Strona główna 30.11.2021.  

Unia Europejska    


Małgorzata Korpolińska uhonorowanych nagrodą Ministra Edukacji i Nauki
W uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nagrodę Ministra Edukacji i Nauki w 2021 roku  otrzymała Małgorzata Korpolińska, nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym.
magorzata_korpoliska_-_nagroda111_.jpg
Nagroda została przyznana na wniosek dyrektora szkoły Pani Marii Trzcińskiej. Przyznana nagroda to  dowód uznania za podejmowane działania organizacyjne oraz wdrażane rozwiązania edukacyjne i wychowawcze na rzecz uczniów.……………………………………………………………
Na wysoką ocenę pracy Pani Małgorzaty Korpolińskiej wpłynęło również aktywne zaangażowanie w projekty edukacyjne o zasięgu ponadlokalnym oraz współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym. Ten sukces zawodowy jest efektem twórczej i systematycznej pracy, ale przede wszystkim nieustannie rozwijanego talentu pedagogicznego. Pani Małgorzata potrafi w wielu uczniach obudzić pasję do nauk przyrodniczych, jest pełną zaangażowania pasjonatką chemii i fizyki oraz wspaniałą wychowawczynią.
Ze szkołą w Borkowie Kościelnym Małgorzata Korpolińska związana jest od ponad 22 lat. Z wielkim zaangażowaniem przez te wszystkie lata uczy i wychowuje młode pokolenia. Ma na swoim koncie wiele osiągnięć i nagród za pracę ze swoimi uczniami w gronie których są m.in. laureaci wielu konkursów o zasięgu wojewódzkim, rejonowym i ogólnopolskim. W 2014 r. otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej, a w 2017 roku Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty.......…………………………………………………………
Ważną rolę w życiu nagrodzonej nauczycielki odgrywa wolontariat. Organizuje ona akcje na rzecz niesienia pomocy chorym dzieciom, osobom starszym, niepełnosprawnym, a także czynnie działa na rzecz potrzebujących w lokalnej społeczności. Jest pomysłodawczynią i koordynatorką wielu akcji i projektów, lokalnych oraz ogólnopolskich, w które włącza młodzież i dorosłych. Fundusze na realizacje projektów pozyskuje ze źródeł wojewódzkich, ministerialnych i unijnych oraz uczestnicząc w konkursach grantowych.
Ta nagroda to niezwykły zaszczyt dla borkowskiej społeczności i motywacja do tego, by nie ustawać w realizacji codziennych zadań i wyzwań, przed którymi stają nauczyciele i uczniowie. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
 
 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

 


Zadanie pn.:

„Wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Sierpc”

zrealizowane w 2021 r., współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”

logo-mazwosze.jpg 

 
logo-eu-rp-fs.png
 
 

 
 fundusz.jpg
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2021 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł” www.wfosigw.pl

www.wfosigw.pl

 
fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

    
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego    
logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie