Strona główna 04.08.2020.  

Unia Europejska    


EKO-LOGICZNE SPOTKANIA Z PRZYRODĄ W GMINIE SIERPC
06.11.2019.

W październiku wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy Sierpc uczestniczyły w warsztatach przyrodniczych w ramach zadania pn. „Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc". Warsztaty ekologiczne były związane z utworzoną na terenie Szkoły Podstawowej w Bledzewie ścieżką edukacyjną.

 

Celem realizowanego zadania było przekazanie społeczności lokalnej (dorosłym) oraz dzieciom i młodzieży wiadomości i informacji na temat różnorodności biologicznej oraz ekologicznego stylu życia, a także zmiana postaw społecznych wobec środowiska oraz wytwarzanie właściwych relacji: człowiek - przyroda - środowisko.

 

 img_20191008_112703.jpg  img_20191008_112854.jpg  img_20191009_094451.jpg

 

Powstała w Bledzewie dydaktyczna infrastruktura terenowa będzie służyła edukacji ekologicznej ukierunkowanej na potrzebę pogłębiania wiedzy ekologicznej z zakresu ochrony środowiska oraz rozwijania wrażliwości przyrodniczej i ekologicznej. Składa się z 7 przystanków zawierających informacje z zakresu ochrony środowiska, zestawy interaktywne, tablice edukacyjne, plenerowe koło fortuny i edukacyjny ławostół. Jest to wyjątkowe i ciekawe miejsce edukacji ekologicznej promujące lokalne walory przyrodnicze. Gmina Sierpc kładzie duży nacisk na ochronę środowiska naturalnego oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców.

 

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna oraz towarzyszące jej warsztaty ekologiczne zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wysokość przyznanej dotacji na w/w zadanie ze środków WFOŚiGW wyniosła 33 624,00 zł, co stanowi 90% kosztów kwalifikowanych zadania. Całkowity koszt inwestycji to 37 360,74 zł.

 

 img_20191008_130450.jpg  img_20191009_093145.jpg
 img_20191009_120630.jpg  img_20191010_114224.jpg

logo1.jpg

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

   


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18 526,00 zł"

www.wfosigw.pl

 


fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

www.wfosigw.pl  


 
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"fundusz.jpg

"Budowa przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Borkowo Kościelne w gminie Sierpc dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19.758,00 zł"

 
 szkola-rownych-szans.png

Projekt "Szkoła równych szans!"


 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie