Strona główna arrow Aktualności arrow Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 12.04.2021.  

Unia Europejska    


Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

 rzl.jpg

Wójt Gminy Sierpc Krzysztof Korpoliński podpisał wnioski o dofinansowanie w ramach wsparcia gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przygotowane wnioski dotyczą realizacji następujących inwestycji:

  • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłobędzyn;
  •  Budowa infrastruktury drogowej (droga, ciągi piesze, oświetlenie solarne) na terenie miejscowości Dziembakowo;
  • Zakup fabrycznie nowego, niskoemisyjnego, wyposażonego w nowoczesne technologie autobusu służącego do przewozu dzieci z obszarów popegeerowskich do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Sierpc;                                                                                                                                    

 Wnioski zostały przekazane do właściwego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zaopiniowania, w szczególności pod kątem zlokalizowania danej inwestycji w miejscowości, w której funkcjonowały zlikwidowane PGR-y. Po zaopiniowaniu wniosków, Gmina Sierpc przekaże je do Wojewody, gdzie następnie zostaną poddane ocenie. W dalszej kolejności zarekomendowane przez Wojewodę wnioski, ponownie będą oceniane prze Komisję do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, powołaną przez Prezesa Rady Ministrów.

Po pozytywnym przejściu wszystkich etapów, Gmina Sierpc przystąpi do realizacji w/w inwestycji.

Łączna wnioskowana kwota dofinansowania na wszystkie trzy inwestycje wynosi 4 250 000,00 zł.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
spis_2021_baner-1.jpg


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

 


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

    


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18 526,00 zł"

www.wfosigw.pl

 


fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

www.wfosigw.pl  


 
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"
 szkola-rownych-szans.png

Projekt "Szkoła równych szans!"


 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg