Strona główna 12.06.2021.  

Unia Europejska    


Uroczyste otwarcie kompleksu sportowego w Studzieńcu!

We wtorek 01 czerwca 2021 roku w Studzieńcu odbyła się uroczystość Dnia Dziecka połączona  z otwarciem i poświęceniem kompleksu sportowo – rekreacyjnego. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Pani Małgorzata Korpolińska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Sierpeckiego, Pan Krzysztof Korpoliński – Wójt Gminy Sierpc, ks. Marek Tomulczuk – Proboszcz Parafii św. Benedykta w Sierpcu, Pan Andrzej Kanigowski – Przewodniczący Rady Gminy Sierpc, Radni Gminy Sierpc: Pani Irena Krawczyk, Pan Tomasz Witkowski, Pan Kazimierz Kuligowski, Pan Tomasz Dudkiewicz, Pan Piotr Lisicki, Pani Elżbieta Wesołowska - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Studzieńcu, Pan Maciej Jeżewski – Sołtys wsi Studzieniec, przedstawiciele Rady Rodziców oraz przedszkolaki.

 
boisko_5.jpg

Uroczystości rozpoczęły się od przywitania zebranych gości przez Dyrektor Publicznego Przedszkola w Studzieńcu. Pani Elżbieta Wesołowska podziękowała Wójtowi oraz Radnym z terenu Gminy Sierpc za wszelkie starania, które przyczyniły się do powstania boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej z towarzyszącą im infrastrukturą na terenie Przedszkola w Studzieńcu.  Głos zabrał także Wójt Gminy Sierpc, który wyraził swoją nadzieję, że otwarty kompleks sportowo – rekreacyjny będzie służył wszystkim mieszkańcom Studzieńca oraz okolic i stanie się miejscem spotkań międzypokoleniowych. Następnie przekazał wraz z Radnymi Gminy Sierpc na ręce Pani Dyrektor ekologiczną dmuchawę, mającą pomóc w utrzymaniu porządku na terenie kompleksu oraz złożył życzenia najmłodszym z okazji ich święta – Dnia Dziecka i wręczył im słodkości. Podczas uroczystości głos zabrali również: Pani Małgorzata Korpolińska oraz Pan Andrzej Kanigowski. Nie zabrakło życzeń oraz prezentów dla najmłodszych w postaci piłek do gry na nowym boisku. Następnie obiekt został poświęcony przez księdza Marka Tomulczuka. Po części oficjalnej dzieci zaprezentowały występ artystyczny, a następnie wzięły udział w pierwszych zawodach sportowych rozegranych na nowym boisku. Dalsza część uroczystości miała charakter mniej oficjalny i odbyła się w ogrodzie przedszkolnym pośród wspólnych zabaw i grillowania.

W skład kompleksu wchodzą: boisko wielofunkcyjne, siłownia zewnętrzna, oświetlenie solarne, ławka solarna, ławki, kosze na śmieci, ponadto teren kompleksu został utwardzony za pomocą kostki brukowej. Oba obiekty powstały dzięki dofinansowaniu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz środków własnych Gminy Sierpc. Łączna kwota realizacji zadania wyniosła -  279 670,00

Ponadto, Wójt Gminy Sierpc podczas uroczystości, powierzył na kolejne lata szkolne stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Studzieńcu – Pani Elżbiecie Wesołowskiej.

boisko_6.png
dsc_0135.jpg
 dsc_0138.jpg  dsc_0157.jpg
 dsc_0124.jpg  dsc_0181.jpg
 dsc_0174.jpg  dsc_0165.jpg
 dsc_0188.jpg  dsc_0189.jpg
 dsc_0190.jpg  dsc_0198.jpg
 dsc_0200.jpg  dsc_0202.jpg
 boisko_7.jpg  boisko_8.jpg
 boisko_9.jpg  dsc_0203.jpg
 dsc_0204.jpg  dsc_0205.jpg
 dsc_0213.jpg  dsc_0216.jpg
 dsc_0220.jpg  dsc_0233.jpg
 dsc_0247.jpg  dsc_0255.jpg
 dsc_0265.jpg  boisko_1.jpg
 boisko_222.jpg  boisko_444.jpg

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
spis_2021_baner-1.jpg


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

 


 logo-eu-rp-fs.png

 
 

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

    


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18 526,00 zł"

www.wfosigw.pl

 


fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

www.wfosigw.pl  


 
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"
 szkola-rownych-szans.png

Projekt "Szkoła równych szans!"


 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie