Strona główna arrow Fundusze Europejskie arrow Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej - II etap, Borkowo Wielkie, działka nr ewid. 162 06.10.2022.  

Unia Europejska    


Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej - II etap, Borkowo Wielkie, działka nr ewid. 162

lgd-naglowek.png

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn. „Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – II etap,  Borkowo Wielkie, działka nr ewid. 162/22”

 

mająca na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej na potrzeby mieszkańców sołectwa Borkowo Wielkie, gmina Sierpc. 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność”  z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji

w zakresie podejmowania działalności gospodarczej  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie 2.1.1. „Nowoczesna Infrastruktura podstawą jakości życia”.

 

Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sierpc została zawarta w dniu 02.07.2020 r.

 zdjcie_infrastruktura_borkowo_wielkie.jpg

W ramach operacji Gmina Sierpc przystąpiła do zagospodarowania części działki o nr ewid. 162/22 w miejscowości Borkowo Wielkie  celem montażu urządzeń siłowni tj. urządzenie biegacz (sztuk 1), urządzenie orbitrek (sztuk 1), urządzenie ręce/nogi – dla osób niepełnosprawnych (sztuk 1), urządzenie narciarz (sztuk 1), urządzenie wyciąg i rower             (sztuk 1), urządzenie wioślarz (sztuk 1) oraz montażu regulaminu siłowni (sztuk 1), lampy solarnej (sztuk 1), ławki solarnej (sztuk 1), koszy betonowych na śmieci (sztuk 2) oraz ławek betonowych z siedziskiem drewnianym (sztuk 3).

 

Wartość realizowanej operacji: 54.021,60 zł, w tym ze środków EFPROW: 34.373,00 zł Wartość uzyskanego dofinansowania do 63,63% kosztów kwalifikowanych.

Czas utrzymania celu to okres 5 lat licząc od dnia wypłaty środków.

Przewidywany wynik operacji: liczba osób korzystających z wybudowanej infrastruktury rekreacyjnej 100 osób.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Sierpeckie Partnerstwo”.

Infrastruktura rekreacyjna jest miejscem ogólnodostępnym, dostępnym bezpłatnie, administrowanym i zarządzanym przez Gminę Sierpc.

 
następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Ważne adresy i telefony
Rada Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa
Deklaracja dostępności