Strona główna 15.08.2022.  

Unia Europejska    


Zakres spraw - Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia


Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i ZdrowiaZAKRES SPRAW:


OŚWIATA:

· wydawanie i przyjmowanie wniosków o stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i średnich
· postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
· wydawanie aktów mianowania nauczycieli
· dowóz dzieci do szkół
· ogólne informacje dotyczące spraw oświaty
· sprawy związane z funkcjonowaniem gminnych jednostek oświatowych

ZDROWIE:

· profilaktyka zdrowotna
· wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi
· zwalczanie chorób zakaźnych

KULTURA:

· informacje o imprezach kulturalnych
· sprawy związane z upowszechnianiem kultury

KULTURA FIZYCZNA:

· realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku
· upowszechnianie kultury fizycznej

 
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Ważne adresy i telefony
Rada Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa
Deklaracja dostępności
 
 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


 


Transmisja obrad Rady Gminy Serpc

   


Odpady komunalne

 


Zadanie pn.:

„Wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Sierpc”

zrealizowane w 2021 r., współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”

logo-mazwosze.jpg 


 
logo-eu-rp-fs.png
 
 

 
 fundusz.jpg
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2021 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł” www.wfosigw.pl

www.wfosigw.pl

 
fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

    
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego    
logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie