Strona główna 10.08.2020.  

Unia Europejska    


Urząd Gminy w Sierpcu
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

woj. mazowieckie, powiat sierpecki

budynek_gminy_sierpc_-_maly.jpg

tel. 24-275-57-01
fax. 24-275-57-01 w. 29

 e-mail:  info@gmina.sierpc.pl


 

klapsydra-andrzej.png

 

 

 


Uwaga!

Urząd Gminy w Sierpcu wznawia bezpośrednią obsługę interesantów.

 

      Sprawy wymagające osobistej obecności będą załatwiane z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Konieczne jest stosowanie środków ochrony osobistej: maseczki zasłaniającej nos i usta, dezynfekcji rąk, rękawiczek jednorazowych, bezpiecznych odległości (minimum 1,5 metra),

      Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

      W trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników Urzędu Gminy, zaleca się ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnych.                               

                                                                                       

Kasa  czynna  w godzinach  9.00 - 14.00      

                                                     

                                                              Wójt Gminy Sierpc

 

 

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku wpłat za odpady komunalne należy dokonywać na rachunek bankowy

45 9038 0004 8420 0521 2000 0020 

 

 
Numer konta bankowego do innych wpłat:

Bank Spółdzielczy w Starej Białej

Oddział w Sierpcu

58 9015 0001 2005 0000 0521 0001
 
 

 
 
 


Przypominamy o obowiązku posiadania skrzynek pocztowych
30.04.2020.

Urząd Gminy w Sierpcu przypomina mieszkańcom oraz właścicielom, współwłaścicielom nieruchomości, na których znajdują się budynki mieszkalne o obowiązku posiadania skrzynki pocztowej zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe.

W przypadku budynków jednorodzinnych skrzynka pocztowa musi być umieszczona przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości, np. na bramce wejściowej do posesji lub ogrodzeniu, tak aby kurier lub listonosz mógł zostawić przesyłkę pod nieobecność adresata.

W budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale obowiązek ten jest realizowany poprzez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres.

Czytaj całość
 
ARiMR: korzyści z cyfryzacji
23.04.2020.

Od 30 marca 2020 r. działa w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nowy system, który pozwala drogą elektroniczną przesłać z biur powiatowych do centrali ARiMR zautoryzowane listy zleceń płatności dla dopłat bezpośrednich i obszarowych PROW. Moduł eLZP, bo tak ten system się nazywa, to kolejne cyfrowe narzędzie stworzone przez Agencję, które usprawnia jej pracę, a także przyspiesza załatwianie spraw rolników.

 

Do tej pory zatwierdzone podpisem listy zleceń płatności dla dopłat i towarzyszące im dokumenty były drukowane przez pracownika biura powiatowego ARiMR, podpisywane ręcznie przez pracownika biura powiatowego, a następnie wysyłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej do centrali Agencji. Dopiero po odpowiednich sprawdzeniach, także wewnątrz centrali ARiMR, uruchamiana była procedura wypłaty rolnikom dopłat bezpośrednich i obszarowych. Teraz ten cały proces odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Modułu eLZP. Dzięki temu rozwiązaniu skraca się czas obiegu dokumentów niezbędnych do realizacji płatności, co przekłada się na szybsze przekazywanie dopłat rolnikom. Zyskują beneficjenci, ale zyskuje także Agencja. Dostarczanie list zleceń płatności nie w wersji papierowej, ale elektronicznej sprawia, że ARiMR może ograniczyć koszty papieru i przesyłek.

Czytaj całość
 
ARiMR: Wydłużone terminy naborów z PROW 2014-2020
23.04.2020.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych
z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy
z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także
w nawadnianie gospodarstw.

Do 17 czerwca 2020 r. przedłużony został termin na dostarczanie wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych
i katastrof".
Ta propozycja pomocy skierowana jest do dwóch grup odbiorców.

Czytaj całość
 
"Zdalna Szkoła" - laptopy dla uczniów z Gminy Sierpc
21.04.2020.

    Urząd Gminy w Sierpcu pozyskał dofinansowanie w kwocie 60 000 zł z rządowego programu „Zdalna Szkoła” na zakup laptopów niezbędnych do nauki dla dzieci w dobie pandemii SARS-CoV-2. Za pozyskaną kwotę zakupiono 25 laptopów, które trafią do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sierpc. Na czas przerwy w nauczaniu laptopy zostaną wypożyczone dzieciom z rodzin najuboższych, nieposiadających komputera mogącego służyć im podczas nauki. Zakupiony sprzęt umożliwi im zdalną edukację. Projekt ten w pełni odpowiada na obecną sytuację szkolnictwa, gdzie uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają do nauki przed monitorami komputerów. W momencie przywrócenia normalnego trybu nauczania, laptopy będą musiały być zwrócone do szkół i będą stanowiły ich wyposażenie.

 
 
laptopy_12.jpg

 

zdalna-szkola-logotyp.jpg

 

 
Maseczki ochronne
21.04.2020.

       Czas pandemii SARS-CoV-2 dla druhów Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sierpc jest czasem wzmożonej pracy. Niektóre jednostki w wolnym czasie postanowiły pozyskiwać maseczki ochronne dla mieszkańców gminy oraz dostarczać je do ich domów. Sukcesywnie na terenie Gminy Sierpc maseczki są dostarczane do mieszkańców, a celem całej akcji jest wyposażenie każdej osoby zamieszkującej na terenie Gminy Sierpc w maseczkę ochronną. W pierwszej kolejności maseczki mają trafić do osób starszych. Ochotnicza Straż Pożarna w Goleszynie maseczki oraz płyny dezynfekujące dostarczyła również pracownikom Urzędu Gminy w Sierpcu oraz GOPS.

          Duże zapotrzebowanie na maseczki ochronne sprawia że mieszkańcy mobilizują się i sami je szyją. Na terenie Gminy Sierpc do ich produkcji przystąpili wolontariusze i pracownicy ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym oraz ze Szkoły Podstawowej w Sudragach. Czynny udział w szyciu biorą również członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Sudragach. Maseczki te mają trafić do mieszkańców oraz osób i placówek najbardziej potrzebujących. W całym przedsięwzięciu uczestniczą dziś dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy.


 Czytaj całość maseczki-3.jpg
 maseczki-5.jpg
Czytaj całość
 
NEXERA - szybki internet
21.04.2020.
 
Wytyczne Ministra Klimatu i GIS w sprawie postępowania z odpadami w czasie zakażenia COVID
17.04.2020.

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego
w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

 

Informacje ogólne

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań
na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

 

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane
do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Czytaj całość
 
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OCHRONY PSZCZÓŁ I INNYCH ZAPYLACZY
17.04.2020.
KOMUNIKAT

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin

i Nasiennictwa w Warszawie

 

CHROŃ PSZCZOŁY I INNE OWADY ZAPYLAJĄCE

 

Mając na uwadze z rozpoczynający się sezon wegetacyjny i kwitnienie roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających pamiętajmy że: nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin niosą zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy

 

Wykonując zabiegi środkami ochrony roślin należy w szczególności:

·         stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy; 

·         stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie,

·         używać środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu; 

·         nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu (przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s),

·         zachowywać minimalne odległości od pasiek tj. 20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych,

·         nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty,

·         wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających,

·         stosować środki ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy nie będące celem zabiegu, w tym przeciwdziałać znoszeniu środków ochrony roślin,

·         stosować środki ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin, zwracając szczególną uwagę na ochronę organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu.

 

Czytaj całość
 
Informacja GOPS
24.03.2020.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu informuje, iż od wtorku 24.03.2020 r. prowadzi dyżury od godziny 7.30 do godz. 19.00

 

Od godziny 7.30 do godziny 15.30 – tel. 24 275 31 58

Od godziny 15.30 do godziny 19.00 – tel. 508 287 078

 

 

Kierownik GOPS

Wioletta Stefańska

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 43 - 51 z 413
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 

baner_na_stron_urzdu_gminy_250x250.jpg

 


gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

   


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18 526,00 zł"

www.wfosigw.pl

 


fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

www.wfosigw.pl  


 
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"fundusz.jpg

"Budowa przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Borkowo Kościelne w gminie Sierpc dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19.758,00 zł"

 
 szkola-rownych-szans.png

Projekt "Szkoła równych szans!"


 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie