Strona główna 07.07.2020.  

Unia Europejska    


Konferencja podsumowująca projekt edukacyjny "Szkoła równych szans!"
03.06.2019.
logo_efs_mazowsze.png

15 maja 2019 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. "Szkoła równych szans!". Projekt  realizowany był przez Gminę Sierpc we wszystkich placówkach oświatowych. Miał na celu podniesienie kompetencji kluczowych, kształtowanie postawy kreatywności, innowacyjności wśród uczniów, ułatwiających im przyszłe funkcjonowanie w systemie edukacji i na rynku pracy. Wójt Gminy Sierpc - Pan Krzysztof Korpoliński uroczyście otworzył konferencję i przywitał licznie zgromadzonych gości, a w szczególności beneficjentów projektu i ich rodziców. Włodarz gminy podkreślił, że projekt "Szkoła równych szans!" był wspaniałą wizytówką naszej gminy, a stworzone warunki pozwoliły uczniom poszerzać umiejętności, rozwijać ich zainteresowania. W spotkaniu wzięli udział Starosta Powiatu Sierpeckiego - Pan Mariusz Turalski, Pani Agnieszka Zalech p.o. Zastępcy Dyrektora Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, licznie zgromadzeni uczniowie, ich rodzice i nauczyciele 

 1.jpg  2.jpg  3.jpg

W 2017 roku projekt pn. "Szkoła równych szans!" został bardzo wysoko oceniony i zatwierdzony do realizacji na kwotę prawie 700 000,00 złotych. Projekt był realizowany w okresie od września 2017 do maja 2019 roku i objął swoim zasięgiem 128 beneficjentów – uczniów klas V, VI szkoły podstawowej oraz VIII i III gimnazjum. W ramach projektu realizowane były zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bledzewie, Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym, Szkole Podstawowej w Goleszynie i Szkole Podstawowej w Sudragach w trzech modułach: dydaktycznym, rozwojowym i inspiracyjnym. Dzięki projektowi doposażono szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne na kwotę ponad 70 tys. złotych. Szkoły otrzymały nowoczesne pomoce dydaktyczne: tablice interaktywne, rzutniki, laptopy, ekrany, plansze,  stojak na plansze, zestawy do doświadczeń z chemii i fizyki, słowniki, gry dydaktyczne, itp. W ramach projektu prowadzone były zajęcia wyrównawcze z: matematyki, informatyki, j. angielskiego i przyrody, chemii, fizyki, biologii oraz  zajęcia rozwijające z następujących bloków: przyrodniczo-politechniczny, językowy, informatyczno-programistyczny. Uczniowie uczestniczyli w  trzech wyjazdach edukacyjnych za kwotę blisko 100 tysięcy złotych.

Licznie zgromadzeni w CKiSz mogli także wysłuchać koncertu Kingi Rosińskiej i Sebastiana Radwańskiego oraz  występu wokalnego duetu Kingi Rutkowskiej i Mateusza Kowalkowskiego. Pani Maria Trzcińska i Wiesława Gańko przedstawiły bogatą informację o projekcie, omówiły jakie działania były prowadzone podczas jego realizacji. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie certyfikatów i upominków wszystkim beneficjentom. Na koniec konferencji przedstawiono zebranym bardzo interesującą prezentację, która przybliżyła pracę, ciekawe lekcje oraz wycieczki i wyjazdy edukacyjne w ramach projektu. Słodkim akcentem uroczystości był wielki, imponujący tort ufundowany przez Wójta Gminy Sierpc. Konferencję przygotowały: Pani Maria Trzcińska, Pani Agnieszka Bajkowska, Pani Małgorzata Korpolińska.

Projekt pn. „Szkoła równych szans!” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 10. Edukacja dla rozwoju regionu, dla Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, dla Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna.

 

4.jpg  5.jpg  6.jpg 
 7.jpg  8.jpg 9.jpg 
 10.jpg  11.jpg 12.jpg 
 13.jpg 14.jpg  15.jpg 
 16.jpg    17.jpg

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

   


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18 526,00 zł"

www.wfosigw.pl

 


fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

www.wfosigw.pl  


 
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"fundusz.jpg

"Budowa przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Borkowo Kościelne w gminie Sierpc dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19.758,00 zł"

 
 szkola-rownych-szans.png

Projekt "Szkoła równych szans!"


 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie