Strona główna 30.09.2020.  

Unia Europejska    


Urząd Gminy w Sierpcu
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

woj. mazowieckie, powiat sierpecki

budynek_gminy_sierpc_-_maly.jpg

tel. 24-275-57-01
fax. 24-275-57-01 w. 29

 e-mail:  info@gmina.sierpc.pl


Urząd Gminy w Sierpcu wznawia bezpośrednią obsługę interesantów. 

      Sprawy wymagające osobistej obecności będą załatwiane z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Konieczne jest stosowanie środków ochrony osobistej: maseczki zasłaniającej nos i usta, dezynfekcji rąk, rękawiczek jednorazowych, bezpiecznych odległości (minimum 1,5 metra),

      Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

      W trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników Urzędu Gminy, zaleca się ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnych.                               

Kasa  czynna  w godzinach  9.00 - 14.00

 


 

 


NEXERA - szybki internet
 
Wytyczne Ministra Klimatu i GIS w sprawie postępowania z odpadami w czasie zakażenia COVID

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego
w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

 

Informacje ogólne

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań
na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

 

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane
do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Czytaj całość
 
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OCHRONY PSZCZÓŁ I INNYCH ZAPYLACZY
KOMUNIKAT

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin

i Nasiennictwa w Warszawie

 

CHROŃ PSZCZOŁY I INNE OWADY ZAPYLAJĄCE

 

Mając na uwadze z rozpoczynający się sezon wegetacyjny i kwitnienie roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających pamiętajmy że: nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin niosą zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy

 

Wykonując zabiegi środkami ochrony roślin należy w szczególności:

·         stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy; 

·         stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie,

·         używać środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu; 

·         nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu (przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s),

·         zachowywać minimalne odległości od pasiek tj. 20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych,

·         nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty,

·         wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających,

·         stosować środki ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy nie będące celem zabiegu, w tym przeciwdziałać znoszeniu środków ochrony roślin,

·         stosować środki ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin, zwracając szczególną uwagę na ochronę organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu.

 

Czytaj całość
 
Informacja GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu informuje, iż od wtorku 24.03.2020 r. prowadzi dyżury od godziny 7.30 do godz. 19.00

 

Od godziny 7.30 do godziny 15.30 – tel. 24 275 31 58

Od godziny 15.30 do godziny 19.00 – tel. 508 287 078

 

 

Kierownik GOPS

Wioletta Stefańska

 
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM

Kontakt telefoniczny

Wykaz telefonów Urzędu Gminy w Sierpcu

 Nr Wewnętrzny

Stanowisko

Nr Zewnętrzny

27

Sekretariat

24 275 – 57 – 01

29

Fax

 

21

Oświata / Kadry

 

22

Sekretarz

 

23

Wójt

 

13

Planowanie przestrzenne

24 275 – 23 – 31

18

Budownictwo

 

15

Ochrona Środowiska

24 275 – 66 – 01

24

Rolnictwo / Gospodarka Gruntami

 

12

Płace

24 275 – 27 – 92

26

Księgowość

 

19

Skarbnik

 

16

Ewidencja Ludności

24 275 – 56 – 95

25

Podatki

Ewidencja Działalności Gospodarczej

 

14

 Zarządzanie Kryzysowe / Informatyk

24 275 – 55 – 65

20

Kasa

 

lub za pomocą poczty elektronicznej info@gmina.sierpc.pl

 

Szanowni Państwo,

Drodzy Mieszkańcy Gminy Sierpc w trosce o Państwa bezpieczeństwo w związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 rekomenduję temat profilaktyki związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w gminie, podległych jednostkach, szkołach i przedszkolach oraz jak postępować w sytuacji zagrożenia zdrowia.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zawieszenie zajęć w naszym powiecie dotyczy przedszkoli i szkół (publicznych i niepublicznych).

Ponadto zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawieszona zostaje działalność wszystkich instytucji kulturalnych.

Wójt Gminy Sierpc zwraca się z prośbą o niekorzystanie z ogólnodostępnych i otwartych obiektów sportowych i rekreacyjnych typu boiska, siłownie na wolnym powietrzu, place zabaw, parki itp.

Do wszystkich mieszkańców apelujemy o rygorystyczne przestrzeganie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń. Czas zawieszenia zajęć w szkole to czas przebywania uczniów w domu! Prosimy rodziców o ograniczenie kontaktów dzieci z rówieśnikami i osobami starszymi. Ponadto zwracam się z prośbą do Państwa o pomoc i pamięć o wszystkich seniorach, którzy szczególnie narażeni są na powikłania związane z chorobą. Apelujemy o rozsądne zachowanie, ograniczenie przebywania w miejscach publicznych i nie lekceważenie zagrożenia!

Informujemy, że osoby, które wróciły do Polski z zagranicy z racji wykonywania zawodu, wycieczek, odwiedzin itp. lub miały kontakt z takimi osobami powinny o tym: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną. W szczególności kiedy wróciły do Polski z zagranicy lub miały kontakt z takimi osobami i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny o tym: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Sierpcu
ul. Piastowska 24 A, 09-200 Sierpc
telefon 24 275 26 01, kom. 510 175 704, 518 832 802

W Płocku oddział zakaźny znajduje się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym ul. Medyczna 19 (szpital na Winiarach).

Numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem - 800 190 590.

 
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:

- ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;

- kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej
lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail będą dostępne w widocznym miejscu
przy wejściu do placówki Agencji;

- w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną wrzutnie / urny, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów / wniosków / oświadczeń bez konieczności kontaktu
z pracownikami Agencji.

Czytaj całość
 
KOMUNIKAT NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SIERPCU

KOMUNIKAT

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SIERPCU INFORMUJE, ŻE:

W okresie od 13 do 27 marca 2020r. obowiązuje czasowe ograniczenie dostępu klientów zewnętrznych do Urzędu Skarbowego w Sierpcu.

W celu ułatwienia Państwu kontaktu z Urzędem informujemy, że w przedsionku wejścia głównego do budynku umieszczona została urna do dokumentów wszelkiego rodzaju (zeznania podatkowe, pisma do Naczelnika Urzędu, wnioski o wydanie zaświadczeń, i inne). Prosimy o wrzucanie do urny dokumentów w celu ich załatwienia.

Czytaj całość
 
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Szanowni Państwo,
     z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, prosimy o ograniczenie wizyt w jednostkach organizacyjnych KRUS.

    Prosimy o korzystanie z systemu informatycznego e-KRUS oraz o kontakt z jednostkami organizacyjnymi Kasy poprzez profil zaufany e-PUAP, za pomocą telefonu, poczty elektronicznej lub innego dostępnego kanału komunikacji na odległość.
Jeżeli zaistnieje, zdaniem Państwa, potrzeba bezpośredniego kontaktu z pracownikami jednostek terenowych KRUS, bardzo prosimy o wcześniejsze skonsultowanie wizyty telefonicznie. PT KRUS w SIERPCU (24) 275 26 73, 275 26 23;

 
Powiatowy Turniej Drużyn OSP o Puchar Starosty Sierpeckiego
     W dniu 08.03.2020 roku w Zawidzu odbył się Powiatowy Turniej Drużyn OSP o Puchar Starosty Sierpeckiego. Organizatorem zawodów byli: Starosta Sierpecki Mariusz Turalski oraz Rada Powiatowa Zrzeszenia LZS w Sierpcu we współpracy z Wójtem Gminy Zawidz Dariuszem Franczakiem. Gminę Sierpc po wygranych eliminacjach gminnych reprezentował Warzyn - Skóry. Zawodnicy grali systemem „każdy z każdym". Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. W zawodach udział wzięło 5 drużyn w skład których wchodzili strażacy jednostek OSP z terenu Powiatu Sierpeckiego. Po zaciętej rywalizacji dokonano uroczystego wręczenia nagród przez Wicestarostę Sierpeckiego Jarosława Ocickiego, Członka Zarządu Powiatu Kamila Różańskiego, Wójta Gminy Zawidz Dariusza Franczaka, a także Wójta Gminy Sierpc Krzysztofa Korpolińskiego.
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 64 - 72 z 429
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 

baner_na_stron_urzdu_gminy_250x250.jpg

 


gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

 


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

    


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18 526,00 zł"

www.wfosigw.pl

 


fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

www.wfosigw.pl  


 
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"
 szkola-rownych-szans.png

Projekt "Szkoła równych szans!"


 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie