Strona główna 30.11.2021.  

Unia Europejska    


Podsumowanie projektu LOWE
 W dniu 25 października 2021 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych”. podsumowanie_lowe111.jpg

           W wiejskiej gminie Sierpc przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym powołano do życia Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji, na mocy umowy podpisanej 1 lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy w Sierpcu z Towarzystwem Amicus z Białegostoku (partnerem projektu). Gmina Sierpc na realizację projektu otrzymała 175.000,00 zł. Celem działań podjętych w ramach projektu było wsparcie osób potrzebujących pomocy w zakresie rozwoju i podniesienia kompetencji, wzmocnienie roli szkoły jako lokalnego centrum integrującego społeczność gminy Sierpc oraz podniesienie jakości pracy placówki. W projekcie wzięło udział 226 beneficjentów, którzy w okresie od września 2020 r. do października 2021 r. mieli możliwość wzięcia udziału w osiemnastu szkoleniach. Tematyka szkoleń była różnorodna. Dużą popularnością cieszyły się warsztaty z florystyki oraz warsztaty ceramiczne. Wśród mężczyzn z największym zainteresowaniem spotkał się kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Beneficjenci projektu mieli możliwość także wzięcia udziału w warsztatach rękodzieła artystycznego, warsztatach z wizażu, ziołolecznictwa, warsztatach z dietetykiem oraz savoir vivr’u. Nie zabrakło szkoleń z zakresu języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki oraz fitness. Według uczestników niezwykle potrzebne były dla Nich zajęcia z kulturoznawstwa, które zakończono wspólnym wyjazdem do teatru 6. Piętro w Warszawie. W ramach projektu LOWE doposażono pracownie językową w szkole w Borkowie Kościelnym w sprzęt na kwotę 24.500 zł.

podsumowanie_lowe_11.jpg

Gospodarzem konferencji podsumowującej projekt był Wójt Gminy Sierpc – Pan Krzysztof Korpoliński. Uroczystość swoją obecnością uświetnili p. Bożena Woźniak - Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, p. Adam Kozłowski Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Amicus (Lider Projektu), p. Józef Mróz – Przewodniczący MOZPOiW NSZZ "Solidarność" w Sierpcu, p. Piotr Podlaski - Prezes ZNP w Sierpcu, p. Małgorzata Korpolińska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Sierpeckiego, Radni Gminy Sierpc,  p. Jarosław Żmijewski – Dyrektor CKiSz w Sierpcu, p. Margota Zimerman – Skarbnik Gminy Sierpc, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Sierpc, pracownicy Urzędu Gminy w Sierpcu, Beneficjenci i trenerzy projektu oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Wójt Gminy Sierpc – Pan Krzysztof Korpoliński wraz z Wiceprezesem Zarządu Towarzystwa Amicus – Panem Adamem Kozłowskim podczas konferencji wręczyli wszystkim uczestnikom zajęć LOWE pamiątkowe Certyfikaty i parasolki. Beneficjenci projektu LOWE zgodnie potwierdzili, że na naukę nigdy nie jest za późno, a udział w zajęciach stanowił wzmocnienie ich motywacji do pracy nad sobą, ukierunkowanie myślenia pod kątem przyszłego zawodu i ponownego wejścia na rynek pracy.

 podsumowanie_lowe_222.jpg

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
 
 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

 


Zadanie pn.:

„Wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Sierpc”

zrealizowane w 2021 r., współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”

logo-mazwosze.jpg 

 
logo-eu-rp-fs.png
 
 

 
 fundusz.jpg
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2021 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł” www.wfosigw.pl

www.wfosigw.pl

 
fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

    
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego    
logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie