Strona główna 04.08.2020.  

Unia Europejska    


Urząd Gminy w Sierpcu
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

woj. mazowieckie, powiat sierpecki

budynek_gminy_sierpc_-_maly.jpg

tel. 24-275-57-01
fax. 24-275-57-01 w. 29

 e-mail:  info@gmina.sierpc.pl


Informacja:

W dniu 03-08-2020 r. (poniedziałek)

Urząd Gminy w Sierpcu

będzie czynny do godz. 14:00

 

klapsydra-andrzej.png

 

 

 


Uwaga!

Urząd Gminy w Sierpcu wznawia bezpośrednią obsługę interesantów.

 

      Sprawy wymagające osobistej obecności będą załatwiane z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Konieczne jest stosowanie środków ochrony osobistej: maseczki zasłaniającej nos i usta, dezynfekcji rąk, rękawiczek jednorazowych, bezpiecznych odległości (minimum 1,5 metra),

      Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

      W trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników Urzędu Gminy, zaleca się ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnych.                               

                                                                                       

Kasa  czynna  w godzinach  9.00 - 14.00      

                                                     

                                                              Wójt Gminy Sierpc

 

 

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku wpłat za odpady komunalne należy dokonywać na rachunek bankowy

45 9038 0004 8420 0521 2000 0020 

 

 
Numer konta bankowego do innych wpłat:

Bank Spółdzielczy w Starej Białej

Oddział w Sierpcu

58 9015 0001 2005 0000 0521 0001
 
 

 
 
 


Spotkanie informacyjne na temat zasad przyznawania płatności obszarowych na rok 2015
08.09.2014.

 

Więcej informacji (kliknij)

 
Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu
25.08.2014.

 Więcej informacji na stronie www.dialog.mazovia.pl
 
Karta Dużej Rodziny
04.08.2014.

Wójt Gminy Sierpc uprzejmie informuje, że w  związku z wejściem w życie Uchwały Nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ), rodzinom wielodzietnym przyznaje się Kartę Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Lista miejsc i wysokość zniżek dla rodzin jest dostępna na stronie: www.rodzina.gov.pl. Lista będzie aktualizowana na bieżąco.

Kartę przyznaje Wójt Gminy na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierpcu, ul. Narutowicza 21C, pok. Nr 3 (Świadczenia Rodzinne).

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY/WYDANIE DUPLIKATU KARTY UŻEJ RODZINY

Informacja o obowiązku okazania dokumentów

 
WYSTARTOWAŁ KONKURS NA NAJLEPSZY PRODUKT TURYSTYCZNY MAZOWSZA 2014!
17.07.2014.

Rozpoczął się nabór w Konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Mazowieckiego. Koordynatorem konkursu jest Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, która przyjmuje zgłoszenia produktów do 22 sierpnia br. Najlepsze mazowieckie produkty zostaną zgłoszone do ogólnopolskiego etapu konkursu, w którym laureaci zostaną nagrodzeni "Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej”.

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych roku, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych służących rozwojowi konkurencyjnych produktów Mazowsza. Produkty mogą być zgłaszane w pięciu kategoriach (Wydarzenie cykliczne, Pakiet usług turystycznych – Impreza turystyczna, Obiekt, Szlak, Obszar) przez samorządy lokalne i gospodarcze, lokalne organizacje turystyczne, instytucje i twórców produktów turystycznych, stowarzyszenia i fundacje turystyczne, prywatnych przedsiębiorców (np. organizatorów imprez i wydarzeń) oraz organizatorów turystyki.

Zgłoszenia produktów można przesyłać za pomocą specjalnego formularza dostępnego na stronie www.polskapodajdalej.pl do 22 sierpnia br. Oceny produktów na poziomie regionalnym dokonywać będzie Kapituła powołana przy MROT, w skład której wchodzą: Jan Błoński – Prezes Zarządu MROT, Izabela Stelmańska – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Monika Białkowska – Dyrektor Biura Warszawskiej Organizacji Turystycznej, Barbara Tekieli – Dyrektor Stołecznego Biura Turystyki, Aleksandra Kielan – Dyrektor Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, Tadeusz Milik – Prezes Furnel Travel International, Przewodniczący Forum Turystyki Przyjazdowej, Ryszard Cetnarski – Prezes Holiday Travel, Iwona Majewska – Zastępca Dyrektora Biura MROT.

Kapituła wybierze najciekawsze produkty turystyczne z Mazowsza, nagradzając je certyfikatem regionalnym i wyróżnieniami, z których najlepsze trzy zgłosi do etapu ogólnopolskiego. Etap ogólnopolski, koordynowany przez POT, będzie trwał do końca września, a zdobywców Certyfikatów wybranych przez Kapitułę POT poznamy w październiku podczas uroczystej Gali.

Produktom wyróżnionym na szczeblu ogólnopolskim zostaną przyznane Certyfikaty POT. Przyznanie Certyfikatu POT oznacza ogólnopolską promocję laureatów w ramach działań Polskiej Organizacji Turystycznej oraz informacje o produkcie w ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych mediach. Dla turystów Certyfikat POT jest gwarancją jakości produktu turystycznego i zachętą do zaznaczenia go na mapie podróży.

Kapituła POT przyznaje w corocznym konkursie maksymalnie dziesięć Certyfikatów oraz jeden Złoty Certyfikat, adresowany do produktów uprzednio nagrodzonych Certyfikatem POT.

W poprzednich edycjach Certyfikaty POT zdobyło sześć produktów turystycznych z Mazowsza (2013 – Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, 2011 – Opowieści z Narwi, 2010 – Zespół Zabytków Osady Fabrycznej w Żyrardowie, 2006 – Międzynarodowy Piknik Lotniczy Góraszka, 2005 – Międzynarodowe Pokazy Lotnicze "Air Show", 2004 – Miodobranie Kurpiowskie Polana w Zawodziu koło Myszyńca), a trzy otrzymały wyróżnienia (2013 – Discover Wisła River, 2009 – Mazowsze Chopina, 2007 – Kolarska Liga Mistrzów – Tour de Pologne).

Regulamin Konkursu

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie.

 
Ogłoszenie o konsultacjach
07.07.2014.

Gmina Sierpc jest w trakcie opracowywania „Strategii Rozwoju Gminy Sierpc na lata 2014-2020”

Jest to dokument niezbędny do racjonalnego planowania działań i przedsięwzięć inwestycyjnych w najbliższych latach oraz ubiegania się o środki pomocowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej.

W związku z tym uprzejmie informujemy, że od dnia 07.07.2014 r. do 30.07.2014 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Sierpc mogą zapoznać się z załączonym dokumentem i przekazać do Urzędu Gminy w Sierpcu swoje opinie, wnioski i komentarze.

Uwagi i opinie można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Sierpcu, w pokoju nr 110 - Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz za pomocą poczty elektronicznej e-mail: info@gmina.sierpc.pl

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY SIERPC NA LATA 2014-2020 - projekt

 
Szkolenie PROW 2014-2020
11.06.2014.
     Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Sierpcu organizuje szkolenie nt. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Szkolenie odbędzie się w dniu 24 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury i Sportu w miejscowości Piaski. Spotkanie zorganizowane jest dla rolników, posiadaczy lasów oraz przedsiębiorców posiadających małe lub mikro przedsiębiorstwa.
Czytaj całość
 
NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
30.05.2014.

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień na Mazowszu, honorującym najcenniejsze osiągnięcia mieszkańców regionu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony szeroko pojętej kultury oraz promocję Województwa w tych dziedzinach.

Wyróżnienie kierowane jest do ludzi aktywnych społecznie, angażujących się w działania umacniające tożsamość kulturową Mazowsza, służące rozwojowi i promocji regionu. Doceniamy niepospolite pomysły i twórcze inicjatywy, które są wyrazem autentycznych pasji.

Prestiż i szczytny cel sprawiają, że z roku na rok Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dotychczas, wśród laureatów, zasłużonych dla wspólnoty mazowieckiej i całym swoim życiem udowadniających słuszność swoich wyborów, znaleźli się m.in.: Józef Hen, Barbara Wachowicz, ks. Jan Twardowski, ks. bp. dr hab. Stanisław Wojciech Wielgus, Wojciech Siemion, Jerzy Janicki czy Sława Przybylska.
Czytaj całość
 
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym w Belwederze
27.05.2014.

Członkowie Klubu Naszej Ziemi, działającego w Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym, jako jedna z czterech szkół w Polsce, wzięli udział w warsztatach ekologicznych pt. ”Niezapominajki to są kwiatki z bajki”. Zajęcia odbyły się 23 maja 2014 r. w ogrodach Belwederu. Uczniowie wraz z Panią dyrektor Barbarą Gostomską i opiekunem Klubu Naszej Ziemi – Panią Eweliną Motyką przybyli na zaproszenie Małżonki Prezydenta RP i Fundacji Nasza Ziemia.

Dzieci pod opieką edukatorów z Fundacji Nasza Ziemia i Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” odkrywały fascynujący świat przyrody. Warsztaty uroczyście rozpoczęła Pani Anna Komorowska. Pierwsza Dama wspólnie z czteroma uczniami symbolicznie zasadziła niezapominajki. Do reprezentowania naszej szkoły desygnowano ucznia klasy IIA Igora Olczaka. Wszystkie dzieci miały okazję porozmawiać z Panią Anną Komorowską, a także zmierzyć się w Jej obecności z zadaniem rozpoznawania ptaków. Uczniowie pod czujnym okiem realizatorów programu warsztatów rozpoznawali gady i płazy oraz poznawali budowę roślin. Dzieci zasiały w torfowych doniczkach cynie, które zabrały do domu i obiecały pielęgnować. Najciekawszym wg uczniów zadaniem było naśladowanie leśnych zwierząt i sprawdzenie jak się czują, gdy do lasu wkracza człowiek-wandal.

Po pełnych wrażeń zajęciach, dzieci udały się na poczęstunek w Belwederze i zostali obdarowani pamiątkowymi książkami. Dla uczniów pobyt w Ogrodach Belwederu był niezwykłą i fascynującą przygodą, którą długo będą wspominać.

 
IX edycja konkursu fotograficznego Mazowsze bliskie sercu
19.05.2014.

W tym roku już po raz dziewiąty fotografowie-amatorzy, mieszkający lub uczący się na Mazowszu staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nabór prac trwa do 16 czerwca 2014 r.


Nowością w tegorocznej edycji jest dwuetapowość konkursu.


W pierwszym etapie Jury wybierze nie więcej niż dziesięć wyróżniających się prac, których autorzy wezmą udział w organizowanych wspólnie z ASP w Warszawie we wskazanym terminie we wrześniu br. 2-3 dniowych wyjazdowych warsztatach fotograficznych.


W drugim etapie spośród zdjęć wykonanych przez uczestników warsztatów Jury wybierze 3 zwycięskie prace.
Zwycięzcy zostaną wyróżnieni podczas finałowej gali i otrzymają nagrody.
Zasady i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.mazovia.pl

 

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 319 - 327 z 411
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

   


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18 526,00 zł"

www.wfosigw.pl

 


fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

www.wfosigw.pl  


 
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"fundusz.jpg

"Budowa przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Borkowo Kościelne w gminie Sierpc dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19.758,00 zł"

 
 szkola-rownych-szans.png

Projekt "Szkoła równych szans!"


 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie