Strona główna 29.02.2020.  

Unia Europejska    


Urząd Gminy w Sierpcu
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

woj. mazowieckie, powiat sierpecki

budynek_gminy_sierpc_-_maly.jpg

tel. 24-275-57-01
fax. 24-275-57-01 w. 29

 e-mail:  info@gmina.sierpc.pl

 


Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku wpłat za odpady komunalne należy dokonywać na rachunek bankowy

45 9038 0004 8420 0521 2000 0020 

   

Uprzejmie informujemy, że od 01 czerwca 2019 roku

zmienia się numer rachunku bankowego Urzędu Gminy w Sierpcu:

 

Bank Spółdzielczy w Starej Białej

Oddział w Sierpcu

58 9015 0001 2005 0000 0521 0001


 

Główny Inspektorat Sanitarny

Informacje o podstawowych środkach ochronnych przeciwko nowemu koronawirusow

https://gis.gov.pl/aktualnosci/nowy-koronawirus-sars-cov-2-zalecenia-2/

 

 


Głosowanie na MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO w ramach konkursu HEROSI INNOWACYJNOŚCI
01.08.2019.

Oddaj głos na projekt pn.: „MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO" w ramach konkursu HEROSI INNOWACYJNOŚCI - Zmieniam świat lokalnie, w kategorii finansowej do 15 000,00 zł.

Głównym założeniem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich, wpojenie zasad bezpieczeństwa i właściwego zachowania w ruchu drogowym, nie tylko w najbliższej okolicy. Projekt będzie realizowany na terenie Szkoły Podstawowej w Goleszynie.

Aby oddać głos na inicjatywę należy się zarejestrować na stronie internetowej: https://www.herosiprzedsiebiorczosci.pl, a następnie znaleźć inicjatywę, na którą chcemy zagłosować.  

Rejestracja jest wymagana tylko podczas głosowania po raz pierwszy. Przy każdym kolejnym oddawaniu głosów wymagane jest tylko logowanie i znalezienie naszej inicjatywy w kategorii finansowej do 15 tyś. zł.

Głosowanie trwa od dnia 01 sierpnia 2019 roku do dnia 10 września 2019 roku.

Głosy można oddawać codziennie, aby przyczynić się do zwycięstwa zgłoszonego pomysłu.

Istnieje możliwość dodatkowego wygrania nagrody dla siebie. Więcej szczegółowych informacji o konkursie znajduje się na stronie internetowej: 

https://www.herosiprzedsiebiorczosci.pl

 

Serdecznie zachęcamy do wsparcia lokalnej inicjatywy i codziennego udziału w głosowaniu!

 
Informacja - zagrożenie suszą
25.07.2019.

Urząd Gminy w Sierpcu informuje, iż na podstawie przeprowadzonego przez  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach systemu monitoringu suszy, na terenie Gminy Sierpc w 7 okresie raportowania (obejmującym okres od 21 maja do 20 lipca br.) stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej.

Zgodnie z opublikowanym w dniu 23 lipca 2019 roku komunikatem na terenie Gminy Sierpc zagrożenie suszą rolniczą wystąpiło wyłącznie w uprawach zbóż jarych, kukurydzy na kiszonkę, kukurydzy na ziarno, krzewów owocowych i roślin strączkowych na glebach klasy V i VI.

W związku z powyższym Wójt Gminy Sierpc informuje o możliwości składania przez rolników i producentów rolnych, których grunty położone są na w/w kategoriach glebowych wniosków o oszacowanie szkód. Wzór wniosku o oszacowanie szkód jest dostępny w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Sierpcu pok. 110 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sierpcu do pobrania TUTAJ.

Do wniosku należy dołączyć:

·         kserokopię "wniosku o przyznanie płatności na 2019 rok" złożonego do ARiMR wraz z załącznikiem graficznym, 

·         kopię polisy ubezpieczeniowej upraw rolnych, zwierząt gospodarskich (jeżeli została zawarta),

·         zaświadczenie z ARiMR o ilości zwierząt gospodarskich (bydło, trzoda chlewna) - dotyczy producenta rolnego prowadzącego także produkcję zwierzęcą w gospodarstwie.

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać niezwłocznie w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Sierpcu (pokój 110) w godzinach pracy Urzędu, jednak nie później niż do dnia  05 sierpnia 2019 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska w pokoju nr 110 i 111 lub pod numerem telefonu 24/275 57 01 wew. 24 lub 15.

 

Informuję, iż szacowaniu podlegają wyłącznie uprawy, z których plony nie zostały zebrane.

 
Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Susku
19.07.2019.

Ochotnicza Straż Pożarna w Susku w dniu 06.07.2019 roku świętowała jubileusz 100-lecia działalności. Sto lat jednostki OSP w Susku to historia kilku pokoleń strażaków ochotników, ich uczestnictwa i poświęcenia w akcjach ratowniczych. Na co dzień służy w niej 43 druhów, a niektórzy z nich pomagają innym już od kilkudziesięciu lat. 

Uroczystości jubileuszowe odbyły się przed strażnicą jubilatów, zgromadzili się tam nie tylko jej druhowie, ale również zaproszeni goście: Wójt Gminy Sierpc - Pan Krzysztof Korpoliński, Radni Gminy Sierpc, Wicestarosta - Pan Jarosław Ocicki, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu - Pani Małgorzata Korpolińska , Radny Powiatu Sierpeckiego - Pan Sebastian Szczypecki, członek Rady Miejskiej Sierpca - Pan Piotr Rzeszotarski oraz druhny i druhowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sierpc. 

Czytaj całość dsc08016.jpg dsc07981.jpg

 

Czytaj całość
 
Informacja o dofinansowaniu
16.07.2019.
fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

 

www.wfosigw.pl 

 
Informacja o obowiązkach sprawozdawczych podmiotów korzystających ze środowiska
15.07.2019.
Obowiązki sprawozdawcze podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji oraz sporządzania wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska – informacja o uruchomieniu funkcjonalności generowania w systemie Krajowej bazy wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska.
Czytaj całość
 
Film edukacyjny dla rolników i doradców rolnych:,,Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym"
15.07.2019.

W wyniku współpracy Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód", współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powstał pięcioodcinkowy film edukacyjny dla rolników i doradców rolnych pt. ,,Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym".

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 37 - 42 z 353
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

   


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18 526,00 zł"

www.wfosigw.pl

 


fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

www.wfosigw.pl  


 
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"fundusz.jpg

"Budowa przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Borkowo Kościelne w gminie Sierpc dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19.758,00 zł"

 
 szkola-rownych-szans.png

Projekt "Szkoła równych szans!"


 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie