Strona główna 10.08.2020.  

Unia Europejska    


Urząd Gminy w Sierpcu
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

woj. mazowieckie, powiat sierpecki

budynek_gminy_sierpc_-_maly.jpg

tel. 24-275-57-01
fax. 24-275-57-01 w. 29

 e-mail:  info@gmina.sierpc.pl


 

klapsydra-andrzej.png

 

 

 


Uwaga!

Urząd Gminy w Sierpcu wznawia bezpośrednią obsługę interesantów.

 

      Sprawy wymagające osobistej obecności będą załatwiane z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Konieczne jest stosowanie środków ochrony osobistej: maseczki zasłaniającej nos i usta, dezynfekcji rąk, rękawiczek jednorazowych, bezpiecznych odległości (minimum 1,5 metra),

      Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

      W trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników Urzędu Gminy, zaleca się ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnych.                               

                                                                                       

Kasa  czynna  w godzinach  9.00 - 14.00      

                                                     

                                                              Wójt Gminy Sierpc

 

 

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku wpłat za odpady komunalne należy dokonywać na rachunek bankowy

45 9038 0004 8420 0521 2000 0020 

 

 
Numer konta bankowego do innych wpłat:

Bank Spółdzielczy w Starej Białej

Oddział w Sierpcu

58 9015 0001 2005 0000 0521 0001
 
 

 
 
 


Wytyczne Ministra Klimatu i GIS w sprawie postępowania z odpadami w czasie zakażenia COVID
17.04.2020.

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego
w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

 

Informacje ogólne

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań
na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

 

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane
do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Czytaj całość
 
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OCHRONY PSZCZÓŁ I INNYCH ZAPYLACZY
17.04.2020.
KOMUNIKAT

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin

i Nasiennictwa w Warszawie

 

CHROŃ PSZCZOŁY I INNE OWADY ZAPYLAJĄCE

 

Mając na uwadze z rozpoczynający się sezon wegetacyjny i kwitnienie roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających pamiętajmy że: nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin niosą zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy

 

Wykonując zabiegi środkami ochrony roślin należy w szczególności:

·         stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy; 

·         stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie,

·         używać środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu; 

·         nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu (przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s),

·         zachowywać minimalne odległości od pasiek tj. 20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych,

·         nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty,

·         wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających,

·         stosować środki ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy nie będące celem zabiegu, w tym przeciwdziałać znoszeniu środków ochrony roślin,

·         stosować środki ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin, zwracając szczególną uwagę na ochronę organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu.

 

Czytaj całość
 
Informacja GOPS
24.03.2020.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu informuje, iż od wtorku 24.03.2020 r. prowadzi dyżury od godziny 7.30 do godz. 19.00

 

Od godziny 7.30 do godziny 15.30 – tel. 24 275 31 58

Od godziny 15.30 do godziny 19.00 – tel. 508 287 078

 

 

Kierownik GOPS

Wioletta Stefańska

 
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM
13.03.2020.

Kontakt telefoniczny

Wykaz telefonów Urzędu Gminy w Sierpcu

 Nr Wewnętrzny

Stanowisko

Nr Zewnętrzny

27

Sekretariat

24 275 – 57 – 01

29

Fax

 

21

Oświata / Kadry

 

22

Sekretarz

 

23

Wójt

 

13

Planowanie przestrzenne

24 275 – 23 – 31

18

Budownictwo

 

15

Ochrona Środowiska

24 275 – 66 – 01

24

Rolnictwo / Gospodarka Gruntami

 

12

Płace

24 275 – 27 – 92

26

Księgowość

 

19

Skarbnik

 

16

Ewidencja Ludności

24 275 – 56 – 95

25

Podatki

Ewidencja Działalności Gospodarczej

 

14

 Zarządzanie Kryzysowe / Informatyk

24 275 – 55 – 65

20

Kasa

 

lub za pomocą poczty elektronicznej info@gmina.sierpc.pl

 

Szanowni Państwo,

Drodzy Mieszkańcy Gminy Sierpc w trosce o Państwa bezpieczeństwo w związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 rekomenduję temat profilaktyki związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w gminie, podległych jednostkach, szkołach i przedszkolach oraz jak postępować w sytuacji zagrożenia zdrowia.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zawieszenie zajęć w naszym powiecie dotyczy przedszkoli i szkół (publicznych i niepublicznych).

Ponadto zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawieszona zostaje działalność wszystkich instytucji kulturalnych.

Wójt Gminy Sierpc zwraca się z prośbą o niekorzystanie z ogólnodostępnych i otwartych obiektów sportowych i rekreacyjnych typu boiska, siłownie na wolnym powietrzu, place zabaw, parki itp.

Do wszystkich mieszkańców apelujemy o rygorystyczne przestrzeganie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń. Czas zawieszenia zajęć w szkole to czas przebywania uczniów w domu! Prosimy rodziców o ograniczenie kontaktów dzieci z rówieśnikami i osobami starszymi. Ponadto zwracam się z prośbą do Państwa o pomoc i pamięć o wszystkich seniorach, którzy szczególnie narażeni są na powikłania związane z chorobą. Apelujemy o rozsądne zachowanie, ograniczenie przebywania w miejscach publicznych i nie lekceważenie zagrożenia!

Informujemy, że osoby, które wróciły do Polski z zagranicy z racji wykonywania zawodu, wycieczek, odwiedzin itp. lub miały kontakt z takimi osobami powinny o tym: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną. W szczególności kiedy wróciły do Polski z zagranicy lub miały kontakt z takimi osobami i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny o tym: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Sierpcu
ul. Piastowska 24 A, 09-200 Sierpc
telefon 24 275 26 01, kom. 510 175 704, 518 832 802

W Płocku oddział zakaźny znajduje się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym ul. Medyczna 19 (szpital na Winiarach).

Numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem - 800 190 590.

 
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR
13.03.2020.

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:

- ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;

- kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej
lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail będą dostępne w widocznym miejscu
przy wejściu do placówki Agencji;

- w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną wrzutnie / urny, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów / wniosków / oświadczeń bez konieczności kontaktu
z pracownikami Agencji.

Czytaj całość
 
KOMUNIKAT NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SIERPCU
13.03.2020.

KOMUNIKAT

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SIERPCU INFORMUJE, ŻE:

W okresie od 13 do 27 marca 2020r. obowiązuje czasowe ograniczenie dostępu klientów zewnętrznych do Urzędu Skarbowego w Sierpcu.

W celu ułatwienia Państwu kontaktu z Urzędem informujemy, że w przedsionku wejścia głównego do budynku umieszczona została urna do dokumentów wszelkiego rodzaju (zeznania podatkowe, pisma do Naczelnika Urzędu, wnioski o wydanie zaświadczeń, i inne). Prosimy o wrzucanie do urny dokumentów w celu ich załatwienia.

Czytaj całość
 
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
13.03.2020.

Szanowni Państwo,
     z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, prosimy o ograniczenie wizyt w jednostkach organizacyjnych KRUS.

    Prosimy o korzystanie z systemu informatycznego e-KRUS oraz o kontakt z jednostkami organizacyjnymi Kasy poprzez profil zaufany e-PUAP, za pomocą telefonu, poczty elektronicznej lub innego dostępnego kanału komunikacji na odległość.
Jeżeli zaistnieje, zdaniem Państwa, potrzeba bezpośredniego kontaktu z pracownikami jednostek terenowych KRUS, bardzo prosimy o wcześniejsze skonsultowanie wizyty telefonicznie. PT KRUS w SIERPCU (24) 275 26 73, 275 26 23;

 
Powiatowy Turniej Drużyn OSP o Puchar Starosty Sierpeckiego
11.03.2020.
     W dniu 08.03.2020 roku w Zawidzu odbył się Powiatowy Turniej Drużyn OSP o Puchar Starosty Sierpeckiego. Organizatorem zawodów byli: Starosta Sierpecki Mariusz Turalski oraz Rada Powiatowa Zrzeszenia LZS w Sierpcu we współpracy z Wójtem Gminy Zawidz Dariuszem Franczakiem. Gminę Sierpc po wygranych eliminacjach gminnych reprezentował Warzyn - Skóry. Zawodnicy grali systemem „każdy z każdym". Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. W zawodach udział wzięło 5 drużyn w skład których wchodzili strażacy jednostek OSP z terenu Powiatu Sierpeckiego. Po zaciętej rywalizacji dokonano uroczystego wręczenia nagród przez Wicestarostę Sierpeckiego Jarosława Ocickiego, Członka Zarządu Powiatu Kamila Różańskiego, Wójta Gminy Zawidz Dariusza Franczaka, a także Wójta Gminy Sierpc Krzysztofa Korpolińskiego.
Czytaj całość
 
XLIII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ph. Młodzież Zapobiega Pożarom w Sierpcu
11.03.2020.

    W dniu 05.03.2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Sierpcu na sali konferencyjnej odbyły się rozgrywki finałowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież Zapobiega Pożarom”

    Turniej pożarniczy ph. ”MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” wzorem lat ubiegłych cieszył się dużym zainteresowaniem nauczycieli, rodziców oraz uczniów biorących udział w rozgrywkach. Eliminacje miejsko-gminne odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych i zostały poprzedzone eliminacjami na szczeblu podstawowym, które zorganizowano wspólnie z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych działającymi na terenie gminy Sierpc.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 49 - 57 z 413
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 

baner_na_stron_urzdu_gminy_250x250.jpg

 


gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

   


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18 526,00 zł"

www.wfosigw.pl

 


fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

www.wfosigw.pl  


 
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"fundusz.jpg

"Budowa przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Borkowo Kościelne w gminie Sierpc dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19.758,00 zł"

 
 szkola-rownych-szans.png

Projekt "Szkoła równych szans!"


 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie