Strona główna 04.08.2020.  

Unia Europejska    


Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
03.03.2020.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIERPC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, niestanowiących własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych znajdujących się w obrębie ewidencyjnym Bledzewo

 

          Wójt Gminy Sierpc działając na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1) oraz art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.) informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni (tj. od 09 marca 2020 r. do 07 maja 2020 r.) w siedzibie Urzędu Gminy w Sierpcu przy ulicy Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc, w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój 110, w godzinach pracy Urzędu, projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla obrębu Bledzewo na lata 2021-2030.

W/w projekt został dodatkowo udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sierpcu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.ugsierpc.bipgmina.pl (zakładka ogłoszenia i informacje/ogłoszenia i obwieszczenia).

Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

Informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 5 w/cyt. ustawy zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Uwagi i wnioski można składać na piśmie do tutejszego organu, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, tj. w okresie od dnia 09 marca 2020 r. do dnia 07 kwietnia 2020 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Sierpecki.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

   


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18 526,00 zł"

www.wfosigw.pl

 


fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

www.wfosigw.pl  


 
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"fundusz.jpg

"Budowa przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Borkowo Kościelne w gminie Sierpc dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19.758,00 zł"

 
 szkola-rownych-szans.png

Projekt "Szkoła równych szans!"


 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie