Strona główna 04.04.2020.  

Unia Europejska    


Urząd Gminy w Sierpcu
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

woj. mazowieckie, powiat sierpecki

budynek_gminy_sierpc_-_maly.jpg

tel. 24-275-57-01
fax. 24-275-57-01 w. 29

 e-mail:  info@gmina.sierpc.plUwaga!

Czasowe ograniczenie dostępu do Urzędu Gminy i gminnych jednostek

Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa od wtorku 17 marca 2020 roku 

Urząd Gminy w Sierpcu  nie przyjmuje interesantów.

Sprawy pilne wymagające osobistej obecności rozpatrywane będą  po uprzednim kontakcie telefonicznym

O odwołaniu ograniczenia poinformujemy.

                                                     

                                                              Wójt Gminy SierpcZawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Informacje Ministerwstwa Edukacji Narodowej o nauce zdalnej
 


 

plakat_a3_2_-_szpitale_tel_1.jpg

 

 


Teleporady w przychodniach lekarskich

 

Wiejski Ośrodek Zdrowia z Goleszynie

Adres: Medyczna 1, Goleszyn

telefon: 24-276-11-12

 


Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku wpłat za odpady komunalne należy dokonywać na rachunek bankowy

45 9038 0004 8420 0521 2000 0020 

 

 


Zaproszenie
02.08.2019.
 
Głosowanie na MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO w ramach konkursu HEROSI INNOWACYJNOŚCI
01.08.2019.

Oddaj głos na projekt pn.: „MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO" w ramach konkursu HEROSI INNOWACYJNOŚCI - Zmieniam świat lokalnie, w kategorii finansowej do 15 000,00 zł.

Głównym założeniem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich, wpojenie zasad bezpieczeństwa i właściwego zachowania w ruchu drogowym, nie tylko w najbliższej okolicy. Projekt będzie realizowany na terenie Szkoły Podstawowej w Goleszynie.

Aby oddać głos na inicjatywę należy się zarejestrować na stronie internetowej: https://www.herosiprzedsiebiorczosci.pl, a następnie znaleźć inicjatywę, na którą chcemy zagłosować.  

Rejestracja jest wymagana tylko podczas głosowania po raz pierwszy. Przy każdym kolejnym oddawaniu głosów wymagane jest tylko logowanie i znalezienie naszej inicjatywy w kategorii finansowej do 15 tyś. zł.

Głosowanie trwa od dnia 01 sierpnia 2019 roku do dnia 10 września 2019 roku.

Głosy można oddawać codziennie, aby przyczynić się do zwycięstwa zgłoszonego pomysłu.

Istnieje możliwość dodatkowego wygrania nagrody dla siebie. Więcej szczegółowych informacji o konkursie znajduje się na stronie internetowej: 

https://www.herosiprzedsiebiorczosci.pl

 

Serdecznie zachęcamy do wsparcia lokalnej inicjatywy i codziennego udziału w głosowaniu!

 
Informacja - zagrożenie suszą
25.07.2019.

Urząd Gminy w Sierpcu informuje, iż na podstawie przeprowadzonego przez  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach systemu monitoringu suszy, na terenie Gminy Sierpc w 7 okresie raportowania (obejmującym okres od 21 maja do 20 lipca br.) stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej.

Zgodnie z opublikowanym w dniu 23 lipca 2019 roku komunikatem na terenie Gminy Sierpc zagrożenie suszą rolniczą wystąpiło wyłącznie w uprawach zbóż jarych, kukurydzy na kiszonkę, kukurydzy na ziarno, krzewów owocowych i roślin strączkowych na glebach klasy V i VI.

W związku z powyższym Wójt Gminy Sierpc informuje o możliwości składania przez rolników i producentów rolnych, których grunty położone są na w/w kategoriach glebowych wniosków o oszacowanie szkód. Wzór wniosku o oszacowanie szkód jest dostępny w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Sierpcu pok. 110 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sierpcu do pobrania TUTAJ.

Do wniosku należy dołączyć:

·         kserokopię "wniosku o przyznanie płatności na 2019 rok" złożonego do ARiMR wraz z załącznikiem graficznym, 

·         kopię polisy ubezpieczeniowej upraw rolnych, zwierząt gospodarskich (jeżeli została zawarta),

·         zaświadczenie z ARiMR o ilości zwierząt gospodarskich (bydło, trzoda chlewna) - dotyczy producenta rolnego prowadzącego także produkcję zwierzęcą w gospodarstwie.

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać niezwłocznie w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Sierpcu (pokój 110) w godzinach pracy Urzędu, jednak nie później niż do dnia  05 sierpnia 2019 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska w pokoju nr 110 i 111 lub pod numerem telefonu 24/275 57 01 wew. 24 lub 15.

 

Informuję, iż szacowaniu podlegają wyłącznie uprawy, z których plony nie zostały zebrane.

 
Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Susku
19.07.2019.

Ochotnicza Straż Pożarna w Susku w dniu 06.07.2019 roku świętowała jubileusz 100-lecia działalności. Sto lat jednostki OSP w Susku to historia kilku pokoleń strażaków ochotników, ich uczestnictwa i poświęcenia w akcjach ratowniczych. Na co dzień służy w niej 43 druhów, a niektórzy z nich pomagają innym już od kilkudziesięciu lat. 

Uroczystości jubileuszowe odbyły się przed strażnicą jubilatów, zgromadzili się tam nie tylko jej druhowie, ale również zaproszeni goście: Wójt Gminy Sierpc - Pan Krzysztof Korpoliński, Radni Gminy Sierpc, Wicestarosta - Pan Jarosław Ocicki, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu - Pani Małgorzata Korpolińska , Radny Powiatu Sierpeckiego - Pan Sebastian Szczypecki, członek Rady Miejskiej Sierpca - Pan Piotr Rzeszotarski oraz druhny i druhowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sierpc. 

Czytaj całość dsc08016.jpg dsc07981.jpg

 

Czytaj całość
 
Informacja o dofinansowaniu
16.07.2019.
fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

 

www.wfosigw.pl 

 
Informacja o obowiązkach sprawozdawczych podmiotów korzystających ze środowiska
15.07.2019.
Obowiązki sprawozdawcze podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji oraz sporządzania wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska – informacja o uruchomieniu funkcjonalności generowania w systemie Krajowej bazy wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska.
Czytaj całość
 
Film edukacyjny dla rolników i doradców rolnych:,,Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym"
15.07.2019.

W wyniku współpracy Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód", współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powstał pięcioodcinkowy film edukacyjny dla rolników i doradców rolnych pt. ,,Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym".

Czytaj całość
 
GMINA SIERPC POZYSKAŁA ŚRODKI NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ
15.07.2019.

W dniu 25 czerwca 2019 roku Wójt Gminy Sierpc - Krzysztof Korpoliński oraz Skarbnik Gminy - Margota Zimerman wzięli udział w uroczystym podpisaniu umowy dotacji na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej pod nazwą: "EKO-LOGICZNE SPOTKANIA Z PRZYRODĄ W GMINIE SIERPC". Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Środowiska z udziałem Ministra Środowiska - Henryka Kowalczyk, Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Anny Król oraz Wiceprezesa WFOŚiGW - Kamili Mokrzyckiej. Podczas podpisywania umowy wręczone zostały symboliczne czeki na dofinansowanie.

Wysokość przyznanej dotacji na w/w zadanie ze środków WFOŚiGW wynosi 33 624.00 zł, co stanowi 90% kosztów kwalifikowanych.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu na terenie Szkoły Podstawowej w Bledzewie powstanie ścieżka przyrodniczo-edukacyjna składająca się z siedmiu przystanków. Będzie to wyjątkowe, ciekawe i unikatowe miejsce edukacji przyrodniczej promujące lokalne walory przyrodnicze. Oprócz tego zostaną przeprowadzone warsztaty ekologiczne mające na celu budowanie postaw proekologicznych wśród społeczności lokalnej.

   podpisanie_umowy1.jpg

 

wfos_logo.png 

 
V PIKNIK EKOLOGICZNO-SPORTOWY W BORKOWIE KOŚCIELNYM
17.06.2019.

W dniu 07 czerwca 2019r. na terenie Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym odbył się V Piknik Ekologiczno-Sportowy pod honorowym patronatem Wójta Gminy Sierpc – Pana Krzysztofa Korpolińskiego oraz ogromnym wsparciu i zaangażowaniu Rady Rodziców i wszystkich Pracowników Szkoły. Pomysłodawcami tej corocznej imprezy są nauczyciele: Małgorzata Korpolińska, Urszula Chojnowska, Anita Marlęga, Tomasz Zieliński i Robert Rzeszotarski.

W słoneczny czerwcowy dzień na boisku szkolnym spotkali się wszyscy, którzy uwielbiają dobrą zabawę, ruch na świeżym powietrzu i radość z oglądania pokazów, ciekawych prezentacji, uczestniczenia w różnych warsztatach i zabawach. Setki biegaczy - od 6 latków, aż po seniorów - zgłosiło się, aby wziąć udział w sportowej rywalizacji w  V  BORKOWSKIM  BIEGU INTEGRACYJNYM.  

W imprezie uczestniczyły władze samorządowe, kierownicy jednostek organizacyjnych, zaproszeni przedstawiciele  instytucji prowadzących działalność ekologiczną oraz rekreacyjno-sportową, uczniowie i nauczyciele ze szkół z terenu powiatu sierpeckiego, biegacze z całego kraju, a także  rodzice uczniów i społeczność lokalna.       

 Czytaj całość  dsc_0680.jpg  dsc_0690.jpg

 

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 46 - 54 z 363
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

   


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18 526,00 zł"

www.wfosigw.pl

 


fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

www.wfosigw.pl  


 
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"fundusz.jpg

"Budowa przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Borkowo Kościelne w gminie Sierpc dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19.758,00 zł"

 
 szkola-rownych-szans.png

Projekt "Szkoła równych szans!"


 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie