Strona główna 21.01.2021.  

Unia Europejska    


Miasteczko Ruchu Drogowego w Goleszynie

Pierwszoklasiści z wielką radością przetestowali „Miasteczko Ruchu Drogowego". Szkolenie przeprowadził zaprzyjaźniony strażak - dh Bogdan Rulkiewicz przypominając uczniom główne zasady ruchu drogowego. Miasteczko ruchu drogowego to bezpieczna w swej formule, symulacja rzeczywistości drogowej, z jaką każdy uczestnik ruchu drogowego spotyka się co dzień. Nasz instruktor zwrócił uwagę na to, że wszyscy użytkownicy drogi muszą poruszać się w sposób odpowiedzialny, świadomy, nie narażając siebie i innych na niebezpieczeństwa. Dzieci wcielając się w role różnych użytkowników drogi mieli okazję do praktycznego sprawdzenia znajomości i stosowania przepisów ruchu drogowego, korygowania popełnionych błędów, przełamywania barier psychologicznych przed poruszaniem się w warunkach ruchu ulicznego. 

miasteczko_ruchu_drogowego3.jpg   miasteczko_ruchu_drogowego2.jpg

 

Miasteczko Ruchu Drogowego" Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Goleszynie pozyskała w ramach Konkursu HEROSI INNOWACYJNOŚCI.  Cel został osiągnięty dzięki ogromnemu zaangażowaniu się Pani Grażyny Cholewińskiej właściciela sklepuspożywczo-przemysłowego Lewiatan w Goleszynie oraz  wielkiemu wsparciu społeczności lokalnej i nie tylko podczas głosowania. DZIĘKUJEMY.

W obecnej chwili, ze względu na sytuację związaną z COVID-19, miasteczko udostępnione jest młodszym uczniom z klas I - III w szkole na sali gimnastycznej.

Docelowo udostępnione będzie na terenie przyszkolnym.            

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 

baner_na_stron_urzdu_gminy_250x250.jpg

 


gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

 


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

    


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18 526,00 zł"

www.wfosigw.pl

 


fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

www.wfosigw.pl  


 
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"
 szkola-rownych-szans.png

Projekt "Szkoła równych szans!"


 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie