Strona główna 31.10.2020.  

Unia Europejska    


Doposażenie remizy OSP w Gorzewie

      We wrześniu 2020 roku zakończono zadanie realizowane przez Gminę Sierpc, które zostało dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020".

       Z inicjatywy Wójta Gminy Sierpc - Krzysztofa Korpolińskiego w grudniu ubiegłego roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o dotację na zadanie pod nazwą: „Doposażenie remizy OSP w Gorzewie", który rozpatrzono pozytywnie.

      30 lipca 2020 roku działający w imieniu Gminy Sierpc: Wójt Gminy Sierpc oraz Skarbnik Gminy podpisali umowę o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS Mazowsze 2020" na realizację przedmiotowego zadania.

     Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzewie została doposażona w stoły i krzesła bankietowe.

 gorzewo-1.jpg  gorzewo-2.jpg  gorzewo-3.jpg

 

      Wyposażenie remizy w krzesła i stoły pozwoli wykorzystać jej walory nie tylko przez strażaków ochotników, ale także przez mieszkańców wsi Gorzewo. Zakup ponad 140 krzeseł i 30 stołów bankietowych umożliwi organizację w remizie OSP Gorzewo wydarzeń kulturalnych i społecznościowych. Będzie świetnym miejscem do spotkań mieszkańców wsi.

      Zadanie pn: ‘Doposażenie remizy OSP w Gorzewie' współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020".

      Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł niespełna 20 000,00 zł z czego połowa to środki  pochodzące z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Pozostała kwota 10 000,00 zł została sfinansowana z budżetu Gminy Sierpc.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 

baner_na_stron_urzdu_gminy_250x250.jpg

 


gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

 


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

    


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18 526,00 zł"

www.wfosigw.pl

 


fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

www.wfosigw.pl  


 
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"
 szkola-rownych-szans.png

Projekt "Szkoła równych szans!"


 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie