Strona główna 23.09.2021.  

Unia Europejska    


Nowy sprzęt dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Goleszynie!
logotypy_123456.png

    Ochotnicza Straż Pożarna w Goleszynie z siedzibą w Białyszewie w dniu 17 maja 2021 roku zawarła ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” umowę o powierzeniu grantu na zadanie pod nazwą: „Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Goleszyn”. Złożony na początku 2020 roku przez OSP w Goleszynie wniosek o powierzenie grantu na w/w zadanie został pozytywnie rozpatrzony, a tym samym zarekomendowany do dofinansowania. Wysokość przyznanego grantu na realizację projektu wyniosła niespełna 9500,00 zł. 

Dzięki środkom pozyskanym za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” na potrzeby Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Goleszynie zakupiono namiot plenerowy oraz 60 krzeseł składanych.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu grantowego pt. „Promowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze LGD „Sierpeckie Partnerstwo”.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Goleszyn bierze udział w konkursach i festiwalach, występuje na koncertach oraz przy różnych uroczystościach kościelnych lub państwowych. Zakup namiotu plenerowego oraz krzeseł przyczyni się do dalszego rozwoju i poszerzenia działalności orkiestry oraz wzbogaci ofertę kulturalną. Zakupione elementy będą wykorzystywane podczas organizacji różnego rodzaju koncertów i występów plenerowych służących kultywowaniu lokalnych tradycji oraz promujących działalność orkiestry.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Goleszyn łączy ludzi z pasją do instrumentów dętych i jest wspaniałym przykładem na to, że pasja i zamiłowanie do muzyki potrafi łączyć pokolenia i integrować lokalną społeczność.

doposaenie_mod_goleszyn.jpg

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
spis_2021_baner-1.jpg


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

 


 logo-eu-rp-fs.png

 
 

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

    


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18 526,00 zł"

www.wfosigw.pl

 


fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

www.wfosigw.pl  


 
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"
 szkola-rownych-szans.png

Projekt "Szkoła równych szans!"


 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie