Szczepienia przeciwko COVID-19 - ważne informacje


 


Wycieczka uczniów ze Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym
wycueckzaaa.jpg
Czytaj całość
 
GMINA SIERPC ZAKUPIŁA NOWY CIĄGNIK

cignik1121.jpg

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Sierpc zakupiła fabrycznie nowy ciągnik rolniczy marki CLAAS model ARION 440 o mocy 125 KM. Charakteryzujący się nowoczesnością oraz wysokimi parametrami technicznymi pojazd pozwoli usprawnić wykonywanie należących do zadań własnych gminy prac terenowych. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do wykonywania prac ziemnych, remontowo-budowlanych, a także jako wsparcie w zimowym utrzymaniu dróg gminnych. Ponadto, Gmina Sierpc planuje zakup osprzętu do w/w ciągnika w postaci: pługa śnieżnego, kosiarki oraz posypywarki. Urządzenia te korzystnie wpłyną  na właściwe utrzymanie gminnej infrastruktury oraz dróg i chodników na terenie Gminy całym rokiem. Doposażenie bazy technicznej ma kluczowe znaczenie dla jakości i szybkości wykonywanych zadań na potrzeby mieszkańców gminy Sierpc. 

 
Dofinansowanie na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Miłobędzyn!
gmina_-_miobedzyn.png

1 995 000,00  złotych otrzyma Gmina Sierpc z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłobędzyn. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem na poziomie 95% kosztów inwestycji i dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkami łączącymi sieć z poszczególnymi posesjami (długość około 2 km). Sieć kanalizacyjna posłuży do odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, umożliwi mieszkańcom budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych odprowadzanie ścieków do kanalizacji zbiorczej.


 
Małgorzata Korpolińska uhonorowanych nagrodą Ministra Edukacji i Nauki
W uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nagrodę Ministra Edukacji i Nauki w 2021 roku  otrzymała Małgorzata Korpolińska, nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym.
magorzata_korpoliska_-_nagroda111_.jpg
Czytaj całość
 
NAGRODY WÓJTA GMINY SIERPC!
dzie_edukacji_narodowej111.jpg

W dniu 29.10.2021 roku  podczas XL Sesji Rady Gminy Sierpc z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójt Gminy Sierpc wręczył Dyrektorom Szkół i Przedszkola z terenu Gminy Sierpc nagrody Wójta za osiągnięcia oraz wzorowo wykonywaną pracę. Wyróżnienia są dowodem zaangażowania w przekazywaniu wiedzy, owocnego kształtowania właściwych postaw dzieci i młodzieży oraz aktywności w pracy zawodowej.

 
 
Podsumowanie projektu LOWE
 W dniu 25 października 2021 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych”. podsumowanie_lowe111.jpg
Czytaj całość
 
INFORMACJA

   Wójt Gminy Sierpc - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu informuje, iż w związku z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) podprogram 2021 rozpoczyna zapisy na pomoc żywnościową dla osób najbardziej potrzebujących.

   Osoby zainteresowane skorzystaniem z Pomocy Żywnościowej prosimy o składanie wniosków od dnia 02.11.2021r. do dnia 17.12.2021r. w pokoju numer 1 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierpcu ul. Narutowicza 21C. Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

 

  • 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie  
 
Program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

Ogłoszono program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, z którego skorzystać mogą gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

 

Czytaj całość
 
Tworzenie grup producentów i organizacji producentów  można składać wnioski

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Nabór potrwa do 30 listopada 2021 r.

Już po raz dziesiąty grupy i organizacje producentów mogą starać się o dofinasowanie z budżetu PROW 2014-2020. Podmioty, które chcą złożyć wniosek, muszą działać jako przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i spełniać określone warunki. Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 10 - 18 z 655
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
 
 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

 


Zadanie pn.:

„Wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Sierpc”

zrealizowane w 2021 r., współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”

logo-mazwosze.jpg 

 
logo-eu-rp-fs.png
 
 

 
 fundusz.jpg
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2021 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł” www.wfosigw.pl

www.wfosigw.pl

 
fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

    
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego    
logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie