Strona główna 12.04.2021.  

Unia Europejska    


Strona główna
budynek_gminy_sierpc_-_maly.jpg
 

Urząd Gminy w Sierpcu


ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

woj. mazowieckie, powiat sierpecki


tel. 24-275-57-01
fax. 24-275-57-01 w. 29

 e-mail:  info@gmina.sierpc.pl
Informacja Wójta Gminy Sierpc

z dnia 2 listopada 2020 roku

w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Sierpcu.

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów zalecającą pracę zdalną w administracji samorządowej ze względu na rozpowszechnianie się koronowirusa covid-19, z dniem 3 listopada 2020 roku wprowadza się czasowe ograniczenia  dostępu do Urzędu Gminy w Sierpcu.

W celu załatwiania wszelkich spraw urzędowych w Urzędzie Gminy zaleca się:

1.    Korzystanie z drogi telefonicznej lub korespondencyjnej,

2.    Korzystanie z korespondencji elektronicznej

3.    Korzystanie z platformy ePUAP

W sprawach pilnych  prosimy o kontakt telefoniczny -> numery telefonów 
Gminna Infolinia w sprawie transportu osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych
 
tel.: 609 721 759 czynna w godzinach 8.00 - 15.00 w dni robocze.
 

Osobami uprawnionymi do dowozu do punktów szczepień są:

a) osoby niepełnosprawne, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

b) osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do  punktu szczepień, znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania,

Szczepienia przeciwko COVID-19 - ważne informacje


 
Jak wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021?

pakiet-3-jak_wziac_udzial_w_nsp.pngSpis jest naprawdę łatwy! Wystarczy wejść na stronę internetową Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) oraz skorzystać z wygodnej i bezpiecznej aplikacji spisowej. Zrób to jak najszybciej!

Z obowiązku spisowego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) możemy się wywiązać już od 1 kwietnia. Wtedy zacznie działać aplikacja spisowa NSP 2021 – podstawowa i OBOWIĄZKOWA metoda spisu. Nie warto z tym zwlekać!

Do aplikacji zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.

Czytaj całość
 


Ostatnie dni na złożenie sprawozdań przez KGW

Niewiele czasu zostało już kołom gospodyń wiejskich, które w ubiegłym roku otrzymały z ARiMR dofinansowanie na swoją działalność, by rozliczyć się z dotacji.

Ostateczny termin składania sprawozdań upływa 31 stycznia 2021 r. Jednak w związku z tym, że jest to niedziela, biura powiatowe Agencji będą przyjmowały je jeszcze w poniedziałek, 1 lutego.

W 2020 r. ze wsparcia skorzystało blisko 9,4 tys. kół gospodyń wiejskich, które otrzymały łącznie prawie 32,9 mln zł.

Zgodnie z prawem, koła mogły wydać te pieniądze na realizację takich oto zadań:

• prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich

• rozwijanie obszarów wiejskich oraz wspieranie przedsiębiorczości kobiet;

• działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

• rozwijanie kultury ludowej, zwłaszcza lokalnej i regionalnej.

Teraz z dotacji trzeba się rozliczyć.

KGW, które mają z tym problem, mogą skorzystać z pomocy „telefonicznego dyżuru księgowej”, który uruchomił Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Fachową poradę można otrzymać pod numerem telefonu 500-562-565 codziennie do najbliższej niedzieli 31 stycznia, w godz. 16.00-18.00.

 
Konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej
 Czytaj całość
 
 
 
 
 konsultacje_publiczne.jpg
  
Czytaj całość
 
Szkolne pakiety Multimedialne OSE
 Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – przekazał Szkole Podstawowej w Sudragach tablety wraz z usługą dostępu do Internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”. „Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” składają się z 25 tabletów wraz z usługą mobilnego dostępu do internetu (usługa LTE), klawiaturą bezprzewodową (Bluetooth) z etui i rysikiem. Wartość pakietu wynosi 24 261,75 zł brutto. Pozyskane tablety zostaną wykorzystane jako wsparcie dla uczniów i nauczycieli w realizacji edukacji cyfrowej, a także do realizacji kształcenia na odległość.
 
 
 
  
 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

 Czytaj całość

Wójt Gminy Sierpc Krzysztof Korpoliński podpisał wnioski o dofinansowanie w ramach wsparcia gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przygotowane wnioski dotyczą realizacji następujących inwestycji:

  • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłobędzyn;
  •  Budowa infrastruktury drogowej (droga, ciągi piesze, oświetlenie solarne) na terenie miejscowości Dziembakowo;
  • Zakup fabrycznie nowego, niskoemisyjnego, wyposażonego w nowoczesne technologie autobusu służącego do przewozu dzieci z obszarów popegeerowskich do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Sierpc;                                                                                                                                    

 Wnioski zostały przekazane do właściwego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zaopiniowania, w szczególności pod kątem zlokalizowania danej inwestycji w miejscowości, w której funkcjonowały zlikwidowane PGR-y. Po zaopiniowaniu wniosków, Gmina Sierpc przekaże je do Wojewody, gdzie następnie zostaną poddane ocenie. W dalszej kolejności zarekomendowane przez Wojewodę wnioski, ponownie będą oceniane prze Komisję do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, powołaną przez Prezesa Rady Ministrów.

Po pozytywnym przejściu wszystkich etapów, Gmina Sierpc przystąpi do realizacji w/w inwestycji.

Łączna wnioskowana kwota dofinansowania na wszystkie trzy inwestycje wynosi 4 250 000,00 zł.

Czytaj całość
 
Rodzinny konkurs

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym

organizuje 

Rodzinny konkurs na najładniejszy karmnik lub budkę lęgową dla ptaków

 Czytaj całość

Czytaj całość
 
Gminny Konkurs Plastyczny "Marsz, marsz Dąbrowski..."


GMINNY KONKURS PLASTYCZNY
„Marsz, marsz, Dąbrowski…"

POD HONOROWYM PATRONATEM WÓJTA GMINY SIERPC
 
REALIZOWANY ZGODNIE Z PROJEKTEM "SZKOŁA WYCHOWUJĄCA DLA POLSKI NIEPODLEGLEJ"
 
flaga.jpg 
 

 I. ORGANIZATOR KONKURSU:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym
ul. Szkolna 2, 09-200 Sierpc
tel.: 24 275 15 31
e-mail: zsborkowo@poczta.fm
Czytaj całość
 
Dobre notowania ARiMR wśród rolników

Jak wynika z badania „Polska Wieś i Rolnictwo 2020", przeprowadzonego m.in. na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prawie 86 proc. korzystających z usług Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ocenia jej działalność dobrze i bardzo dobrze.

Beneficjenci doceniają przede wszystkim fachowość pracowników Agencji (ponad 85 proc.), możliwość kontaktu telefonicznego z biurami powiatowymi i oddziałami regionalnymi (80 proc.) oraz dostępność placówek (ponad 75 proc.).

 

Badanie przeprowadzone w całej Polsce na reprezentatywnej próbie mieszkańców wsi wskazuje jednocześnie, że w stosunku do roku poprzedniego spadła liczba osób niezadowolonych z pracy ARiMR.

Oprócz wspomnianych wysokich kompetencji pracowników, dobrego kontaktu telefonicznego i godzin otwarcia placówek, Agencja doceniana jest za sprawnie przeprowadzaną cyfryzację. Beneficjenci pozytywnie oceniają możliwość złożenia wniosku przez aplikację eWniosekPlus (ponad 74 proc. wskazań „bardzo dobrze" i „dobrze"), łatwość jej obsługi (68 proc.), a także przejrzystość i łatwość zrozumienia wniosku o wsparcie w ramach PROW 2014-2020 (66 proc.).

Wyniki te świadczą o coraz powszechniejszej na wsi wiedzy o internecie i coraz większej swobodzie poruszania się rolników w cyfrowej rzeczywistości. Duży wpływ na tak dobrą sytuację ma zaangażowanie pracowników Agencji - informatyków, którzy stworzyli przyjazną i intuicyjną aplikację, ekspertów odpowiedzialnych za szkolenia z jej obsługi czy pracowników biur powiatowych służących pomocą techniczną przy wypełnianiu wniosku na miejscu. Jednocześnie chcemy zapewnić, że ARiMR będzie kontynuowała cyklicznie szkolenia dla rolników, które upowszechniają wiedzę o tym, jak korzystać z informatycznych narzędzi ARiMR.

Jak wskazują wyniki raportu, prawie wszyscy beneficjenci ARiMR (ok. 96 proc.) znają agencyjną stronę internetową www.arimr.gov.pl, a 80 proc. z nich pozytywnie ocenia funkcjonowanie portalu.

 

Czytaj całość
 
FUNDUSZE DLA GMINY SIERPC

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki z pierwszej puli pomocy zostały rozdysponowane regionom zgodnie z wcześniej opracowanym algorytmem. Gmina Sierpc uzyskała wsparcie, którego wysokość wyniosła 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ważnych zadań inwestycyjnych.

 Czytaj całość

 Kolejna odsłona Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nieco zmieniła swoją formułę – jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na realizację konkretnego zadania. Złożony przez samorząd Gminy Sierpc wniosek o przydział środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w miejscowości Borkowo Wielkie” pozwolił na uzyskanie dofinansowania w wysokości 500 000,00 zł. Przedmiotowa inwestycja zapewni lepszy komfort jazdy oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi gminnej.
Czytaj całość
 
Nowe siłownie zewnętrzne

Na terenie gminy Sierpc powstały dwa zewnętrzne obiekty sportowe: siłownia zewnętrzna w Borkowie Wielkim oraz siłownia zewnętrzna w Studzieńcu.

Siłownia w Borkowie Wielkim znajduje się w sąsiedztwie boiska wielofunkcyjnego i została wyposażona w urządzenia siłowe takie jak: biegacz, orbitrek, narciarz, wyciąg, rower, wioślarz oraz urządzenie do ćwiczenia rąk i nóg przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Ponadto teren siłowni posiada oświetlenie solarne, ławki, w tym ławkę solarną oraz kosze na śmieci. Całość wraz z boiskiem tworzy kompleks sportowo-rekreacyjny. Koszt inwestycji wyniósł – 54 021,60 zł.

 Czytaj całość
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 46 - 54 z 524
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
spis_2021_baner-1.jpg


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

 


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

    


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18 526,00 zł"

www.wfosigw.pl

 


fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

www.wfosigw.pl  


 
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"
 szkola-rownych-szans.png

Projekt "Szkoła równych szans!"


 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie