Strona główna 21.08.2019.  

Unia Europejska    


KONFERENCJA EKOLOGICZNA "OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI W PRZYRZECZU SKRWY PRAWEJ"

 16 października 2018r. w Szkole Podstawowej w Sudragach odbyła się konferencja ekologiczna dla społeczności lokalnej. Współorganizatorem imprezy był Urząd Gminy w Sierpcu. Organizacja konferencji miała na celu zwrócenie uwagi lokalnej społeczności jak ważna jest ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej.

 konferencja_2.jpg
  Na spotkaniu obecni byli: Wójt Gminy Sierpc Pan Krzysztof Korpoliński, radni Gminy Sierpc, dyrektorzy placówek oświatowych, społeczność lokalna, rodzice i uczniowie. Gmina Sierpc kładzie duży nacisk na ochronę środowiska naturalnego oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców. Głos zabrał Wójt Gminy Sierpc Krzysztof Korpoliński, w swoim wystąpieniu podkreślił, że Gmina Sierpc jest gminą ekologiczną, a władze nieustannie starają się podnosić świadomość ekologiczną mieszkańców i edukować w zakresie ochrony środowiska oraz prawidłowej segregacji odpadów. Wójt zaapelował do młodzieży o wrażliwość na potrzeby środowiska oraz o przekazywanie zdobytej wiedzy oraz prawidłowych nawyków wśród rówieśników oraz w swoich rodzinach.
konferencja1_.jpg
konferencja_3.jpg
 Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali ekologiczne upominki: torbę ekologiczną, notatnik i długopis. Głównym zadaniem konferencji było przybliżenie mieszkańcom Gminy Sierpc wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, szeroko pojęta edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Konferencja składała się z dwóch części wykładowej i warsztatowej. Podczas panelu wykładowego prelegentem była pani doktor Maria Palińska z Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku   i wygłosiła wykład na temat "W dolinie rzeki – walory przyrodniczo krajobrazowe rzeki Skrwy Prawej". Po tej części konferencji rozpoczęły się dwa warsztaty terenowe z wykorzystaniem utworzonej dydaktycznej infrastruktury edukacyjnej o następującym zakresie tematycznym: "Unikalne walory doliny rzeki Skrwy Prawej wartością społeczną i ekonomiczną regionu. Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej" oraz "Czysta woda w Skrwie Prawej?" – badania z wykorzystaniem zestawu dydaktycznego tj. walizki ekobadacza.
konferencja_7.jpg
konferencja_6.jpg
 konferencja_5.jpg konferencja_4.jpg
  Podczas konferencji dokonano także uroczystego otwarcia ścieżki przyrodniczej, którego dokonał m.in. Wójt Gminy Sierpc Pan Krzysztof Korpoliński. Jesienią na terenie parku przy Szkole Podstawowej w Sudragach rozpoczęto budowę przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej. Autorkami i pomysłodawcami tego przedsięwzięcia były: p. Joanna Karolewska z Urzędu Gminy w Sierpcu, p. Małgorzata Korpolińska ze Szkoły Podstawowej w Sudragach. Koszt inwestycji to 23185,50 zł, została ona dofinansowana z WFOŚiGW w Warszawie. Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna to ciekawe i unikatowe miejsce edukacji przyrodniczej, kącik wiedzy z interesującymi elementami edukacyjnymi. Długość ścieżki wynosi około 200m i składa się z 7 tablic w postaci gier terenowych. Zastosowanie nowych, atrakcyjnych form edukacji ekologicznej, na pewno wpłynie na aktywność dzieci i młodzieży szkolnej w pogłębianiu swojej wiedzy w zakresie edukacji ekologicznej.  
konferencja_8.jpg
konferencja_9.jpg
 konferencja_10.jpg konferencja_11.jpg
 
 fundusz.jpg
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

   


fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

www.wfosigw.pl  


 
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"fundusz.jpg

"Budowa przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Borkowo Kościelne w gminie Sierpc dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19.758,00 zł"

 fundusz.jpg
Organizacja III sierpeckiego konkursu ekologicznego "Z ekologią za pan brat" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11.907,00 zł
 szkola-rownych-szans.png

Projekt “Szkoła równych szans!”

 

  

 

do_przedszkola_logo.gif


 

 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie