Strona główna 28.09.2020.  

Unia Europejska    


Urząd Gminy w Sierpcu
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

woj. mazowieckie, powiat sierpecki

budynek_gminy_sierpc_-_maly.jpg

tel. 24-275-57-01
fax. 24-275-57-01 w. 29

 e-mail:  info@gmina.sierpc.pl


Urząd Gminy w Sierpcu wznawia bezpośrednią obsługę interesantów. 

      Sprawy wymagające osobistej obecności będą załatwiane z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Konieczne jest stosowanie środków ochrony osobistej: maseczki zasłaniającej nos i usta, dezynfekcji rąk, rękawiczek jednorazowych, bezpiecznych odległości (minimum 1,5 metra),

      Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

      W trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników Urzędu Gminy, zaleca się ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnych.                               

Kasa  czynna  w godzinach  9.00 - 14.00

 


 

 


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Sierpcu
Zapraszamy do korzystania z portalu eKRUS.gov.pl
Usługi on-line dla ubezpieczonych w KRUS
 
 
Portal eKRUS przeznaczony jest dla ubezpieczonych w KRUS: rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, oraz członków ich rodzin, zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego.
Do korzystania z portalu wystarczy komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz aplikacja umożliwiająca odczyt plików w formacie PDF.
 
Z ogólnodostępnych treści na eKRUS może korzystać każdy użytkownik Internetu. Do treści spersonalizowanych dostęp jest zastrzeżony dla osób ubezpieczonych w KRUS, które zarejestrują się i zaakceptują regulamin serwisu. Każda zarejestrowana osoba uzyskuje dostęp on-line do własnych danych ewidencyjnych, przebiegu historii ubezpieczenia, wykazu składek, ich bieżącej wysokości, informacji o zbliżających się terminach płatności i in.
 
Czytaj całość
 
Inwestycje 2019

W grudniu 2019 roku miejsce miały uroczyste otwarcia następujących inwestycji:

  • zmodernizowanego odcinka drogi powiatowej łączącej następujące miejscowości: Goleszyn – Białyszewo – Warzyn Kmiecy,
  • ciągu pieszego w miejscowości Sułocin-Towarzystwo,
  • ciągu pieszego w miejscowości Grodkowo-Zawisze,
  • podbudowy drogi na odcinku Warzyn-Skóry – Warzyn Kmiecy,

W uroczystych otwarciach udział brali: Wójt Gminy Sierpc Pan Krzysztof Korpoliński, Starosta Sierpecki Pan Mariusz Turalski, Wicestarosta Sierpecki Pan Jarosław Ocicki, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Sierpeckiego Pani Małgorzata Korpolińska, Przedstawiciele Rady Gminy w Sierpcu oraz sołtysi poszczególnych miejscowości z terenu Gminy Sierpc.

Z budżetu Gminy Sierpc na realizację tych zadań przekazano łącznie kwotę ponad 330 000,00 zł.

Inwestycje te przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego na terenie gminy Sierpc.

   dsc_0427.jpg

 

 
Nabór na projekty grantowe!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo" informuje, iż z dniem 30 grudnia 2019 r. rozpoczął się nabór wniosków nr 1/2020/G zakres tematyczny odpowiadający przedsięwzięciu „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej", oraz nabór wniosków nr 2/2020/G zakres tematyczny odpowiadający przedsięwzięciu „Kapitał ludzki społeczności sierpeckiej" w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać do dnia 13 stycznia 2020r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w biurze Stowarzyszenia LGD "Sierpeckie Partnerstwo" ul. Kopernika 9 pok.16, 09-200 Sierpc.

Zapraszamy również na bezpłatne konsultacje świadczone przez pracowników biura LGD „Sierpeckie Partnerstwo".

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia o naborze nr 1/2020/G oraz ogłoszenia o naborze nr 2/2020/G znajdują się na stronie Stowarzyszenia: www.lgdsp.pl w zakładce Nabory.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!

 
OTWARCIE ZMODERNIZOWANEJ PRACOWNI INFORMATYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BORKOWIE KOŚCIELNYM

      Paulo Coelho powiedział: „Możliwość spełniania marzeń sprawia, że życie jest fascynujące".  Marzenia uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym o pracowni komputerowej na miarę XXI wieku spełniły się. Wójt Gminy Sierpc Pan Krzysztof Korpoliński 11 października 2019 roku podpisał z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Pana Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego umowę o udzieleniu pomocy finansowej na zadanie pt.: „Modernizacja istniejącej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym" w ramach „Mazowieckiego  Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych".

Na realizację tego zadania przeznaczona została kwota w wysokości 45 199 zł, z czego 31 500 zł to środki pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego, które stanowią 70 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych zadania. Pozostałe 30% to wkład Gminy Sierpc.

 

 Czytaj całość  dsc00467.jpg  dsc00490.jpg

 

Czytaj całość
 
Kolejne nabory przed nami! Zapraszamy na szkolenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje, iż przewidywany termin naboru wniosków na projekty grantowe w ramach przedsięwzięć: „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej” oraz „Kapitał ludzki społeczności sierpeckiej” zaplanowany jest w dniach
30 grudnia 2019 r. – 13 stycznia 2020 r.

 

Wysokość dostępnych środków na operację w ramach naboru:

1.   Nr 1/2020/G przedsięwzięcie „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej” wynosi 65 054,00 zł.

2.   Nr 2/2020/G przedsięwzięcie „Kapitał ludzki społeczności sierpeckiej” wynosi 50 000,00 zł.

 

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych możliwością uzyskania wsparcia na bezpłatne szkolenia z zakresu projektów grantowych, które odbędą się:  

  • dnia 18 grudnia 2019 r. (środa) od godz. 9:00 do godz. 15:00 w biurze Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo” ul. Kopernika 9, 09-200 Sierpc – szkolenie w ramach przedsięwzięcia „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej”,
  • dnia 19 grudnia 2019 r. (czwartek) od godz. 9:00 do godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu ul. Piastowska 11 a, 09-200 Sierpc – szkolenie w ramach przedsięwzięcia „Kapitał ludzki społeczności sierpeckiej”.

 

 

Szczegółowe informacje będą zawarte w ogłoszeniach o naborze wniosków nr 1/2020/G oraz nr 2/2020/G na stronie Stowarzyszenia lgdsp.pl w najbliższym czasie.

 
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU UMIEM PŁYWAĆ 2019

Uczniowie ze Szkół Podstawowych w Bledzewie, Goleszynie, Sudragach i Borkowie Kościelnym z klas I - III, na przełomie września i grudnia 2019r., uczestniczyli w nauce pływania w ramach projektu Umiem Pływać 2019r. Projekt finansowany był ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Realizatorem projektu był Klub Pływacki Shark Sierpc a partnerami Gmina Sierpc oraz Kryta Pływalnia w Sierpcu.

Celem projektu było upowszechnienie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie podstawowych umiejętności pływania oraz profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy. Dzieci uczestniczyły w 20 godzinach podstawowej nauki pływania realizowanych w 10 blokach po 2 godziny lekcyjne, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów pływania. W ramach projektu wszyscy uczestnicy zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi oraz podstawowymi zasadami udzielani pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Podsumowanie projektu odbyło się 02.12.2019r., na którym to uczestnicy mieli za zadanie przepłynąć 1 długość na dużym basenie wybranym stylem, z przyborem lub bez. Wszyscy uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z tym zadaniem, za co na koniec zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami i dyplomami. 

 

   dsc09033_copy.jpg dsc09107_copy.jpg 
 dsc09121_copy.jpg  dsc09135_copy.jpg  dsc09148_copy.jpg

 

 
Przed nami kolejne nabory wniosków  GRANTY!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" informuje, iż w najbliższym czasie przewidziany jest w ramach LSR nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na projekty grantowe w ramach:

Przedsięwzięcie „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej" w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego, promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Minimalna wartość grantu (dofinansowania) wynosi nie mniej niż 5 000 złotych oraz nie więcej niż 25 000 złotych.

Minimalna wartość grantu (dofinansowania) wynosi nie mniej niż 5 000 złotych oraz nie więcej niż 12 500 złotych.

Wnioski o powierzenie grantu mogą składać osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, jednostki sektora finansów publicznych, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne. Grantobiorca może uzyskać wsparcie finansowe do poziomu 95% kosztów kwalifikowanych i ma ono formę refundacji. 

Odwiedź stronę internetową  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" 

 

 
PODWÓJNY SUKCES W PLEBISCYCIE MISTRZOWIE AGRO 2019

Koło Gospodyń Wiejskich w Sudragach zwyciężyło w plebiscycie Mistrzowie AGRO zajmując I miejsce w kategorii Koło Gospodyń Wiejskich Roku 2019 w powiecie sierpeckim.

Plebiscyt Mistrzowie Agro w województwie mazowieckim został przeprowadzony po raz pierwszy i trwał od połowy sierpnia br. W etapie powiatowym plebiscytu KGW Sudragi zdecydowaną przewagą głosów zajęło I miejsce i awansowało do etapu wojewódzkiego.

W ramach konkursu Sołectwo Sudragi także otrzymało prestiżowy tytuł -  I miejsce w kategorii Sołectwo Roku 2019 w powiecie sierpeckim.

  

Czytaj całość

 

Czytaj całość
 
NOWE STROJE LUDOWE

W październiku br. zakończono zadanie realizowane przez Gminę Sierpc, które zostało dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019".

Z inicjatywy Wójta Gminy Sierpc - Krzysztofa Korpolińskiego w kwietniu 2019 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o dotację na zadanie pod nazwą: „Wspieranie i promocja lokalnej kultury poprzez zakup strojów ludowych", który rozpatrzono pozytywnie. 07 sierpnia 2019 roku działający w imieniu Gminy Sierpc: Wójt Gminy Sierpc oraz Skarbnik Gminy podpisali z Zarządem Województwa Mazowieckiego umowę o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS Mazowsze 2019" na realizację przedmiotowego zadania.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zakupiono tradycyjne łowickie stroje ludowe damskie oraz męskie.

 

 Czytaj całość stroje-2019-2.jpeg   stroje-2019-3.jpeg

 

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 82 - 90 z 429
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 

baner_na_stron_urzdu_gminy_250x250.jpg

 


gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

 


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

    


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18 526,00 zł"

www.wfosigw.pl

 


fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

www.wfosigw.pl  


 
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"
 szkola-rownych-szans.png

Projekt "Szkoła równych szans!"


 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie