Strona główna 20.02.2019.  

Unia Europejska    


"Ptasi Raj" w Borkowie Kościelnym
SZKOŁA PODSTAWOWA W BORKOWIE KOŚCIELNYM NAGRODZONA W  KONKURSIE   "FUNDUSZ NATURALNEJ ENERGII"
 
 
 
dyplom.jpg
  Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym została laureatem konkursu grantowego Funduszu Naturalnej Energii i otrzymała nagrodę w kwocie 10 000 złotych na realizację projektu „ Ptasi Raj - ochrona bioróżnorodności w dolinie Sierpienicy".
   Autorką zwycięskiego wniosku jest pani  Małgorzata Korpolińska  i  pani Urszula Chojnowska. To już VIII edycja konkursu grantowego ogłaszanego przez GAZ SYSTEM przy współpracy z Fundacją Nasza Ziemia na najlepsze regionalne projekty ekologiczne. Konkurs był skierowany do gmin, szkół, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z pięciu województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i wielkopolskiego. Szkoła w Borkowie podtrzymuje tradycję propagowania ekologicznych postaw w Gminie Sierpc i po raz czwarty zwycięża w  ogólnopolskim konkursie grantowym, którego celem jest dofinansowanie najlepszych pomysłów na ochronę środowiska naturalnego własnego regionu.

 ptasi_raj2.jpg pani_dyrektor.jpg
 
Dzięki otrzymanym grantom w szkole zbudowano "Altanę przyrody", siłownię zewnętrzną, zegar słoneczny,  dokonano kilkadziesiąt  nasadzeń drzew i krzewów. Placówka wzbogaciła się o wiele ciekawych pomocy dydaktycznych, a uczniowie zaangażowali się do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Projekt „ Ptasi Raj - ochrona bioróżnorodności w dolinie Sierpienicy" jest skierowany do wszystkich uczniów z terenu Gminy Sierpc oraz lokalnej społeczności, zwłaszcza do wszystkich zainteresowanych przyrodą, jej obserwacją i ochroną. W proponowane działania  autorki projektu chcą włączyć dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów. Głównym celem projektu jest zainteresowanie ornitologią, popularyzowanie wiedzy na temat ptaków i ich środowiska  życia. W ramach projektu będzie działał  zespół pod nazwą  „BIRDWACHER", którego zadaniem będzie prowadzenie obserwacji ptaków, w szczególności bocianów białych, ich gniazd i żerowisk oraz podejmowanie działań przyczyniających  się do zachowania tych ptaków w naszym kraju Projekt zakłada także organizację warsztatów ekologicznych, konkursów, wycieczek, Dnia Bociana i pikniku ekologicznego. 
 
ptas_raj_3.jpg
 
Dotacja zostanie także przeznaczona na zakup wyposażenia "Kącika ornitologa", nasadzeń drzew          i krzewów  oraz zakup pomocy dydaktycznych i kamery do obserwacji ptaków.

http://naszaziemia.pl/aktualnosci/gaz-system-oglasza-laureatow-funduszu-naturalnej-energii.html

 

 

 

 
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


 

 

Odpady komunalne

   
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"fundusz.jpg

"Budowa przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Borkowo Kościelne w gminie Sierpc dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19.758,00 zł"

 fundusz.jpg
Organizacja III sierpeckiego konkursu ekologicznego "Z ekologią za pan brat" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11.907,00 zł
 szkola-rownych-szans.png

Projekt “Szkoła równych szans!”

 


 

image3015.gif

Inwestycje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW na lata 2007-2013 zrealizowane w 2013 r.

 


do_przedszkola_logo.gif


 
 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie