Strona główna 30.09.2020.  

Unia Europejska    


Urząd Gminy w Sierpcu
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

woj. mazowieckie, powiat sierpecki

budynek_gminy_sierpc_-_maly.jpg

tel. 24-275-57-01
fax. 24-275-57-01 w. 29

 e-mail:  info@gmina.sierpc.pl


Urząd Gminy w Sierpcu wznawia bezpośrednią obsługę interesantów. 

      Sprawy wymagające osobistej obecności będą załatwiane z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Konieczne jest stosowanie środków ochrony osobistej: maseczki zasłaniającej nos i usta, dezynfekcji rąk, rękawiczek jednorazowych, bezpiecznych odległości (minimum 1,5 metra),

      Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

      W trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników Urzędu Gminy, zaleca się ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnych.                               

Kasa  czynna  w godzinach  9.00 - 14.00

 


 

 


Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych.

     W związku z wystąpieniem w dniach od 18 do 23 czerwca 2020 roku na terenie gminy Sierpc burz z opadami deszczu w przedziale od 30 mm do 70 mm, lokalnie do 80 mm, Wójt Gminy Sierpc informuje, że mając na uwadze konieczność ewentualnego szacowania start w poszkodowanych gospodarstwach rolnych i działach specjalnej produkcji rolnej, istnieje możliwość składania wniosków o szacowanie strat do dnia 8 lipca 2020 roku do godziny 15:15.

Wzór wniosku o oszacowanie szkód jest dostępny w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Sierpcu pok. 110 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sierpcu do pobrania na stronie www.gmina.sierpc.pl do pobrania tutaj.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kserokopię "wniosku o przyznanie płatności na 2020 rok" złożonego do ARiMR wraz z załącznikiem graficznym, 
  • kopię polisy ubezpieczeniowej upraw rolnych, zwierząt gospodarskich (jeżeli została zawarta),
  • zaświadczenie z ARiMR o ilości zwierząt gospodarskich (bydło, trzoda chlewna) - dotyczy producenta rolnego prowadzącego także produkcję zwierzęcą w gospodarstwie.

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać niezwłocznie w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Sierpcu (pokój 110) w godzinach pracy Urzędu, jednak nie później niż do dnia 08 lipca 2020 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 110, tel. 24/275 57 01 wew. 24.
 
Materiał siewny 2020: finał naboru wniosków

W czwartek, 25 czerwca, upływa termin naboru wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 rok.

Rolnikom, którzy chcą skorzystać z tego rodzaju wsparcia, zostało już niewiele czasu na złożenie dokumentów w biurach powiatowych ARiMR. Można je także przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Czytaj całość
 
Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

     Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i - przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków - wypłata świadczenia.

Czytaj całość
 
Platforma Żywnościowa - giełda obrotu towarami rolno  spożywczymi

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że w marcu 2020 r. została uruchomiona giełda obrotu towarami rolno-spożywczymi pod nazwą Platforma Żywnościowa.

Pismo Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Warszawie

 
ARIMR kontynuuje wypłatę pomocy suszowej

pomoc_suszowa.jpgARiMR kontynuuje wypłatę pomocy suszowej dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku wystąpienia w 2019 roku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Komisja Finansów Publicznych dokonała przesunięć środków, Premier podpisał Uchwałę Rady Ministrów, a Minister Rolnictwa podpisał i przekazał ARiMR odpowiednią umowę.

Dzięki uruchomionym środkom biura powiatowe Agencji rozpoczęły wydawanie decyzji przyznających pomoc, w ślad za tymi decyzjami są na bieżąco realizowane płatności. - Wiemy, że rolnicy czekają na wypłaty pomocy suszowej, dlatego niezwłocznie po otrzymaniu kolejnej puli środków przeznaczonych na ten cel, uruchomiliśmy procedurę wypłat - powiedział Tomasz Nowakowski Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dotychczas w ramach pomocy z powodu suszy za ubiegły rok rolnikom wypłacono 1,24 mld zł. Była to do tej pory część należnych rolnikom środków pomocowych. Kolejne wsparcie z budżetu pozwoli wypłacić wszystkie należności. Bardzo zabiegał o to Prezydent Andrzej Duda.

Czytaj całość
 
Dofinansowanie remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Goleszynie
     Dnia 05 czerwca 2020 roku Wójt Gminy Sierpc Pana Krzysztof Korpoliński wraz ze Skarbnikiem Gminy Sierpc Panią Margotą Zimerman oraz Prezesem OSP w Goleszynie Panem Stanisławem Osmulskim, w obecności Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika podpisali umowę na dofinansowanie remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Goleszynie.
     Środki w kwocie 20 000,00 zł na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Goleszyn przyznano w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP – 2020”. Z pozyskanych środków wyremontowany zostanie garaż stanowiący część strażnicy.
      Realizacja prac remontowych przyczyni się do poprawy stanu technicznego budynku oraz pozytywnie wpłynie na jakość pracy strażaków, poprzez podniesienie komfortu ich pracy i zwiększenie gotowości bojowej.
  osp-2020-2.jpg  osp-2020-3.jpg
 
Dofinansowanie na remont drogi gminnej w miejscowości Podwierzbie

      Dnia 05 czerwca 2020 roku w płockiej Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Wójt Gminy Sierpc Pan Krzysztof Korpoliński wraz ze Skarbnikiem Gminy Panią Margotą Zimerman w obecności Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika podpisali umowę na realizację zadania pt. „Modernizacja drogi gminnej nr 370520W w miejscowości Podwierzbie, gmina Sierpc, powiat Sierpecki", finansowaną ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych". Całkowita kwota dofinasowania na  realizację w/w zadania wynosi 55 000,00 zł. Inwestycja ta polegała będzie na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na powierzchni 2 997 m2 i długości 999 m.

 
Program Czyste Powietrze
 
Powszechny Spis Rolny 2020 - Nabór na Rachmistrzów Spisowych
plakat_rachmistrz_11.jpg
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 37 - 45 z 429
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 

baner_na_stron_urzdu_gminy_250x250.jpg

 


gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

 


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

    


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18 526,00 zł"

www.wfosigw.pl

 


fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

www.wfosigw.pl  


 
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"
 szkola-rownych-szans.png

Projekt "Szkoła równych szans!"


 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie