Strona główna 30.11.2021.  

Unia Europejska    


Strona główna
budynek_gminy_sierpc_-_maly.jpg
 

Urząd Gminy w Sierpcu


ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

woj. mazowieckie, powiat sierpecki


tel. 24-275-57-01
fax. 24-275-57-01 w. 29

 e-mail:  info@gmina.sierpc.pl


Informacja

 

Sprawy wymagające osobistej obecności będą załatwiane z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Konieczne jest stosowanie środków ochrony osobistej: maseczki zasłaniającej nos i usta, dezynfekcji rąk, rękawiczek jednorazowych, bezpiecznych odległości (minimum 1,5 metra)

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

W trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników Urzędu Gminy, zaleca się ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnych.  
Gminna Infolinia w sprawie transportu osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych
 
tel.: 24 275-57-01 w. 21 czynna w godzinach 8.00 - 15.00 w dni robocze.
 

Osobami uprawnionymi do dowozu do punktów szczepień są:

a) osoby niepełnosprawne, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

b) osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do  punktu szczepień, znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania,

Szczepienia przeciwko COVID-19 - ważne informacje


 


OBÓZ SPORTOWO - REKREACYJNY
W dniach 6- 10 września 2021 roku uczniowie  sportowej klasy V Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym  przebywali na obozie sportowo- rekreacyjnym w Pięknej Górze koło Giżycka. Głównym celem obozu było połączenie wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej z odpoczynkiem oraz poznawaniem uroków i atrakcji Krainy Tysiąca Jezior.
 obz.jpg
 
 
Czytaj całość
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust.1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 1990 z  późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. Poz. 1490 z późn. zm.) Wójt Gminy Sierpc ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sierpc, położonej w obrębie geodezyjnym Piastowo, gmina Sierpc, powiat sierpecki, województwo mazowieckie:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości i jej opis

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Przeznaczenie nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sierpc

 

Cena wywoławcza [zł]

 

 

Wadium [zł]

 

Termin i miejsce przetargu

Piastowo

Obręb geodezyjny: 0026 - Piastowo

Numer w ewidencji gruntów: 77

Numer księgi wieczystej:

PL1E/00017616/7

Powierzchnia działki wynosi 2,2900 ha, którą stanowią: grunty orne (RIVa) - 1,4000 ha i grunty orne (RIVb) - 0,8900 ha

Nieruchomość ma kształt prostokąta.

Działka posiada dojazd od gminnej drogi publicznej (dz. nr 103)

Działka gruntu o numerze ewidencyjnym 77, położona jest w zachodniej części wsi Piastowo bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 541. W sąsiedztwie znajduje się pojedyncza zabudowa zagrodowa. Aktualnie grunt jest użytkowany rolniczo. Powierzchnia działki wynosi 2,2900 ha i stanowią ją: grunty orne (RIVa) - 1,4000 ha i grunty orne (RIVb) - 0,8900 ha.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu.

Działka znajduje się na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej o korzystnych warunkach agroekologicznych, preferowane do intensyfikacji produkcji rolnej.

Nieruchomość nie leży w obszarze rewitalizacji oraz na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

 

 

100 000,00 zł

(sto tysięcy złotych)

10%

ceny wywoławczej

tj. 10 000,00 zł

(dziesięć tysięcy złotych)

Termin przetargu:

29 października 2021 roku

o godz. 1000

Miejsce:

Urząd Gminy w Sierpcu

ul. B. Floriana 4,

09-200 Sierpc

pok. 3 (sala posiedzeń)

 

Czytaj całość
 
PIESEK Z SUSKA NOWEGO SZUKA WŁAŚCICIELA I NOWEGO DOMU

Tutejszy Urząd Gminy w Sierpcu otrzymał informację o błąkającym się psie w miejscowości Susk Nowy. W związku z powyższym publikujemy zdjęcia tego psa. Jest to ładny, zadbany mieszaniec. Być może komuś uciekł lub się zabłąkał, a właściciel się o niego niepokoi i go szuka.

W przypadku zainteresowania lub chęci jego przygarnięcia przez osobę odpowiedzialną, która jest w stanie zapewnić pieskowi właściwe warunki i opiekę, prosimy o kontakt z Referatem Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Sierpcu – tel. 24/275 57 01 wew. 15

W przypadku zaadoptowania psa tutejszy Urząd może pokryć koszty kastracji.

Zachęcamy do adopcji!

pies_susk_nowy_222.jpg
   
 
Startuje nabór wniosków o wsparcie dla KGW
141-20-kgw.jpeg

Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.

 


Czytaj całość
 
Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Sierpc

Na terenie Gminy Sierpc zakończyła się przebudowa drogi gminnej i drogi wewnętrznej w  miejscowości Sułocin-Towarzystwo oraz przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Borkowo Kościelne. Celem wykonanych prac była poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców. Niebawem rozpoczną się prace związane z przebudową kolejnych dróg gminnych w miejscowościach: Rachocin, Studzieniec i Borkowo Wielkie (ulica Wierzbowa). Na wszystkie w/w inwestycje drogowe Gmina Sierpc pozyskała kwotę w wysokości 1 mln zł.

Czytaj całość
 
NOWA ALTANA PRZY REMIZIE OSP ŻOCHOWO
Dzięki przyznanemu dofinansowaniu ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021” przy remizie OSP w Żochowie zamontowano nową drewnianą altanę. 
 altana_ochowow_11.png
Czytaj całość
 
Wójt Gminy Sierpc podpisał umowę na usunięcie i unieszkodliwienie azbestu
fundusz.jpg

W dniu 31 sierpnia 2021 roku Wójt Gminy Sierpc – Krzysztof Korpoliński przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał umowę z wyłonioną w drodze zapytania ofertowego firmą na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2021 roku

Czytaj całość
 
Nowy sołtys w Borkowie Kościelnym

W czwartek, 09 września 2021 roku w remizie OSP Borkowo Kościelne przeprowadzono zebranie wiejskie mające na celu wyłonienie sołtysa tej miejscowości. Wybory uzupełniające na gospodarza wsi Borkowo Kościelne zostały zarządzone po śmierci pełniącego tę funkcję śp. Kazimierza Szablewskiego. Ze względu na obowiązujące restrykcje i obostrzenia w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) zarządzenie wyborów uzupełniających we wcześniejszym terminie nie było możliwe.

Obecni na zebraniu sołeckim mieszkańcy jednogłośnie wybrali nowego sołtysa, Pana Damiana Dąbrowskiego.

Gratulujemy nowemu sołtysowi i życzymy powodzenia oraz sukcesów w pracy na rzecz mieszkańców sołectwa Borkowo Kościelne.

 

wybory_sotysa.jpg
 
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

ceebjpg.jpg1 lipca br. rozpoczął się proces składania deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obywatele mogą składać deklaracje on-line lub w wersji papierowej.

Poniżej zamieszczamy ulotki informacyjne w zakresie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

 

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 37 - 45 z 655
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
 
 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

 


Zadanie pn.:

„Wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Sierpc”

zrealizowane w 2021 r., współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”

logo-mazwosze.jpg 

 
logo-eu-rp-fs.png
 
 

 
 fundusz.jpg
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2021 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł” www.wfosigw.pl

www.wfosigw.pl

 
fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

    
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego    
logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie