Strona główna 26.10.2021.  

Unia Europejska    


GMINNA INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Wójt Gminy Sierpc informuje, że na terenie Gminy Sierpc rozpoczęto przeprowadzanie gminnej inwentaryzacji źródeł ciepła wszystkich budynków mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych.

Inwentaryzacją objęte są:

  • małe kotłownie przydomowe, paleniska domowe (piece ceramiczne, piecokuchnie, piece wolnostojące, kominki),
  • niewielkie kotłownie do 1 MW dostarczające ciepło do lokali handlowych, usługowych lub warsztatów,
  • kotłownie w obiektach użyteczności publicznej.

Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich źródeł emisji nałożył na wszystkie samorządy gminne z terenu województwa mazowieckiego Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W związku z tym, upoważnieni ankieterzy firmy AMM Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z którą Gmina Sierpc podpisała umowę na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła, przeprowadzą z mieszkańcami krótką ankietę m.in. na temat rodzaju używanego paliwa, głównego źródła ciepła czy rodzaju ocieplenia budynku. W tym celu ankieterzy odwiedzą mieszkańców w domach lub mieszkaniach w celu przeprowadzenia badania ankietowego związanego ze źródłami ciepła wykorzystywanymi do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Nie będą zbierać danych osobowych oraz nie będą oczekiwać podpisywania żadnych dokumentów. Będą jedynie zadawać pytania z ankiety.

Badanie ankietowe nie jest działaniem kontrolującym stan systemów grzewczych oraz jakość stosowanych paliw w gospodarstwach domowych. Ma charakter wyłącznie informacyjny. Celem inwentaryzacji jest poprawa jakości powietrza w regionie. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o rzetelną informację na temat stosowanego źródła ciepła, a także o życzliwe podejście do ankieterów i pomoc w przeprowadzeniu akcji. Ograniczenie zanieczyszczenia poprzez identyfikację przestarzałych urządzeń grzewczych leży w naszym wspólnym interesie.

Dzięki dokładnemu spisowi Gmina Sierpc będzie mogła wprowadzić określone działania, które przyczynią się do poprawy stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców gminy. Inwentaryzacja pozwoli oszacować również liczbę mieszkańców zainteresowanych wymianą ogrzewania oraz zaplanować działania na przeprowadzenie wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.

Przystąpienie - mieszkańca - do inwentaryzacji będzie warunkiem koniecznym ubiegania się o środki na wymianę źródła ciepła w ramach projektów realizowanych przez Gminę Sierpc.

Ankietę można wypełnić także samodzielnie:

  • wypełniając formularz udostępniony na stronie internetowej - co jest preferowaną metodą: ankieta do wypełnienia jest dostępna pod następującym adresem:

 
  • telefonicznie pod numerem: +48 794 607 008 (w godz. 14:00 - 17:00).

Ankietę również będzie można pobrać w Urzędzie Gminy w Sierpcu (pok. nr 110). Ponadto, w przypadku Państwa nieobecności podczas wizyty ankietera, czysta ankieta zostanie pozostawiona w skrzynce pocztowej. Uprzejmie prosimy o jej wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy w Sierpcu (pokój nr 110).

Inwentaryzacja ma charakter obowiązkowy dla każdego budynku/lokalu, posiadającego ogrzewanie (urządzenie generujące ciepło), w którym wytwarzane ciepło wykorzystywane jest do celów grzewczych (CO - ogrzewanie) i przygotowania ciepłej wody użytkowej (CWU - np. do mycia).

UWAGA! Dla lokali lub budynków, których użytkownicy uniemożliwili przeprowadzenie inwentaryzacji, za sposób ogrzewania uznaje się wykorzystanie najbardziej emisyjnego źródła bezklasowego (nieekologicznego), tzw. „kopciucha".

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie oraz dziękujemy za zaangażowanie, życzliwość i każdą złożoną ankietę.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. 110, tel. 24/275 57 01 wew. 24.

Jednocześnie informujemy, że wszyscy ankieterzy będą wyposażeni w identyfikatory oraz imienne upoważnienie Wójta do przeprowadzenia ankiety.

Zadanie jest realizowane przez Gminę Sierpc przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021".

ulotka_inwentaryzacja.jpg

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

 


 logo-eu-rp-fs.png

 
 

 
 fundusz.jpg
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2021 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł” www.wfosigw.pl

www.wfosigw.pl

 
fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

    
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego    
logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie