Strona główna 24.05.2022.  

Unia Europejska    


Strona główna
budynek_gminy_sierpc_-_maly.jpg
 

Urząd Gminy w Sierpcu


ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

woj. mazowieckie, powiat sierpecki


tel. 24-275-57-01
fax. 24-275-57-01 w. 29

 e-mail:  info@gmina.sierpc.pl

Informacja

Od poniedziałku (28.03.2022 r.) został zniesiony obowiązek noszenia maseczek.

Wyjątek dotyczy podmiotów leczniczych oraz aptek.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 


Dofinansowanie dla KGW

Tylko do 31 grudnia KGW mają czas na wydanie środków na prowadzenie działalności statutowej, a wydatki muszą rozliczyć do końca stycznia.

Panie z kół gospodyń wiejskich otrzymały w tym roku z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa blisko 55,9 mln zł na prowadzenie działalności statutowej. Na wydanie tych środków mają czas do końca grudnia 2021 r., a na ich rozliczenie do końca stycznia 2022 r.Tylko do 31 grudnia KGW mają czas na wydanie środków na prowadzenie działalności statutowej, a wydatki muszą rozliczyć do końca stycznia.

 

Czytaj całość
 
Obowiązki sprawozdawcze podmiotów świadczących usługi noclegowe

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

Czytaj całość
 
Informacja o wsparciu finansowym
1636041591.jpg

Szkoła Podstawowa w Sudragach przystąpiła do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025" Priorytet 3 i otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej na zakup książek i elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz realizację działań promujących czytelnictwo na kwotę 5 000 złotych, z czego 1 000 zł stanowi wkład własny organu prowadzącego, czyli Gminy Sierpc.

Dzięki uczestnictwu w programie do naszej biblioteki zostaną zakupione lektury szkolne, książki historyczne, w tym poświęcone historii Polski XX wieku, nowości wydawnicze z literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz nowoczesne regały biblioteczne.

 
Pieniądze na Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego

 

nawozyyyyy.png10 grudnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wsparcie na Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” .


 

Czytaj całość
 
Odbiór drogi w miejscowości Rachocin

rfil123456.jpgUrząd Gminy w Sierpcu informuje o zakończeniu realizacji inwestycji wykonanej w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W listopadzie 2021 roku dokonano odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rachocin”. W ramach realizacji zadania wykonano przebudowę drogi gminnej nr 370524W w miejscowości Rachocin.  

Zakres inwestycji obejmował modernizację 614 metrowego odcinka drogi o szerokości 3,5 metra. W ramach zadania wykonano profilowanie,  nowe warstwy konstrukcyjne, nową nawierzchnię oraz pobocza z kruszywa. Zadanie dofinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, koszt zadania 119 704,03 zł.

Realizacja inwestycji znacząco wpłynęła na usprawnienie i poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego, a także pieszego na drodze gminnej oraz przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców.
 
DODATKOWE ŚRODKI DLA GMINY SIERPC
dofinansowanie_dla_gminy1111.pngW listopadzie Ministerstwo Finansów opublikowało tabelę z kwotami dofinansowania dla gmin w ramach tzw. uzupełnienia subwencji ogólnej, które dedykowane jest wyłącznie na wsparcie zadań z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

1714 gmin jeszcze w tym roku otrzyma z budżetu państwa w sumie 4 mld zł na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych. 1 mld zł trafi na przedsięwzięcia w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, a 3 mld zł na projekty związane z kanalizacją. Przyznane środki mogą być wykorzystane na inwestycje w latach 2021-2024. Zdecydowanie poprawi to jakość życia mieszkańców oraz przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. Inwestycje wodno-kanalizacyjne przekładają się bezpośrednio na dostęp do bieżącej wody i oczyszczanie ścieków.

Z tego tytułu, Gminie Sierpc przypadło 3 596 477,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Otrzymane pieniądze to kolejny krok do poprawy warunków życia naszych mieszkańców.

 
Szkoła Podstawowa w Sudragach laureatem konkursu grantowego Zdrowie dla Płocka
zdrowie_dla_pocka.png
 To już kolejny projekt skierowany do mieszkańców gminy Sierpc, który  otrzymał  grant Fundacji Orlen.
Czytaj całość
 
Ostrzeżenie meteorologiczne!
meteo1.png
 
Szkolenie Chemizacyjne w zakresie stosowania środków ochrony roślin

 W dniu 06.12.2021 roku w OSP Borkowo Kościelne ul. Szkolna 6  odbędzie się Szkolenie Chemizacyjne organizowane przez Firmę SZKOLTEX Daniel Sochacki w zakresie stosowania środków ochrony roślin - uzupełniające.

Po zakończonym szkoleniu otrzymaja Państwo zaświadczenie, które ważne jest 5 lat. 

OBOWIĄZUJĄ WCZEŚNIEJSZE ZAPISY      

ZAPISY TELEFONICZNE 

537 998 001, 81 532 72 19, 795 095 414

sierpc.jpg

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 73 - 81 z 735
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Ważne adresy i telefony
Rada Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa
Deklaracja dostępności
 
 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

 


Zadanie pn.:

„Wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Sierpc”

zrealizowane w 2021 r., współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”

logo-mazwosze.jpg 


 
logo-eu-rp-fs.png
 
 

 
 fundusz.jpg
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2021 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł” www.wfosigw.pl

www.wfosigw.pl

 
fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

    
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego    
logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie