Strona główna arrow Aktualności arrow Gminny Konkurs Plastyczny "Marsz, marsz Dąbrowski..." 12.04.2021.  

Unia Europejska    


Gminny Konkurs Plastyczny "Marsz, marsz Dąbrowski..."


GMINNY KONKURS PLASTYCZNY
„Marsz, marsz, Dąbrowski…"

POD HONOROWYM PATRONATEM WÓJTA GMINY SIERPC
 
REALIZOWANY ZGODNIE Z PROJEKTEM "SZKOŁA WYCHOWUJĄCA DLA POLSKI NIEPODLEGLEJ"
 
flaga.jpg 
 

 I. ORGANIZATOR KONKURSU:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym
ul. Szkolna 2, 09-200 Sierpc
tel.: 24 275 15 31
e-mail: zsborkowo@poczta.fm
II. CELE KONKURSU:
1. Rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna naszej ojczyzny.
2. Rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży postaw i uczuć patriotycznych, a także tożsamości narodowej.
3. Zachęcanie nauczycieli historii, plastyki, języka polskiego do realizacji treści patriotycznych.
4. Rozwijanie pomysłowości oraz uzdolnień plastycznych uczniów.
5. Pobudzenie kreatywności dzieci i młodzieży w zakresie technik sztuk plastycznych oraz pasji artystycznych.

III. ADRESACI KONKURSU:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli z terenu gminy Sierpc.
2. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

  •  plastycznej - przedszkola oraz klasy I - III

  •  plastycznej - klasy IV - VIII 

3. Prace mają charakter indywidualny.
4. Prace wykonane z gotowych elementów nie będą podlegały ocenie jury.
5. Zadania konkursowe:
1. Przedszkola oraz klasy I - III praca plastyczna płaska "Marsz, marsz, Dąbrowski…” Temat pracy – praca plastyczna z elementami barw narodowych. Technika prac - dowolna: rysunek, malarstwo, wyklejanka z użyciem dowolnych materiałów: plastelina, kolorowy papier, krepa, produkty spożywcze, modelina, zapałki, naturalne elementy przyrodnicze trwale przymocowane do pracy. Format pracy – A 3 
2. Klasy IV - VIII " Marsz, marsz, Dąbrowski…" Temat pracy – praca plastyczna ilustrująca dowolny fragment tekstu „Mazurka Dąbrowskiego” Technika prac - dowolna: rysunek, malarstwo, szkic, wyklejanka z użyciem dowolnych materiałów: plastelina, kolorowy papier, krepa, produkty spożywcze, modelina, zapałki, naturalne elementy przyrodnicze trwale przymocowane do pracy. Format pracy – A 3 
Ocenie będą podlegały:
  •  oryginalność ujęcia tematu,
  •  pomysłowość wykonania pracy,
  •  estetyka wykonania.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Prace plastyczne powinny posiadać jednego autora. Muszą być pracami własnymi, nienagradzanymi wcześniej w innych konkursach i nigdzie dotąd niepublikowanymi.
3. Do każdej pracy należy dołączyć:


  •  metryczkę pracy ( załącznik nr 2 )
             www.facebook.com/gimnazjumborkowo/photos/pcb.3530345830420267/3530345413753642

  • zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych ( załącznik nr 3 )
             www.facebook.com/gimnazjumborkowo/photos/pcb.3530345830420267/3530345660420284

4. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 100) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym. Prace plastyczne nie będą zwracane.

5. Należy przesłać do organizatora konkursu:
  •  maksymalnie 5 prac plastycznych z przedszkola,
  • maksymalnie 5 prac plastycznych z klas I - III,
  • maksymalnie 5 prac plastycznych z klas IV - VIII

V. TERMINARZ
Prace konkursowe należy dostarczać w terminie do 31 marca 2021r. do sekretariatu organizatora konkursu osobiście lub na adres szkoły. Koordynatorzy konkursu: p. Magdalena Chojnacka, p. Grażyna Koszalska p. Oliwia Wilkońska

VI. KRYTERIA OCENY PRAC
1. Dostarczone prace plastyczne będą ocenione i nagrodzone przez jury według następujących kryteriów:   zgodność pracy z tematem konkursu, walory artystyczne, oryginalność ujęcia tematu.
2. Ocena jury jest ostateczna.
3. Komisja przyzna w każdej kategorii I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.
4. Autorzy zwycięskich prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
5. Prace niezgodne z wymogami regulaminu nie będą oceniane.

 
VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym na hali sportowej w dniu 30 kwietnia ( godzina będzie podana drogą mailową w sytuacji zniesienia obostrzeń związanych z pandemią). Wyniki konkursu podane będą również na stronie internetowej szkoły (zsborkowo@poczta.fm) do 20 kwietnia 2021 r. (w sytuacji trwania obostrzeń związanych z pandemią uzyskane nagrody i dyplomy będą przekazane laureatom do szkół).
Przedszkola i szkoły uczestniczące w konkursie będą powiadomione o laureatach drogą elektroniczną lub telefoniczną do 20 kwietnia 2021 r.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
spis_2021_baner-1.jpg


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

 


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

    


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18 526,00 zł"

www.wfosigw.pl

 


fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

www.wfosigw.pl  


 
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"
 szkola-rownych-szans.png

Projekt "Szkoła równych szans!"


 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg