Strona główna 04.08.2020.  

Unia Europejska    


Urząd Gminy w Sierpcu
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

woj. mazowieckie, powiat sierpecki

budynek_gminy_sierpc_-_maly.jpg

tel. 24-275-57-01
fax. 24-275-57-01 w. 29

 e-mail:  info@gmina.sierpc.pl


Informacja:

W dniu 03-08-2020 r. (poniedziałek)

Urząd Gminy w Sierpcu

będzie czynny do godz. 14:00

 

klapsydra-andrzej.png

 

 

 


Uwaga!

Urząd Gminy w Sierpcu wznawia bezpośrednią obsługę interesantów.

 

      Sprawy wymagające osobistej obecności będą załatwiane z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Konieczne jest stosowanie środków ochrony osobistej: maseczki zasłaniającej nos i usta, dezynfekcji rąk, rękawiczek jednorazowych, bezpiecznych odległości (minimum 1,5 metra),

      Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

      W trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników Urzędu Gminy, zaleca się ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnych.                               

                                                                                       

Kasa  czynna  w godzinach  9.00 - 14.00      

                                                     

                                                              Wójt Gminy Sierpc

 

 

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku wpłat za odpady komunalne należy dokonywać na rachunek bankowy

45 9038 0004 8420 0521 2000 0020 

 

 
Numer konta bankowego do innych wpłat:

Bank Spółdzielczy w Starej Białej

Oddział w Sierpcu

58 9015 0001 2005 0000 0521 0001
 
 

 
 
 


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.07.2020.

Wójt Gminy Sierpc podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości oznaczonej nr ewid. 146/1 położonej w obrębie Goleszyn na terenie gminy Sierpc do sprzedaży.

Szczegółowe informacje są dostępne pod następującym adresem:

https://ugsierpc.bipgmina.pl/wiadomosci/2777/wiadomosc/529006/wykaz_nieruchomosci_do_sprzedazy__dz_nr_1461_obreb_goleszyn_


 
Krajowy webinar "Dotacje dla rolnictwa" - ruszył cykl szkoleń online
08.07.2020.

7 lipca ARiMR rozpoczęła cykl internetowych seminariów kierowanych do rolników zainteresowanych programami pomocowymi oferowanymi przez Agencję. Spotkania potrwają do 10 lipca.

Krajowy webinar „Dotacje dla rolnictwa" to projekt realizowany w ramach strategii cyfryzacji Agencja 4.0 i promowania kontaktów z beneficjentami z zastosowaniem nowych technologii. To pierwsze tego typu szkolenie online o zasięgu krajowym, zorganizowane przez Agencję. Współorganizatorem wydarzenia jest Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw.

Czytaj całość
 
10 lipca ostatnim dniem na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie
08.07.2020.

Dobiega końca tegoroczna kampania składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe
z PROW. 10 lipca jest ostatnim możliwym dniem na ich złożenie. Tego dnia przyjmujące dokumenty biura powiatowe ARiMR będą otwarte do godz. 19:00.

Czytaj całość
 
"MAZOWIECKI PROGRAM PRZYGOTOWANIA SZKÓŁ, NAUCZYCIELI I UCZNIÓW DO NAUCZANIA ZDALNEGO"
07.07.2020.

W dniu 03.07.2020 r. Wójt Gminy Sierpc - Pan Krzysztof Korpoliński, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Margoty Zimerman, podpisał umowę partnerską na rzecz realizacji projektu pn.: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego". Projekt zostanie zrealizowany w ramach X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - Edukacja dla rozwoju Regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

W ramach projektu do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym trafi  niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji sprzęt i oprogramowanie. Nauczyciele przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu wezmą udział w szkoleniach i instruktażach z prowadzenia nauki w formie zdalnej. Uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami, otrzymają urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz dostęp do Internetu.

Partnerem wiodącym jest Województwo Mazowieckie.

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia "Programu współpracy z organizacjami...
06.07.2020.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2020. Jest on dostępny na stronie internetowej http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.  

 

Czytaj całość
 
GMINA SIERPC LAUREATEM KONKURSU GRANTOWEGO NA UTWORZENIE LOWE
06.07.2020.

GMINA SIERPC LAUREATEM KONKURSU GRANTOWEGO NA UTWORZENIE LOWE, CZYLI  Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji

 

1 lipca 2020 r. Wójt Gminy Sierpc Krzysztof Korpoliński zawarł umowę z Zarządem Towarzystwa Amicus na powierzenie grantu na uruchomienie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji. Gmina Sierpc otrzyma 175 000 zł na utworzenie i funkcjonowanie  pierwszego w gminie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, który powstanie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym.
 
 
Czytaj całość
lowe3.jpg

lowe5.jpg
 
Czytaj całość
 
POWIATOWY KONKURS "ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W NASZEJ PAMIĘCI"
06.07.2020.
18 maja 2020 roku obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II. Aby uczcić to niezwykłe wydarzenie, po raz trzeci Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym, której  patronem jest Jan Paweł II, zorganizowała konkurs  „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W NASZEJ PAMIĘCI".
Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Sierpc Krzysztof Korpoliński.
 
Czytaj całość
jp_2_test_2.jpg
 
Czytaj całość
 
O nawadnianiu gospodarstw i nie tylko, czyli cykl szkoleń online dla rolników
06.07.2020.

20 lipca 2020 r. kończy się w oddziałach regionalnych ARiMR nabór wniosków o dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o ten rodzaj wsparcia, a mają kłopot z wypełnieniem wniosku, będą mogli dowiedzieć się, jak to poprawnie zrobić podczas cyklu szkoleń online. Webinaria „Dotacje dla rolnictwa", podczas których szczegółowo omawiane będą także inne programy pomocowe oferowane przez Agencję, rozpoczną się 7 lipca.

Czytaj całość
 
BORKOWO -RAZEM I DLA WSZYSTKICH
06.07.2020.

Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym otrzymała grant w wysokości 10 tysięcy złotych od Fundacji Santander. Celem grantu jest zwiększenie integracji mieszkańców Borkowa Kościelnego oraz pobudzenie aktywności społecznej oraz poprawa lokalnej przestrzeni publicznej. W ramach projektu  zagospodarowano części terenu podworskiego parku znajdującego się w przy szkole. W miejscu tym zostały ustawione stoły do gry w szachy, warcaby, piłkarzyki itp. 

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 7 - 15 z 411
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

   


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18 526,00 zł"

www.wfosigw.pl

 


fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

www.wfosigw.pl  


 
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"fundusz.jpg

"Budowa przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Borkowo Kościelne w gminie Sierpc dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19.758,00 zł"

 
 szkola-rownych-szans.png

Projekt "Szkoła równych szans!"


 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie