Strona główna 04.07.2020.  

Unia Europejska    


Zakres spraw - Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
21.12.2005.


Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i ZdrowiaZAKRES SPRAW:


OŚWIATA:

· wydawanie i przyjmowanie wniosków o stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i średnich
· postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
· wydawanie aktów mianowania nauczycieli
· dowóz dzieci do szkół
· ogólne informacje dotyczące spraw oświaty
· sprawy związane z funkcjonowaniem gminnych jednostek oświatowych

ZDROWIE:

· profilaktyka zdrowotna
· wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi
· zwalczanie chorób zakaźnych

KULTURA:

· informacje o imprezach kulturalnych
· sprawy związane z upowszechnianiem kultury

KULTURA FIZYCZNA:

· realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku
· upowszechnianie kultury fizycznej

 
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

   


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18 526,00 zł"

www.wfosigw.pl

 


fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

www.wfosigw.pl  


 
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"fundusz.jpg

"Budowa przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Borkowo Kościelne w gminie Sierpc dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19.758,00 zł"

 
 szkola-rownych-szans.png

Projekt "Szkoła równych szans!"


 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie