Strona główna 06.08.2020.  

Unia Europejska    


Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym - 16 października 2019 r.
22.10.2019.
16 października 2019 r. w Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru oraz nadania imienia Jana Pawła II. W uroczystości brali udział: Pan Krzysztof Wiśniewski - Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Pan Mariusz Turalski - Starosta Sierpecki, Pan Jarosław Ocicki - Wicestarosta Sierpecki, Pani Małgorzata Korpolińska - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Sierpeckiego, Pan Krzysztof  Korpoliński - Wójt Gminy Sierpc, Pan Kamil Różański - Członek Zarządu Powiatu Sierpeckiego, Pan Andrzej Kanigowski - Przewodniczący Rady Gminy Sierpc, Radni  Gminy Sierpc, zaproszeni księża na czele z Księdzem Kanonikiem Tomaszem Kadzińskim - Dziekanem Dekanatu Sierpeckiego i Księdzem Adamem Zaborowskim - Proboszczem Parafii Borkowo, przedstawiciele związków zawodowych pracowników oświaty, Prezesi i Przedstawiciele lokalnych OSP, liczni Sponsorzy tablicy pamiątkowej, emerytowani Pracownicy szkoły,  Sołtysi wsi, Społeczność szkolna oraz Absolwenci.

          

dsc09564.jpg dsc09565.jpg

 

Uroczystość nadania imienia rozpoczęła się mszą świętą, podczas której ks. Adam Zaborowski poświęcił sztandar szkoły. Podniosłym wydarzeniem było również wprowadzenie  do kościoła relikwii św. Jana Pawła II. Po mszy świętej nastąpił uroczysty przemarsz całej społeczności szkolnej wraz z zaproszonymi gośćmi do budynku szkoły. Po wprowadzeniu sztandarów i zajęciu miejsc głos zabrała Dyrektor Szkoły - Pani Maria Trzcińska, która w imieniu organizatorów uroczystości: Wójta Gminy Sierpc i społeczności Szkoły w Borkowie Kościelnym powitała zebranych, wyrażając ogromną radość z przybycia tak licznych przyjaciół placówki. Uzasadniając wybór Jana Pawła II na patrona szkoły zaakcentowała, jak ważną postacią jest on dla całej społeczności szkolnej. Przytaczając słowa Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali", Pani Dyrektor podkreśliła, że są i będą one drogowskazem nie tylko dla uczniów, ale także nauczycieli pracujących w szkole w Borkowie Kościelnym. Kolejnym, bardzo podniosłym punktem uroczystości było nadanie imienia i prawa posiadania sztandaru. Akt Nadania Imienia na ręce Dyrektora Szkoły wręczył Wójt Gminy Sierpc - Pan Krzysztof Korpoliński, zaś treść Uchwały Rady Gminy Sierpc odczytał przewodniczący Rady Gminy Sierpc - Pan Andrzej Kanigowski. Kolejnym punktem uroczystości było symboliczne umocowanie gwoździ na drzewcu sztandaru przez honorowych patronów nadania imienia szkole: Pana Waldemara Olejniczaka - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - w imieniu Posła gwóźdź przybił Pan Jarosław Ocicki Wicestarosta Sierpecki, Pana Krzysztofa Wiśniewskiego - Mazowieckiego  Wicekuratora Oświaty, Pana Mariusza Turalskiego - Starostę Sierpeckiego, Pana Krzysztofa Korpolińskiego - Wójta Gminy Sierpc, Panią Aldonę  Jakubowską - Przewodniczącą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym, Panią Marię Trzcińską - Dyrektor Szkoły.

dsc09516.jpg   dsc09518.jpg dsc09520.jpg 
dsc09523.jpg dsc09526.jpg dsc09528.jpg
dsc09532.jpg  dsc09530.jpg dsc09537.jpg 
 dsc09531.jpg dsc09534.jpg  dsc09535.jpg 
 dsc09540.jpg dsc09542.jpg dsc09548.jpg 
 dsc09549.jpg  dsc09551.jpg  dsc09552.jpg

   Następnie sztandar, ufundowany przez Radę Gminy Sierpc, został uroczyście przekazany najpierw w ręce Wójta Gminy Sierpc, następnie Dyrektor Szkoły, która przekazała go uczniom. Po prezentacji sztandaru nastąpiło ślubowanie uczniów na  sztandar. Przedstawiciele klas z dumą i przejęciem wysłuchali uroczystego aktu ślubowania, potwierdzając odczytane słowa gromkim: ślubujemy.  Po tej uroczystej chwili przyszedł czas na wystąpienia zaproszonych gości i symboliczne wbijanie gwoździ na pamiątkowym tablo przez fundatorów sztandaru szkoły i tablicy pamiątkowej. Przedostatnim  punktem uroczystości był przejmujący moment odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej na holu szkolnym.  Po tym wydarzeniu zebrani obejrzeli wzruszający montaż słowno - muzyczny poświęcony sylwetce Jana Pawła II w wykonaniu uczniów szkoły. Został on przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: p. Małgorzaty Korpolińskiej, p. Moniki Łyczkowskiej, p. Anity Marlęgi i p. Marii Sobolewskiej. Na koniec Dyrektor Szkoły jeszcze raz podziękowała wszystkim za tak liczne zaszczycenie swoją obecnością i zaprosiła na papieskie kremówki.

dsc09553.jpg dsc09557.jpg dsc09558.jpg 
dsc09559.jpg dsc09561.jpg dsc09562.jpg
dsc09568.jpg dsc09570.jpg  

Uroczystość nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym przeszła do historii. Zapisała się ona w pamięci i sercach obecnych jako wyjątkowy czas. Podczas tego dnia licznie zebrani uczestnicy byli nie tylko świadkami podniosłej chwili nadania imienia szkole i przekazania sztandaru, ale mogli  oni kolejny raz wspomnieć postać wielkiego Polaka, dla którego być było ważniejsze niż mieć, którego nauczanie inspiruje i będzie inspirować kolejne pokolenia.

 

 dsc09576.jpg dsc09580.jpg dsc09582.jpg
 dsc09585.jpg dsc09588.jpg  dsc09593.jpg
 dsc09597.jpg dsc09598.jpg dsc09600.jpg
dsc09604.jpg dsc09606.jpg  dsc09607.jpg
 dsc09613.jpg dsc09616.jpg dsc09617.jpg
 dsc09620.jpg dsc09622.jpg   dsc09659.jpg
 dsc09662.jpg  dsc09663.jpg dsc09665.jpg 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

   


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18 526,00 zł"

www.wfosigw.pl

 


fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

www.wfosigw.pl  


 
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"fundusz.jpg

"Budowa przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Borkowo Kościelne w gminie Sierpc dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19.758,00 zł"

 
 szkola-rownych-szans.png

Projekt "Szkoła równych szans!"


 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie