Strona główna 25.01.2021.  

Unia Europejska    


Urząd Gminy w Sierpcu
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

woj. mazowieckie, powiat sierpecki

budynek_gminy_sierpc_-_maly.jpg

tel. 24-275-57-01
fax. 24-275-57-01 w. 29

 e-mail:  info@gmina.sierpc.plInformacja Wójta Gminy Sierpc

z dnia 2 listopada 2020 roku

w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Sierpcu.

 

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów zalecającą pracę zdalną w administracji samorządowej ze względu na rozpowszechnianie się koronowirusa covid-19, z dniem 3 listopada 2020 roku wprowadza się czasowe ograniczenia  dostępu do Urzędu Gminy w Sierpcu.

W celu załatwiania wszelkich spraw urzędowych w Urzędzie Gminy zaleca się:

1.    Korzystanie z drogi  telefonicznej lub korespondencyjnej,

2.    Korzystanie z korespondencji elektronicznej

3.    Korzystanie z platformy ePUAP

W sprawach pilnych  prosimy o kontakt telefoniczny -> numery telefonów


Kasa Urzędu Gminy w Sierpcu czynna w dniach: poniedziałek, środa, piątek w godzinach 9.00 - 14.00 
Gminna Infolinia w sprawie transportu osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawne
 
 
tel.: 609 721 759
 
czynna w godzinach 8.00 - 15.00 w dni robocze.

 

Osobami uprawnionymi do dowozu do punktów szczepień są:

a) osoby niepełnosprawne, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

b) osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do  punktu szczepień, znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania,

 

Szczepienia przeciwko COVID-19 - ważne informacje

 

 

 

 


Spis rolny  bezpieczeństwo ludzi i danych to priorytet!

Trwający Powszechny Spis Rolny to wyjątkowy czas próby dla statystyki publicznej. Aktualnie najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa rachmistrzom i rolnikom w czasach pandemii. Nie zapominamy również o gromadzonych danych.

 

Po pierwsze - człowiek

bezpieczestwo_podczas_psr.png     Ze względu na stan zagrożenia zdrowotnego Centralne Biuro Spisowe wstrzymało na początku października możliwość kontaktów bezpośrednich rachmistrzów spisowych w gospodarstwach rolnych. Jednak ze względu na liczne sygnały zgłaszane przez rolników czekających na wizytę rachmistrzów oraz gotowość pracowników statystyki do służby w warunkach zwiększonego zagrożenia, Centralne Biuro Spisowe dopuściło możliwość realizacji od 10 października wywiadów bezpośrednich. Troska o bezpieczeństwo rachmistrzów i rolników spowodowała wprowadzenie  szczególnych zasady w kontaktach z respondentami. Maseczki, żele i wywiady na otwartym terenie stały się już normą.

     Użytkownik gospodarstwa rolnego, który ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, powinien przekazać rachmistrzowi nr telefonu w celu odbycia obowiązkowego wywiadu.

Czytaj całość
 
Rusza nabór na podejmowanie nowej działalności gospodarczej

UWAGA! Już dziś rusza nabór na podejmowanie nowej działalności gospodarczej!

lgd-naglowek.png

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo" informuje, iż z dniem dzisiejszym tj. 15 października br. rozpoczyna się nabór wniosków nr 1/2020 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, w tym podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać od dnia 15 października do 29 października 2020 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w biurze Stowarzyszenia LGD ul. Kopernika 9, 09-200 Sierpc.


Czytaj całość
 
ARiMR: Dotacje na małe przetwórstwo i RHD

Za dwa tygodnie, 26 października, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój", czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny.

Czytaj całość
 
Podsumowanie projektu "Czas na aktywność i wspólne działanie"
      W październiku 2020r. w Bledzewie odbyło się podsumowanie projektu „Czas na aktywność i wspólne działanie" na terenie gminy Sierpc. Projekt sfinansowany został  kwotą ponad stu tysięcy złotych ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, realizowany  w partnerstwie z Powiatem Sierpeckim, Senior+ i RCEE w Płocku. W spotkaniu uczestniczyli Krzysztof Korpoliński Wójt Gminy Sierpc, Jarosław Ocicki Wicestarosta Sierpecki, Małgorzata Korpolińska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Sierpeckiego, Radni Gminy Sierpc, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bledzewie oraz społeczność lokalna. Podsumowania projektu dokonała Pani Małgorzata Korpolińska, która jest osobą koordynującą realizację tego projektu na terenie całego powiatu sierpeckiego.
 
Czytaj całość
dsc_0937-2.jpg
 
Czytaj całość
 
Spis rolny  częściowo przywrócono wywiady bezpośrednie

Czytaj całość    W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników, a także gotowość znacznej części rachmistrzów do pracy w terenie w trudnych warunkach epidemicznych, od soboty 10 października w gminach na Mazowszu i w całej Polsce będzie możliwość spisania gospodarstwa rolnego podczas wywiadu bezpośredniego. ZACHOWANE BĘDĄ WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO!

    Spis metodą wywiadu bezpośredniego może być prowadzony przez rachmistrza pod warunkiem zachowania standardowych zaleceń sanitarnych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Aktualne zasady i ograniczenia znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

Czytaj całość
 
Doposażenie remizy OSP w Gorzewie

      We wrześniu 2020 roku zakończono zadanie realizowane przez Gminę Sierpc, które zostało dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020".

       Z inicjatywy Wójta Gminy Sierpc - Krzysztofa Korpolińskiego w grudniu ubiegłego roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o dotację na zadanie pod nazwą: „Doposażenie remizy OSP w Gorzewie", który rozpatrzono pozytywnie.

      30 lipca 2020 roku działający w imieniu Gminy Sierpc: Wójt Gminy Sierpc oraz Skarbnik Gminy podpisali umowę o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS Mazowsze 2020" na realizację przedmiotowego zadania.

     Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzewie została doposażona w stoły i krzesła bankietowe.

 Czytaj całość  gorzewo-2.jpg  gorzewo-3.jpg

 

Czytaj całość
 
Podpisanie umowy na modernizację drogi na odcinku Goleszyn  Zbójno

     Jeszcze w tym roku zakończy się remont ostatniego odcinka głównej drogi łączącej Sierpc z Płockiem. W dniu 25.09.2020 roku w Wiejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Piaskach podpisano umowę pomiędzy Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich a wykonawcą inwestycji w zakresie modernizacji drogi na odcinku Goleszyn - Zbójno. Na ten cel Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę w wysokości ponad 2,6 mln zł.

      Inwestycja ta będzie obejmowała remont blisko 3 kilometrowego odcinka drogi od Goleszyna do Zbójna. W ramach remontu usunięta zostanie stara nawierzchnia i wykonana nowa. Powstaną pobocza i zjazdy do posesji, nowe zatoki autobusowe, a także odwodnienie w postaci przydrożnych rowów.

struzik-2.jpg
 
Otwarcie drogi w miejscowości Podwierzbie
    Choć mieszkańcy gminy Sierpc, a zwłaszcza miejscowości Podwierzbie, z nowej drogi mogą cieszyć się już od pewnego czasu, to jej oficjalnego otwarcia dokonano w dniu 21.09.2020 roku. W uroczystości udział brali: Pan Adam Orliński - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pan Radosław Rybicki - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Pan Tomasz Kominek - Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Delegatury w Płocku, Pan Karol Krajewski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku, Pan Jarosław Ocicki -Wicestarosta Sierpecki, Pan Przemysław Burzyński - Przewodniczący Rady Powiatu Sierpeckiego, Pani Małgorzata Korpolińska - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Sierpeckiego, Pan Sebastian Szczypecki - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sierpeckiego, Pan Krzysztof Korpoliński - Wójt Gminy Sierpc, Radni Gminy Sierpc oraz sołtys wsi Podwierzbie.
 
     Warto wspomnieć, że zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej nr 370520W w miejscowości Podwierzbie, gmina Sierpc, powiat Sierpecki - 3 etap" zostało dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 55 000,00 zł, zaś całość zadania kosztowała 150 892,96 zł.  
 
    W ramach modernizacji wykonano nową nawierzchnię drogi na odcinku 999 m i szerokości 3 m wraz z poboczami o szerokości 0,75 m.

    Po otwarciu drogi zaproszeni goście udali się do miejscowości Żochowo by wziąć udział w kolejnej uroczystości - przekazania sprzętu (agregatu prądotwórczego) jednostkom OSP z Powiatu Sierpeckiego. Wsparcie było możliwe dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego, który pomaga w rozwoju i unowocześnianiu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Wójt Gminy Sierpc składa serdeczne gratulacje wszystkim obdarowanym jednostkom OSP. 
 
 podwierzbie-2.jpg  podwierzbie-3.jpg  podwierzbie-4.jpg
 
 
Nabór wniosków dla rolników poszkodowanych przez COVID-19 na finiszu

Środa w przyszłym tygodniu będzie ostatnim dniem na złożenie w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o wsparcie gospodarstw szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19.

Termin na dostarczenie dokumentów został przedłużony do 7 października, by jak najwięcej polskich rolników mogło skorzystać z tej formy pomocy finansowanej z budżetu PROW na lata 2014-2020. Tylko do środy rolnicy mogą składać wnioski o wsparcie. Do tej pory wpłynęło ich ponad 182,5 tys.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 37 - 45 z 478
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 

baner_na_stron_urzdu_gminy_250x250.jpg

 


gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

 


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

    


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18 526,00 zł"

www.wfosigw.pl

 


fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

www.wfosigw.pl  


 
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"
 szkola-rownych-szans.png

Projekt "Szkoła równych szans!"


 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie