Strona główna arrow Aktualności arrow Rejestracja producentów surowca tytoniowego 20.02.2019.  

Unia Europejska    


Rejestracja producentów surowca tytoniowego
   Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie informuje, że w dniu 15 grudnia 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. z 2017, poz.2216) mająca na celu uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu surowcem tytoniowym oraz ograniczenie tzw. ”szarej strefy”.
   Ustawodawca nałożył na producentów tytoniu obowiązek zarejestrowania się w rejestrze producentów surowca tytoniowego prowadzącego przez Dyrektora OT KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta.
   Oprócz obowiązku rejestracji ustawa nałożyła na producentów tytoniu obowiązek składania do właściwego Dyrektora OT KOWR, w terminie do 15 maja każdego roku, informacji (sprawozdania) m.in. o powierzchni uprawy oraz o umowach zbycia surowca tytoniowego zawartych w poprzednim i bieżącym roku zbiorów, natomiast na nabywców surowca tytoniowego (tj. pośredniczące podmioty tytoniowe)- obowiązek przekazywania do Dyrektora Generalnego KOWR, w terminie do 30 czerwca każdego roku, informacji o masie suszu tytoniowego, wraz z wykazem tych producentów.
 
  Informuję ,iż dokumenty związane z realizacją mechanizmu, umieszczone zostały na stronie internetowej KOWR: www.kowr.gov.pl/interwencja/tyton
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


 

 

Odpady komunalne

   
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"fundusz.jpg

"Budowa przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Borkowo Kościelne w gminie Sierpc dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19.758,00 zł"

 fundusz.jpg
Organizacja III sierpeckiego konkursu ekologicznego "Z ekologią za pan brat" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11.907,00 zł
 szkola-rownych-szans.png

Projekt “Szkoła równych szans!”

 


 

image3015.gif

Inwestycje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW na lata 2007-2013 zrealizowane w 2013 r.

 


do_przedszkola_logo.gif


 
 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg