Strona główna 28.09.2022.  

Unia Europejska    


Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej- I etap, Borkowo Wielkie, działka nr ewid. 162/22

lgd-naglowek.png 

 

Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej- I etap, Borkowo Wielkie,

działka nr ewid. 162/22

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców terenów wiejskich                     na terenie miejscowości Borkowo Wielkie poprzez budowę ogólnodostępnej  infrastruktury. Projekt przyczyni się do wzrostu uczestnictwa w życiu społecznym dzięki stworzeniu  odpowiednich warunków do aktywności rekreacyjnej oraz kształtowania postaw prozdrowotnych  poprzez zapewnienie możliwości korzystania z urządzeń tzw. małej infrastruktury rekreacyjnej. Czas utrzymania celu to okres 5 lat licząc od dnia wypłaty środków.

Przewidywany wynik operacji: liczba osób korzystających z wybudowanej infrastruktury rekreacyjnej 200 osób.

                                   

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD "Sierpeckie Partnerstwo"


Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie 2.1.1. "Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia".
Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sierpc została zawarta 25.05.2017r.
W ramach operacji zagospodarowano części działki nr 162/22 w miejscowości Borkowo Wielkie na boisko wielofunkcyjne o wymiarach 18,0 m x 33,0 m, plac infrastruktury rekreacyjnej o wymiarach 8,0 m x 8,0 m, chodnik z kostki betonowej o wymiarach 1,6 m x 25,0 m oraz lampa solarna.

Infrastruktura rekreacyjna jest miejscem ogólnodostępnym, dostępnym bezpłatnie, administrowanym i zarządzanym przez Gminą Sierpc. Wartość uzyskanego dofinansowania  63,63% kosztów kwalifikowalnych.

 

 

 dsc_0001.jpg dsc_0006.jpg   img_20180502_085631.jpg
 img_20180502_085644.jpg  img_20180502_085654.jpg  

 


 

 
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Ważne adresy i telefony
Rada Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa
Deklaracja dostępności