Strona główna 30.09.2020.  

Unia Europejska    


Urząd Gminy w Sierpcu
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

woj. mazowieckie, powiat sierpecki

budynek_gminy_sierpc_-_maly.jpg

tel. 24-275-57-01
fax. 24-275-57-01 w. 29

 e-mail:  info@gmina.sierpc.pl


Urząd Gminy w Sierpcu wznawia bezpośrednią obsługę interesantów. 

      Sprawy wymagające osobistej obecności będą załatwiane z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Konieczne jest stosowanie środków ochrony osobistej: maseczki zasłaniającej nos i usta, dezynfekcji rąk, rękawiczek jednorazowych, bezpiecznych odległości (minimum 1,5 metra),

      Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

      W trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników Urzędu Gminy, zaleca się ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnych.                               

Kasa  czynna  w godzinach  9.00 - 14.00

 


 

 


"MAZOWIECKI PROGRAM PRZYGOTOWANIA SZKÓŁ, NAUCZYCIELI I UCZNIÓW DO NAUCZANIA ZDALNEGO"

W dniu 03.07.2020 r. Wójt Gminy Sierpc - Pan Krzysztof Korpoliński, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Margoty Zimerman, podpisał umowę partnerską na rzecz realizacji projektu pn.: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego". Projekt zostanie zrealizowany w ramach X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - Edukacja dla rozwoju Regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

W ramach projektu do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym trafi  niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji sprzęt i oprogramowanie. Nauczyciele przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu wezmą udział w szkoleniach i instruktażach z prowadzenia nauki w formie zdalnej. Uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami, otrzymają urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz dostęp do Internetu.

Partnerem wiodącym jest Województwo Mazowieckie.

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia "Programu współpracy z organizacjami...

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2020. Jest on dostępny na stronie internetowej http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.  

 

Czytaj całość
 
GMINA SIERPC LAUREATEM KONKURSU GRANTOWEGO NA UTWORZENIE LOWE

GMINA SIERPC LAUREATEM KONKURSU GRANTOWEGO NA UTWORZENIE LOWE, CZYLI  Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji

 

1 lipca 2020 r. Wójt Gminy Sierpc Krzysztof Korpoliński zawarł umowę z Zarządem Towarzystwa Amicus na powierzenie grantu na uruchomienie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji. Gmina Sierpc otrzyma 175 000 zł na utworzenie i funkcjonowanie  pierwszego w gminie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, który powstanie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym.
 
 
Czytaj całość
lowe3.jpg

lowe5.jpg
 
Czytaj całość
 
POWIATOWY KONKURS "ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W NASZEJ PAMIĘCI"
18 maja 2020 roku obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II. Aby uczcić to niezwykłe wydarzenie, po raz trzeci Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym, której  patronem jest Jan Paweł II, zorganizowała konkurs  „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W NASZEJ PAMIĘCI".
Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Sierpc Krzysztof Korpoliński.
 
Czytaj całość
jp_2_test_2.jpg
 
Czytaj całość
 
O nawadnianiu gospodarstw i nie tylko, czyli cykl szkoleń online dla rolników

20 lipca 2020 r. kończy się w oddziałach regionalnych ARiMR nabór wniosków o dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o ten rodzaj wsparcia, a mają kłopot z wypełnieniem wniosku, będą mogli dowiedzieć się, jak to poprawnie zrobić podczas cyklu szkoleń online. Webinaria „Dotacje dla rolnictwa", podczas których szczegółowo omawiane będą także inne programy pomocowe oferowane przez Agencję, rozpoczną się 7 lipca.

Czytaj całość
 
BORKOWO -RAZEM I DLA WSZYSTKICH

Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym otrzymała grant w wysokości 10 tysięcy złotych od Fundacji Santander. Celem grantu jest zwiększenie integracji mieszkańców Borkowa Kościelnego oraz pobudzenie aktywności społecznej oraz poprawa lokalnej przestrzeni publicznej. W ramach projektu  zagospodarowano części terenu podworskiego parku znajdującego się w przy szkole. W miejscu tym zostały ustawione stoły do gry w szachy, warcaby, piłkarzyki itp. 

Czytaj całość
 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD LIPCA 2020 R. DO CZERWCA 2021 R.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

NA TERENIE GMINY SIERPC

OD LIPCA 2020 ROKU DO CZERWCA 2021 ROKU

 

dostępny pod adresem:

 

https://ugsierpc.bipgmina.pl/wiadomosci/6737/wiadomosc/527037/harmonogram_odbioru_odpadow_komunalnych_od_lipca_2020_r_do_czerw

 
Środki ochrony osobistej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w KSRG

W związku z epidemią wywołaną koronawirusem Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył  kwotę 8 mln zł na zakup środków ochrony indywidualnej niezbędnych dla przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W związku z powyższym dnia 30.06.2020 roku Wójt Gminy Sierpc - Pan Krzysztof Korpoliński przekazał na ręce druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziembakowie oraz Goleszynie środki ochrony osobistej zakupione przez Województwo Mazowieckie.

W ręce strażaków trafiło łącznie 300 sztuk maseczek jednorazowych, 30 sztuk kombinezonów jednorazowych, 800 par rękawic jednorazowych, 8 kompletów ubrań specjalnych, 40 sztuk worków na odpady oraz 20 litrów płynów dezynfekcyjnych. 

 
 
dsc_0623.jpg
 
dsc_0625.jpg
 
dsc_0627.jpg

 

 
Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane - wnioski od środy

Rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli straty w chowie lub hodowli ryb słodkowodnych, będą mogli ubiegać się w ARiMR o wsparcie.
1 lipca 2020 r. ruszy nabór wniosków. Można je będzie składać do 15 lipca 2020 r . w biurach powiatowych Agencji.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 28 - 36 z 429
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 

baner_na_stron_urzdu_gminy_250x250.jpg

 


gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

 


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

    


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18 526,00 zł"

www.wfosigw.pl

 


fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

www.wfosigw.pl  


 
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"
 szkola-rownych-szans.png

Projekt "Szkoła równych szans!"


 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie