Strona główna 28.09.2022.  

Unia Europejska    


Strona główna
budynek_gminy_sierpc_-_maly.jpg
 

Urząd Gminy w Sierpcu


ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

woj. mazowieckie, powiat sierpecki


tel. 24-275-57-01
fax. 24-275-57-01 w. 29

 e-mail:  info@gmina.sierpc.pl

Informacja

Od poniedziałku (28.03.2022 r.) został zniesiony obowiązek noszenia maseczek.

Wyjątek dotyczy podmiotów leczniczych oraz aptek.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 


Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Zgłoś swojego Wolontariusza w konkursie "Mazowieckie Barwy Wolontariatu"

 
plakat-barwy-wolontariatu-2022.png

Bliższe informacje pod adresem www.dialog.mazovia.pl

 
 
DODATEK WĘGLOWY

Wójt Gminy Sierpc realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego powierzył Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sierpcu.

 

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać pisemnie na adres:

Urząd Gminy w Sierpcu

ul. Biskupa Floriana 4

09-200 Sierpc

 

lub

 

Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu

ul. Narutowicza 21C

09-200 Sierpc

tel. 24 275-31-58

gops.sierpc@interia.pl

 

lub

 

drogą elektroniczną poprzez platformę e-PUAP (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym), na adres skrzynki: URZĄD GMINY W SIERPCU /3f4ih06ymt/skrytka

 

Dodatek węglowy wypłacany jest dla jednego gospodarstwa domowego i wynosi  3000 złotych

 

Gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca zaś gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna składająca wniosek oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

W przypadku gdy wniosek o wypłatę świadczenia dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten  przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

 

Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o dodatek węglowy jest wpisane lub zgłoszone budynku do centralnej ewidencji emisyjności budynków, z której wynika, że głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. 

Czytaj całość
 
DOŻYNKI 2022 - Zaproszenie
plakat-dobry_optimized.png
Czytaj całość
 
Z terenu Gminy Sierpc po raz kolejny usunięto azbest

logotyp_-_azbest_2022.jpgGmina Sierpc w 2022 roku po raz kolejny zrealizowała zadanie w zakresie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. W lipcu br. zostały przeprowadzone prace polegające na odbiorze, transporcie i utylizacji wcześniej już zdemontowanych wyrobów zawierających azbest od właścicieli nieruchomości, którzy złożyli wnioski.

W bieżącym roku z terenu Gminy Sierpc unieszkodliwionych zostało łącznie 145,00 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z 48 nieruchomości osób fizycznych. Realizacja zadania była współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wysokość przyznanej dotacji wyniosła ponad 32 000,00 zł.

Dziękujemy mieszkańcom, którzy skorzystali w tym roku z dotacji, za mobilizację w usunięciu wyrobów azbestowych ze swoich posesji. Dzięki temu w istotny sposób przyczynili się do ochrony środowiska, w którym wszyscy egzystujemy.

 
III SEKTORZE! DAJ SIĘ POZNAĆ!
daj_si_pozna.png

Rozpoczyna się badanie organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, NGO, kół gospodyń wiejskich, OSP…) działających w województwie mazowieckim.
Badanie prowadzone jest przez Fundację Optimum Pareto na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Celem badania jest poznanie sytuacji organizacji pozarządowych, warunków w jakich działają, ich potrzeb i doświadczeń ze współpracy z instytucjami publicznymi oraz przygotowanie rekomendacji do wieloletniego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi.
Ankieta dostępna jest w Internecie do 5 września br. pod adresem https://form.typeform.com/to/RfrwhFTz
Zapraszamy do jej wypełnienia. Jet to pierwszy etap szeroko zakrojonego badania, dzięki któremu głos organizacji pozarządowych działających w województwie mazowieckim zostanie wysłuchany i wzięty pod uwagę przez instytucje województwa podczas planowania dalszej współpracy.

 
Powstanie Warszawskie- Pamiętamy
plakat.png
 
NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH (OD LIPCA 2022 ROKU DO CZERWCA 2023 ROKU)

 

NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

W OKRESIE

OD LIPCA 2022 ROKU DO CZERWCA 2023 ROKU 

jest dostępny

TUTAJ

 
1 960 000,00 zł dofinansowania dla Gminy Sierpc!

rfil123456.jpgOgłoszono wyniki III naboru w ramach Rządowego Funduszy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W związku z tym Gmina Sierpc otrzyma wsparcie w wysokości 1 960 000,00 zł, na inwestycje w miejscowości Dziembakowo, na terenie którego funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PGR). Środki te zostaną przekazane na realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dziembakowo, gmina Sierpc”. Głównym celem inwestycji jest podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg poprzez przebudowę dróg w miejscowości Dziembakowo. Planuje się wykonanie nowych nawierzchni na drogach, budowę ciągów komunikacyjnych (chodników/ utwardzonych poboczy w zależności od szerokości pasa drogowego), wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, montaż oświetlenia solarnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz zjazdu na nieruchomość gminną użytkowaną przez Ochotniczą Straż Pożarną. Inwestycja będzie wykonana z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy poziomu i komfortu ich życia. Realizacja przedmiotowego zadania wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg. Poprawa jakości ciągów komunikacyjnych przyczyni się do rozwoju miejscowości.

 
Piknik ekologiczny w Żochowie!

17 lipca 2022 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Żochowie zorganizowało na terenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej piknik ekologicznych, zrealizowany dzięki Carlsberg Polska InicJaTyWy, gdzie Koło Gospodyń Wiejskich Żochowianki wygrało grant na realizację zadania pn.: „Edukacja ekologiczna w praktyce”.

 
 pisknik_ochowo.jpg
   
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 10 - 18 z 783
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Ważne adresy i telefony
Rada Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa
Deklaracja dostępności
 
 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


 


Transmisja obrad Rady Gminy Serpc

   


Odpady komunalne


 

  1577b.jpg

 

Zadanie pn.:

„Wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Sierpc”

zrealizowane w 2021 r., współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”

logo-mazwosze.jpg 


 
logo-eu-rp-fs.png
 
 

 
 fundusz.jpg
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2021 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł” www.wfosigw.pl

www.wfosigw.pl

 
fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

      

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie