Strona główna 04.08.2020.  

Unia Europejska    


Urząd Gminy w Sierpcu
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

woj. mazowieckie, powiat sierpecki

budynek_gminy_sierpc_-_maly.jpg

tel. 24-275-57-01
fax. 24-275-57-01 w. 29

 e-mail:  info@gmina.sierpc.pl


Informacja:

W dniu 03-08-2020 r. (poniedziałek)

Urząd Gminy w Sierpcu

będzie czynny do godz. 14:00

 

klapsydra-andrzej.png

 

 

 


Uwaga!

Urząd Gminy w Sierpcu wznawia bezpośrednią obsługę interesantów.

 

      Sprawy wymagające osobistej obecności będą załatwiane z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Konieczne jest stosowanie środków ochrony osobistej: maseczki zasłaniającej nos i usta, dezynfekcji rąk, rękawiczek jednorazowych, bezpiecznych odległości (minimum 1,5 metra),

      Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

      W trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników Urzędu Gminy, zaleca się ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnych.                               

                                                                                       

Kasa  czynna  w godzinach  9.00 - 14.00      

                                                     

                                                              Wójt Gminy Sierpc

 

 

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku wpłat za odpady komunalne należy dokonywać na rachunek bankowy

45 9038 0004 8420 0521 2000 0020 

 

 
Numer konta bankowego do innych wpłat:

Bank Spółdzielczy w Starej Białej

Oddział w Sierpcu

58 9015 0001 2005 0000 0521 0001
 
 

 
 
 


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
30.11.1999.

karta_swiateczna_1848_imexgraf_pl.gif

Wielu Bożych błogosławieństw na ten cudowny czas Narodzenia Pańskiego. Aby wszystkie dni w roku były piękne i szczęśliwe, jak ten jeden wigilijny wieczór. Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok 2013 niósł ze sobą szczęście i pomyślność z okazji najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom Gminy Sierpc

życzą

Iwona Janiszewska

Przewodnicząca Rady Gminy Sierpc

 Tadeusz Prekurat

Wójt Gminy Sierpc

 
INFORMACJA dla mieszkańców w sprawie zbiórki odpadów zmieszanych
12.07.2013.

Urząd Gminy w Sierpcu w załączeniu przesyła harmonogram zbiórki odpadów zmieszanych (pojemników) z terenu Gminy Sierpc na miesiąc lipiec 2013r. Dotyczy on terenu całej gminy z podziałem na poszczególne dni zbiórki.

Ponadto informujemy, że harmonogram zbiórki odpadów posegregowanych (worków i pojemników zbiorczych) prześlemy w najbliższych dniach.


Niezwłocznie przekażemy Państwu szczegółowy harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i posegregowanych na kolejne miesiące.


Przypominamy, że pojemniki należy wystawić w sposób umożliwiający ich odbiór bez konieczności wejścia na teren nieruchomości do drogi publicznej. Ta sama zasada dotyczy odpadów posegregowanych w workach.


Przypominamy, że odbiór odpadów zmieszanych (pojemników) odbywać się będzie jeden raz w miesiącu. Również jeden raz w miesiącu odbywać się będzie zbiórka odpadów posegregowanych (worków i pojemników zbiorczych).


Informacja dotycząca selektywnej zbiórki odpadów.


W workach i pojemnikach umieszczamy następujące frakcje:


Worek lub pojemnik w kolorze żółtymnależy wrzucać: tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe (np. butelki plastikowe, puszki po napojach, kartoniki po napojach lub mleku). Nie należy wrzucać: tekstyliów, styropianu, opakowań po środkach ochrony roślin, nawozach, opakowań po materiałach niebezpiecznych np. oleju.


Worek lub pojemnik w kolorze zielonymnależy wrzucać: szkło białe i kolorowe. Nie należy wrzucać: szkła zbrojonego, luster, stłuczki szklanej, szyb samochodowych, zużytych żarówek, lamp neonowych i halogenowych, szklanych opakowań po produktach chemicznych.


Worek lub pojemnik w kolorze niebieskimnależy wrzucać: papier, tekturę, gazety, magazyny, katalogi, książki, zeszyty, worki papierowe. Nie należy wrzucać: zabrudzonego lub tłustego papieru, kalki, folii, styropianu, opakowań po środkach ochrony roślin, nawozach, opakowań po materiałach niebezpiecznych.


Informujemy również, że zdecydowana większość mieszkańców Gminy Sierpc w deklaracji wskazała sposób gromadzenia odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach. Istnieje jednak możliwość bezpłatnego otrzymania worka w kolorze brązowym na tego typu odpady (trawa, gałęzie, liście itp.), dla budynków wielorodzinnych natomiast dostarczone zostaną specjalne pojemniki na tego typu odpady.


WAŻNE!

W związku ze złożoną przez Pana/Panią w Urzędzie Gminy w Sierpcu deklaracją określającą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Sierpc informuje, że opłatę za odpady komunalne należy wpłacać do dnia 15 każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy nr Bank Spółdzielczy w Sierpcu 91 9015 0001 0000 0521 2000 0010

W przypadku nie uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie zostaną naliczone odsetki za zwłokę, począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Telefony kontaktowe do Urzędu Gminy w Sierpcu:

24 275 23 31 – odnośnie organizacji systemu w terenie

24 275 57 01 wew. 25 – odnośnie deklaracji oraz płatności

Czytaj całość
 
V EDYCJA KONKURSU NA PRACE DOTYCZĄCE POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH POLSKA WIEŚ 
01.07.2013.
         Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłasza V edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
Czytaj całość
 
XIV EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
01.07.2013.

Samorząd Województwa Mazowieckiego – organizator konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, zaprasza Samorządy Gmin, Miast i Powiatów z terenu województwa mazowieckiego, stowarzyszenia oraz fundacje społeczno – kulturalne i naukowe, lokalne organizacje społeczno – kulturalne
i naukowe działające na terenie województwa mazowieckiego oraz Komisje Sejmiku Województwa Mazowieckiego
do zgłaszania kandydatów do XIV edycji konkursu.

Nagrody przyznawane są osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom, które mają szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Przyznawane już po raz 14. Nagrody to uhonorowanie pracy i talentu ludzi wybitnych, niepospolitych, którzy kreują dobrą rzeczywistość wokół siebie i działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

Czytaj całość
 
UROCZYSTA XXXV SESJA RADY GMINY SIERPC
27.06.2013.

     W dniu 21 czerwca 2013 roku w remizie OSP w Goleszynie odbyła się Uroczysta XXXV Sesja Rady Gminy Sierpc połączona z obchodami Dnia Samorządowca.

Czytaj całość

 

Czytaj całość
 
Gminny Festyn Strażacki połączony z 65-leciem Orkiestry OSP Goleszyn
14.05.2013.

     W dniu 4 maja 2013 roku w miejscowości Goleszyn odbył się Gminny Festyn Strażacki połączony z 65 - leciem Orkiestry OSP Goleszyn.

Czytaj całość

Czytaj całość
 
Agencja wstępnie podsumowała rok kwotowy 2012/ 2013
09.05.2013.

Według wstępnych danych, na podstawie informacji miesięcznych przesyłanych przez podmioty skupujące do Dyrektorów Oddziałów Terenowych ARR, w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. ilość skupionego mleka wyniosła 9,818 mld kg, Tym samym szacujemy iż krajowa kwota dostaw w roku kwotowym 2012/2013

zostanie przekroczona o ok. 10 mln kg, czyli o 0,1%, a liczba dostawców hurtowych, którzy przekroczyli przysługujące im kwoty indywidualne wynosi ok. 50 tys.

Chcemy podkreślić że tak niewielkie przekroczenie, to efekt wielkiego zaangażowania dostawców hurtowych, podmiotów skupujących oraz przetwórców, którzy już w połowie roku kwotowego ( po informacjach ARR i MR i RW) dostosowali dostawy do sytuacji rynkowej i indywidualnych kwot dostaw. Ponadto w sezonie 2012/13 nastąpiło ok. 28 tys. transferów kwot dostaw hurtowych, na ok. 470 mln kg mleka.

Stawka opłaty dodatkowej z tytułu przekroczenia kwoty wyniesie ok. 2,5 gr za 1 kg mleka, wprowadzonego do obrotu ponad limit.

Wobec powyższego przewidywana opłata, jaką Polska będzie musiała uiścić z tytułu nadprodukcji wyniesie ok. 2,8 mln EUR, co stanowi ok. 11,7 mln PLN.

Wszystkie powyższe dane są informacjami wstępnymi, gdyż opracowane zostały na podstawie sprawozdawczości miesięcznej realizowanej przez podmioty skupujące do Dyrektorów OT ARR.

Zweryfikowana informacja zostanie przekazana po otrzymaniu raportów rocznych tj. w drugiej połowie maja br.

Mechanizm kwotowania produkcji mleka, funkcjonujący w Polsce od 2004 r. służy stabilizacji i rozwojowi polskiego sektora mleczarskiego. Jego głównym celem jest zachowanie równowagi na rynku mleka i przetworów mlecznych pomiędzy popytem i podażą oraz zapewnienie dostawcom zbytu na wyprodukowane mleko i uzyskanie za nie korzystnej ceny.


 
NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE SIERPC
12.04.2013.
Czytaj całość

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowa Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897), która w sposób zupełnie odmienny reguluje zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowelizacją niniejszej Ustawy Sejm nałożył obowiązek odbioru odpadów z terenu danej gminy na każdy samorząd lokalny. Zmiana dotychczasowego systemu spowoduje i wymusi realizację obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych przez każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej w sposób zgodny z przepisami znowelizowanej ustawy.

 

Cel zmiany ustawy: 
  • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu danej Gminy systemem odbioru odpadów,
  • promowanie segregacji odpadów poprzez utworzenie ogólnodostępnych punktów selektywnej zbiórki odpadów,
  • utworzenie punktów selektywnej zbiórki takich odpadów jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady niebezpieczne,
  • informowanie mieszkańców gmin o właściwym sposobie postępowania z odpadami komunalnymi,
  • wyeliminowanie dzikich wysypisk,
  • likwidacja zjawiska palenia odpadów w gospodarstwach domowych.

 

 

Zgodnie z nową Ustawą, od 1 lipca 2013 roku opłatę za odbiór odpadów należy uiszczać na rzecz gminy, która to przejmuje teraz od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową.

Czytaj całość
 
Setne urodziny mieszkanki Starego Piastowa
28.03.2013.
Czytaj całość

     W dniu 27 marca 2013 roku Pani Helena Rajkowska obchodziła setne urodziny. Z tej okazji Wójt Gminy Sierpc – Pan Tadeusz Prekurat i Sekretarz Urzędu Gminy w Sierpcu – Pani Barbara Gumińska oraz zaproszeni goście m.in.: Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Płocku – Pan Radosław Lewandowski i kierownik KRUS w Sierpcu – Pan Józef Rękawiecki złożyli Jubilatce serdeczne życzenia.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 337 - 345 z 411
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

   


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18 526,00 zł"

www.wfosigw.pl

 


fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

www.wfosigw.pl  


 
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"fundusz.jpg

"Budowa przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Borkowo Kościelne w gminie Sierpc dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19.758,00 zł"

 
 szkola-rownych-szans.png

Projekt "Szkoła równych szans!"


 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie