Strona główna 30.09.2022.  

Unia Europejska    


Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego
program_regionalny-mazowsze-ue.jpg

 

Nazwa projektu: „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego”

Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku

Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Numer projektu RPMA.05.01.00-14-8677/17

Wartość projektu 272101,83 zł.

Beneficjent: Powiat Sierpc w partnerstwie z gminami Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc , Szczutowo, Zawidz

Okres realizacji projektu: 08.01.2018-31.12.2018

Głównym celem projektu jest dostosowanie systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności przed zagrożeniami do współczesnego wachlarza zagrożeń czyli między innymi zmian klimatycznych , skutków rozwoju gospodarki i uprzemysłowienia jak również minimalizację skutków negatywnych zjawisk pogodowych. Ostrzeganie i alarmowanie ludności przed zagrożeniami technicznymi, atmosferycznymi , katastrofami naturalnymi czy skażeniami biologicznymi i chemicznymi.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 
 
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Ważne adresy i telefony
Rada Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa
Deklaracja dostępności