Strona główna arrow Fundusze Europejskie arrow Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej  II etap, Borkowo Wielkie, działka nr ewid. 162 12.04.2021.  

Unia Europejska    


Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej  II etap, Borkowo Wielkie, działka nr ewid. 162

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn. „Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – II etap,  Borkowo Wielkie, działka nr ewid. 162/22”

 

mająca na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej na potrzeby mieszkańców sołectwa Borkowo Wielkie, gmina Sierpc. 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność”  z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji

w zakresie podejmowania działalności gospodarczej  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie 2.1.1. „Nowoczesna Infrastruktura podstawą jakości życia”.

 

Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sierpc została zawarta w dniu 02.07.2020 r.

 

W ramach operacji Gmina Sierpc przystąpiła do zagospodarowania części działki o nr ewid. 162/22 w miejscowości Borkowo Wielkie  celem montażu urządzeń siłowni tj. urządzenie biegacz (sztuk 1), urządzenie orbitrek (sztuk 1), urządzenie ręce/nogi – dla osób niepełnosprawnych (sztuk 1), urządzenie narciarz (sztuk 1), urządzenie wyciąg i rower             (sztuk 1), urządzenie wioślarz (sztuk 1) oraz montażu regulaminu siłowni (sztuk 1), lampy solarnej (sztuk 1), ławki solarnej (sztuk 1), koszy betonowych na śmieci (sztuk 2) oraz ławek betonowych z siedziskiem drewnianym (sztuk 3).

 

Wartość realizowanej operacji: 54.021,60 zł, w tym ze środków EFPROW: 34.373,00 zł Wartość uzyskanego dofinansowania do 63,63% kosztów kwalifikowanych.

Czas utrzymania celu to okres 5 lat licząc od dnia wypłaty środków.

Przewidywany wynik operacji: liczba osób korzystających z wybudowanej infrastruktury rekreacyjnej 100 osób.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Sierpeckie Partnerstwo”.

Infrastruktura rekreacyjna jest miejscem ogólnodostępnym, dostępnym bezpłatnie, administrowanym i zarządzanym przez Gminę Sierpc.

 
następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie