Strona główna 07.08.2020.  

Unia Europejska    


KONFERENCJA EKOLOGICZNA ORAZ OTWARCIE ŚCIEŻKI PRZYRODNICZEJ W BLEDZEWIE
10.10.2019.
W dniu 07 października 2019 roku o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie odbyła się konferencja ekologiczna dla społeczności lokalnej poświęcona ochronie różnorodności biologicznej oraz zmniejszeniu skutków zmian klimatu. Konferencja została zorganizowana w ramach realizacji przez Gminę Sierpc zadania z zakresu edukacji ekologicznej pod nazwą: „Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc". Jej celem było przekazanie społeczności lokalnej (dorosłym) oraz dzieciom i młodzieży wiadomości i informacji na temat ekologicznego stylu życia, a także zmiana postaw społecznych wobec środowiska oraz wytwarzanie właściwych relacji: człowiek - przyroda - środowisko. W konferencji ekologicznej udział wzięli: Pani Małgorzata Korpolińska - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Sierpeckiego, Pan Krzysztof Korpoliński - Wójt Gminy Sierpc, Pani Irena Krawczyk - Radna Gminy Sierpc i Sołtys wsi Bledzewo, dyrektorzy placówek oświatowych, sołtysi wsi z terenu Gminy Sierpc, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Bledzewie, społeczność lokalna, przedsiębiorcy, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie.
 
3.jpg  8.jpg  10.jpg 
 
Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali ekologiczne upominki: torbę ekologiczną, notatnik i długopis. Konferencja ekologiczna składała się z dwóch części: wykładowej i warsztatowej. Podczas panelu wykładowego prelegentem była Pani Emilia Winiarska z Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, która wygłosiła wykład na temat: „Rola edukacji w kształtowaniu proekologicznych postaw i zachowań na rzecz lokalnego dziedzictwa przyrodniczego. Ochrona różnorodności biologicznej i zmniejszenie skutków zmian klimatu". W trakcie konferencji swoje występy zaprezentowali także uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bledzewie.

Po zakończeniu panelu wykładowego nastąpiło uroczyste otwarcie nowopowstałej ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej utworzonej na terenie przyszkolnym. Długość terenowej infrastruktury dydaktycznej wynosi około 70 m i składa się z 7 przystanków zawierających informacje z zakresu ochrony środowiska, zestawy interaktywne, tablice edukacyjne, plenerowe koło fortuny i edukacyjny ławostół. Jest to wyjątkowe i ciekawe miejsce edukacji ekologicznej promujące lokalne walory przyrodnicze. Dobór ciekawych, aktywnych gier edukacyjnych przyczyni się do poszerzenia wiedzy o środowisku przyrodniczym. Wybrane urządzenia ekologiczne mają na celu edukację, aspekty odkrywczo - poznawcze oraz uatrakcyjnienie odpoczynku na świeżym powietrzu.

Po części wykładowej rozpoczęły się dwa ekologiczne warsztaty terenowe pn. „Spotkanie z przyrodą" z wykorzystaniem utworzonej dydaktycznej infrastruktury edukacyjnej. Przeprowadzone zajęcia edukacyjno - warsztatowe nie tylko umożliwiły spędzenie czasu na łonie natury, ale na trwale zapadły w pamięci uczestników.

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna oraz towarzyszące jej warsztaty ekologiczne zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wysokość przyznanej dotacji na w/w zadanie ze środków WFOŚiGW wyniosła 33 624,00 zł, co stanowi 90% kosztów kwalifikowanych zadania. Całkowity koszt inwestycji to 37 360,74 zł. Wymagany 10-procentowy wdział własny Gminy Sierpc wyniósł 3 736,74 zł. Zadanie zostało dofinansowane w ramach konkursu pn.: „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej", którego celem była „aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz budowanie postaw proekologicznych, upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat fauny i flory występującej na terenie województwa mazowieckiego".

  wfos_logo.png

 

 1.jpg 2.jpg  4.jpg 
4.jpg 5.jpg 6.jpg 
7.jpg  11.jpg  12.jpg 
13.jpg 14.jpg

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 

baner_na_stron_urzdu_gminy_250x250.jpg

 


gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

   


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18 526,00 zł"

www.wfosigw.pl

 


fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

www.wfosigw.pl  


 
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"fundusz.jpg

"Budowa przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Borkowo Kościelne w gminie Sierpc dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19.758,00 zł"

 
 szkola-rownych-szans.png

Projekt "Szkoła równych szans!"


 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie