Strona główna 04.04.2020.  

Unia Europejska    


Urząd Gminy w Sierpcu
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

woj. mazowieckie, powiat sierpecki

budynek_gminy_sierpc_-_maly.jpg

tel. 24-275-57-01
fax. 24-275-57-01 w. 29

 e-mail:  info@gmina.sierpc.plUwaga!

Czasowe ograniczenie dostępu do Urzędu Gminy i gminnych jednostek

Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa od wtorku 17 marca 2020 roku 

Urząd Gminy w Sierpcu  nie przyjmuje interesantów.

Sprawy pilne wymagające osobistej obecności rozpatrywane będą  po uprzednim kontakcie telefonicznym

O odwołaniu ograniczenia poinformujemy.

                                                     

                                                              Wójt Gminy SierpcZawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Informacje Ministerwstwa Edukacji Narodowej o nauce zdalnej
 


 

plakat_a3_2_-_szpitale_tel_1.jpg

 

 


Teleporady w przychodniach lekarskich

 

Wiejski Ośrodek Zdrowia z Goleszynie

Adres: Medyczna 1, Goleszyn

telefon: 24-276-11-12

 


Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku wpłat za odpady komunalne należy dokonywać na rachunek bankowy

45 9038 0004 8420 0521 2000 0020 

 

 


OTWARCIE ZMODERNIZOWANEJ PRACOWNI INFORMATYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BORKOWIE KOŚCIELNYM
08.01.2020.

      Paulo Coelho powiedział: „Możliwość spełniania marzeń sprawia, że życie jest fascynujące".  Marzenia uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym o pracowni komputerowej na miarę XXI wieku spełniły się. Wójt Gminy Sierpc Pan Krzysztof Korpoliński 11 października 2019 roku podpisał z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Pana Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego umowę o udzieleniu pomocy finansowej na zadanie pt.: „Modernizacja istniejącej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym" w ramach „Mazowieckiego  Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych".

Na realizację tego zadania przeznaczona została kwota w wysokości 45 199 zł, z czego 31 500 zł to środki pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego, które stanowią 70 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych zadania. Pozostałe 30% to wkład Gminy Sierpc.

 

 Czytaj całość  dsc00467.jpg  dsc00490.jpg

 

Czytaj całość
 
Kolejne nabory przed nami! Zapraszamy na szkolenie
17.12.2019.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje, iż przewidywany termin naboru wniosków na projekty grantowe w ramach przedsięwzięć: „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej” oraz „Kapitał ludzki społeczności sierpeckiej” zaplanowany jest w dniach
30 grudnia 2019 r. – 13 stycznia 2020 r.

 

Wysokość dostępnych środków na operację w ramach naboru:

1.   Nr 1/2020/G przedsięwzięcie „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej” wynosi 65 054,00 zł.

2.   Nr 2/2020/G przedsięwzięcie „Kapitał ludzki społeczności sierpeckiej” wynosi 50 000,00 zł.

 

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych możliwością uzyskania wsparcia na bezpłatne szkolenia z zakresu projektów grantowych, które odbędą się:  

  • dnia 18 grudnia 2019 r. (środa) od godz. 9:00 do godz. 15:00 w biurze Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo” ul. Kopernika 9, 09-200 Sierpc – szkolenie w ramach przedsięwzięcia „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej”,
  • dnia 19 grudnia 2019 r. (czwartek) od godz. 9:00 do godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu ul. Piastowska 11 a, 09-200 Sierpc – szkolenie w ramach przedsięwzięcia „Kapitał ludzki społeczności sierpeckiej”.

 

 

Szczegółowe informacje będą zawarte w ogłoszeniach o naborze wniosków nr 1/2020/G oraz nr 2/2020/G na stronie Stowarzyszenia lgdsp.pl w najbliższym czasie.

 
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU UMIEM PŁYWAĆ 2019
06.12.2019.

Uczniowie ze Szkół Podstawowych w Bledzewie, Goleszynie, Sudragach i Borkowie Kościelnym z klas I - III, na przełomie września i grudnia 2019r., uczestniczyli w nauce pływania w ramach projektu Umiem Pływać 2019r. Projekt finansowany był ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Realizatorem projektu był Klub Pływacki Shark Sierpc a partnerami Gmina Sierpc oraz Kryta Pływalnia w Sierpcu.

Celem projektu było upowszechnienie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie podstawowych umiejętności pływania oraz profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy. Dzieci uczestniczyły w 20 godzinach podstawowej nauki pływania realizowanych w 10 blokach po 2 godziny lekcyjne, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów pływania. W ramach projektu wszyscy uczestnicy zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi oraz podstawowymi zasadami udzielani pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Podsumowanie projektu odbyło się 02.12.2019r., na którym to uczestnicy mieli za zadanie przepłynąć 1 długość na dużym basenie wybranym stylem, z przyborem lub bez. Wszyscy uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z tym zadaniem, za co na koniec zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami i dyplomami. 

 

   dsc09033_copy.jpg dsc09107_copy.jpg 
 dsc09121_copy.jpg  dsc09135_copy.jpg  dsc09148_copy.jpg

 

 
Przed nami kolejne nabory wniosków  GRANTY!
05.12.2019.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" informuje, iż w najbliższym czasie przewidziany jest w ramach LSR nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na projekty grantowe w ramach:

Przedsięwzięcie „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej" w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego, promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Minimalna wartość grantu (dofinansowania) wynosi nie mniej niż 5 000 złotych oraz nie więcej niż 25 000 złotych.

Minimalna wartość grantu (dofinansowania) wynosi nie mniej niż 5 000 złotych oraz nie więcej niż 12 500 złotych.

Wnioski o powierzenie grantu mogą składać osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, jednostki sektora finansów publicznych, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne. Grantobiorca może uzyskać wsparcie finansowe do poziomu 95% kosztów kwalifikowanych i ma ono formę refundacji. 

Odwiedź stronę internetową  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" 

 

 
PODWÓJNY SUKCES W PLEBISCYCIE MISTRZOWIE AGRO 2019
29.11.2019.

Koło Gospodyń Wiejskich w Sudragach zwyciężyło w plebiscycie Mistrzowie AGRO zajmując I miejsce w kategorii Koło Gospodyń Wiejskich Roku 2019 w powiecie sierpeckim.

Plebiscyt Mistrzowie Agro w województwie mazowieckim został przeprowadzony po raz pierwszy i trwał od połowy sierpnia br. W etapie powiatowym plebiscytu KGW Sudragi zdecydowaną przewagą głosów zajęło I miejsce i awansowało do etapu wojewódzkiego.

W ramach konkursu Sołectwo Sudragi także otrzymało prestiżowy tytuł -  I miejsce w kategorii Sołectwo Roku 2019 w powiecie sierpeckim.

  

Czytaj całość

 

Czytaj całość
 
NOWE STROJE LUDOWE
18.11.2019.

W październiku br. zakończono zadanie realizowane przez Gminę Sierpc, które zostało dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019".

Z inicjatywy Wójta Gminy Sierpc - Krzysztofa Korpolińskiego w kwietniu 2019 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o dotację na zadanie pod nazwą: „Wspieranie i promocja lokalnej kultury poprzez zakup strojów ludowych", który rozpatrzono pozytywnie. 07 sierpnia 2019 roku działający w imieniu Gminy Sierpc: Wójt Gminy Sierpc oraz Skarbnik Gminy podpisali z Zarządem Województwa Mazowieckiego umowę o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS Mazowsze 2019" na realizację przedmiotowego zadania.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zakupiono tradycyjne łowickie stroje ludowe damskie oraz męskie.

 

 Czytaj całość stroje-2019-2.jpeg   stroje-2019-3.jpeg

 

Czytaj całość
 
EKO-LOGICZNE SPOTKANIA Z PRZYRODĄ W GMINIE SIERPC
06.11.2019.

W październiku wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy Sierpc uczestniczyły w warsztatach przyrodniczych w ramach zadania pn. „Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc". Warsztaty ekologiczne były związane z utworzoną na terenie Szkoły Podstawowej w Bledzewie ścieżką edukacyjną.

 

Celem realizowanego zadania było przekazanie społeczności lokalnej (dorosłym) oraz dzieciom i młodzieży wiadomości i informacji na temat różnorodności biologicznej oraz ekologicznego stylu życia, a także zmiana postaw społecznych wobec środowiska oraz wytwarzanie właściwych relacji: człowiek - przyroda - środowisko.

 

 Czytaj całość  img_20191008_112854.jpg  img_20191009_094451.jpg

 

Czytaj całość
 
MAŁA SZKOŁA - WIELKI SUKCES
05.11.2019.
Ponad cztery miesiące czekali uczniowie Szkoły Podstawowej w Sudragach na otwarcie minilaboratorium wygranego w konkursie Koloratorium Śnieżki. W poniedziałek 21 października 2019 r. w obecności: Wójta Gminy Sierpc - Krzysztofa Korpolińskiego, Dyrektora Szkoły - Iwony Wiśniewskiej, Radnego - Kazimierza Kuligowskiego, lokalnej społeczności Sudrag -Ochotniczej Straży Pożarnej  i Koła Gospodyń Wielskich oraz nauczycieli, rodziców i uczniów, dokonano uroczystego otwarcia nowej pracowni. Szkoła Podstawowa w Sudragach cieszy się już odremontowanym, kolorowym, nowoczesnym i profesjonalnie wyposażonym minilaboratorium, w których dzieci będą mogły poszerzać swoją wiedzę z zakresu chemii i biologii. Teraz nauka będzie ciekawsza i przyjemniejsza. Uczniowie wraz z nauczycielem Małgorzatą Korpolińską włożyli bardzo dużo pracy i zaangażowania w uczestnictwo w konkursie. Kreatywna rywalizacja trwała od listopada 2018 roku, a jej efektem jest  główna wygrana - twórcze miejsce do nauki, czyli nowa, szkolna pracownia marzeń.
 
 Czytaj całość  20191021_092537.jpg  20191021_092549.jpg
 
Czytaj całość
 
MIAS MAZOWSZE 2019 - ALTANA DLA SOŁECTWA RYDZEWO
30.10.2019.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu ze środków własnych budżetu samorządu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019 w Rydzewie obok istniejącego placu zabaw oraz boiska do piłki siatkowej powstała drewniana altana. W ten sposób w Sołectwie Rydzewo zostało stworzone miejsce spotkań społeczności lokalnej oraz miejsce do organizowania wiejskich wydarzeń kulturalnych. Inicjatorem przedsięwzięcia mającego na celu zacieśnianie więzi sąsiedzkich oraz integrowania się społeczności lokalnej była Rada Sołecka wraz z Sołtysem wsi - Panią Barbarą Ziółkowską.

 

 Czytaj całość  altana-1.jpg  altana-2.jpg
 altana-4.jpg    altana-5.jpg

 

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 19 - 27 z 363
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

   


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18 526,00 zł"

www.wfosigw.pl

 


fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

www.wfosigw.pl  


 
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"fundusz.jpg

"Budowa przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Borkowo Kościelne w gminie Sierpc dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19.758,00 zł"

 
 szkola-rownych-szans.png

Projekt "Szkoła równych szans!"


 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie