Strona główna 12.04.2021.  

Unia Europejska    


Uwaga na wilki!

W ostatnim czasie wzrasta liczba i zasięg występowania wilków. Dla bezpieczeństwa ludzi, ale też dla dobra wilków, niezmiernie ważne jest unikanie działań, które zachęcają te drapieżniki do przebywania w pobliżu zabudowań i uzależniają je od pokarmu dostarczanego przez człowieka.

Poniżej przedstawiamy kilka zasad, których należy przestrzegać, aby uniknąć sytuacji zagrożenia ze strony wilków:

1. Nigdy nie dokarmiaj wilków, nawet jeśli są wychudzone i wymagają pomocy. Zamiast pomagać, zawiadom natychmiast właściwą terenowo Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska  i skontaktuj się ze Stowarzyszeniem dla Natury „Wilk";

2. Mieszkając blisko lasu, zadbaj o to by odpadki spożywcze były zamknięte w szczelnych pojemnikach z pokrywami. Zainstalowanie oświetlenia z czujnikami ruchu może skutecznie odstraszyć wilki;

3. Nigdy nie pozostawiaj resztek żywności w koszach na parkingach leśnych, miejscach biwakowych, pod wiatami i w innych miejscach odpoczynku turystów;

4. Nigdy nie dostarczaj mięsa na nęciska przy czatowniach lub ambonach. Wilki zorientują się, że to człowiek dostarczył pokarm      i mogą zacząć postrzegać ludzi jako dostarczycieli pożywienia;

5. Jeśli pracujesz w lesie, nigdy nie zostawiaj żywności w miejscu pracy. Pozostawiona żywność może zwabić drapieżniki;

6. Bądź świadomy, że wilki mogą uzależnić się od źródła pokarmu jakim jest człowiek i zatracić swoje instynkty;

7. Jeśli znajdziesz w lesie szczenię wilka, nigdy do nie dotykaj ani nie zabieraj ze sobą. Jeśli masz możliwość zrób mu kilka zdjęć  i zaznacz miejsce w swoim telefonie albo zapamiętaj numer najbliższego słupka oddziałowego i natychmiast zawiadom właściwą Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i skontaktuj się ze Stowarzyszeniem dla Natury „Wilk";

8. Jeśli dowiesz się, że ktoś przetrzymuje nielegalnie wilka, dla dobra swojego i sąsiadów, natychmiast zwiadom odpowiednią RDOŚ. 

projekt_bez_tytuu.jpg 

 9. Jeśli mieszkasz w obszarze zamieszkiwanym przez wilki, trzymaj w nocy swoje psy i koty w domu lub w dobrze zabezpieczonych kojcach.

10. Nie pozostawiaj psiej lub kociej karmy na zewnątrz, w miejscach gdzie mogłaby być dostępna dla drapieżników. Może to zwabić wilki w okolice domostwa. Wilki mogą się przyzwyczaić do stałego źródła pokarmu, a następnie zranić, a nawet zabić, broniącego swojego pożywienia psa lub kota.

 

11. Jeśli spacerujesz w lesie z psem, prowadź go zawsze na smyczy. Jest to zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a także zapobiega oddalaniu się psa od właściciela. Zagubiony, biegający po lesie pies może szybko wpaść w tarapaty

Jeśli spotkasz w lesie wilka, który podchodzi zbyt blisko (poniżej 30 m) lub przygląda się zbyt długo i nie czujesz się komfortowo, albo też drapieżnik poszczekuje lub warczy na ciebie, podejmij następujące działania:

- unieś ręce i machaj nimi szeroko w powietrzu - to rozprzestrzeni twój zapach i sprawi że będziesz lepiej widoczny,

- pokrzykuj głośno, ostrym tonem w stronę wilka,

- jeśli zwierzę nie reaguje i zamiast oddalić się, podchodzi bliżej, rzucaj w niego będącymi w zasięgu ręki przedmiotami, najlepiej grudami ziemi,

- wycofaj się spokojnie, możesz przyspieszyć dopiero gdy masz pewność, że zwierzę jest daleko i nie interesuje się tobą.

Jednocześnie informuje się właścicieli gospodarstw związanych z hodowlą bydła i innych zwierząt gospodarskich, mogących być narażonymi na ataki ze strony wilków, o konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na kwestię zabezpieczania bydła w ciągu dnia na pastwiskach. W okresie późnej jesieni zaleca się ograniczanie wyprowadzania zwierząt na pastwiska, w celu uniknięcia strat. Wilk jest jednym z pięciu gatunków objętych ochroną prawną, za których szkody odpowiada Skarb Państwa. Procedura wypłacania odszkodowań została uregulowania w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (Dz. U. z 2018 r. poz. 645).

W przypadku stwierdzenia szkody spowodowanej przez wilki, należy w pierwszej kolejności niezwłocznie zawiadomić Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie, w zależności od miejsca zdarzenia, i zabezpieczyć bydło i inne zwierzęta gospodarskie do czasu przyjazdu komisji. Dla zdarzeń mających miejsce na terenie gminy Sierpc właściwym terenowo jest Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie, Oddział w Płocku, ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock, tel.: 24/262-05-34, e-mail: wst.plock@rdos.gov.pl

Odszkodowanie nie przysługuje za szkody wyrządzone przez wilki m.in. w pogłowiu zwierząt gospodarskich pozostawionych, bez bezpośredniej opieki w okresie od zachodu do wschodu słońca zgodnie z art. 126 ust. 6 pkt 3 lit. d ustawy o ochronie przyrody.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
spis_2021_baner-1.jpg


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

 


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

    


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18 526,00 zł"

www.wfosigw.pl

 


fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

www.wfosigw.pl  


 
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"
 szkola-rownych-szans.png

Projekt "Szkoła równych szans!"


 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie