Strona główna arrow Aktualności arrow Podpisano umowę o powierzenie grantu! 08.05.2021.  

Unia Europejska    


Podpisano umowę o powierzenie grantu!

logotyp_1.png

Wójt Gminy Sierpc przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Sierpc  podpisał z przedstawicielami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” umowę o powierzenie grantu na realizację zadania pn.: „ ŻYJ ŚWIADOMIE – RAZEM DLA CZYSTEGO ŚRODOWISKA”. 

Złożony w ubiegłym roku wniosek o powierzenie grantu na w/w zadanie został pozytywnie rozpatrzony a tym samym zarekomendowany do dofinansowania. Wysokość przyznanego grantu na realizację projektu wynosi 7 142,00 zł. Termin realizacji zadania określono od 01.04.2021 r. do 31.07.2021 r.

Celem projektu grantowego jest umożliwienie wszystkim osobom zainteresowanym zwłaszcza mieszkańcom z terenu gminy Sierpc uczestnictwa w warsztatach oraz konferencji o tematyce ekologicznej mających za zadanie  wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. W ramach w/w zadania przeprowadzony zostanie również konkurs ekologiczny pt.: „Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT”,  którego celem jest m. in. Budowanie i kształtowanie postaw proekologicznych i tworzenie trwałych nawyków oraz zachowań ekologicznego stylu życia w domu, w szkole i w najbliższym otoczeniu. Do wzięcia udziału w konkursie zaproszono dzieci i młodzież ze wszystkich placówek oświatowych z terenu LSR.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  w ramach projektu grantowego pt. „Kapitał ludzki społeczności sierpeckiej”.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
spis_2021_baner-1.jpg


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

 


 logo-eu-rp-fs.png

 
 

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

    


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18 526,00 zł"

www.wfosigw.pl

 


fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

www.wfosigw.pl  


 
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"
 szkola-rownych-szans.png

Projekt "Szkoła równych szans!"


 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg