Strona główna 20.02.2019.  

Unia Europejska    


Warsztaty edukacji ekologicznej w Gminie Sierpc

      Dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy Sierpc Pana Krzysztofa Korpolińskiego i dofinansowaniu z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 13 365,00 zł Gmina Sierpc zorganizowała warsztaty ekologiczne pn. „Szanujemy energię i chronimy klimat".

20170602_112010.jpg 

   Warsztaty ekologiczne miały na celu promocję działań na rzecz ochrony klimatu, z podkreśleniem korzyści środowiskowych, zdrowotnych i ekonomicznych. Projekt realizowany był od maja do września 2017 roku, a skierowany był do zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej, czyli do uczniów szkół z terenu Gminy Sierpc i powiatu sierpeckiego. Inauguracja warsztatów ekologicznych „Szanujemy energię i chronimy klimat” odbyła się podczas Pikniku Ekologicznego w czerwcu 2017 roku w Zespole Szkół w Borkowie Kościelnym.

 

piknik_3.jpg
piknik_10.jpg

   W czasie pikniku wygłoszono dwa wykłady, a ich zakres obejmował zagadnienia związane z ogólnie pojętą ekologią, wpływem człowieka na stan środowiska naturalnego oraz działaniami proekologicznymi. Po części wykładowej odbyły się trzy panele warsztatowe „Klimatyczne ABC”, „Żyj świadomie”, „O drzewach i zachowaniu się w lesie” prowadzone przez doświadczonych trenerów edukacji ekologicznej z Regionalnego Centrum Edukacji ekologicznej z Płocka. Tematyka poruszana podczas warsztatów została wzbogacona i urozmaicona pokazami multimedialnymi dotyczącymi ochrony klimatu. Odbyło się to dzięki wykorzystaniu sprzętu dydaktyczno-multimedialnego zakupionego z funduszy pozyskanych na projekt.

prezen_1.jpg

    

   W kolejnych tygodniach warsztaty były prowadzone dla dzieci i młodzieży w 10 placówkach oświatowych z terenu gminy Sierpc i powiatu sierpeckiego. Najmłodsi bardzo chętnie uczestniczyli w przygotowanych zabawach, a także wykazali się ponadprzeciętną wiedzą na tematy związane z ekologią. Następnie wspólnie wykonywali plakaty „Eko-mapa mojej Małej Ojczyzny". Udział w warsztatach był bezpłatny a uczestnicy warsztatów otrzymali materiały ekologiczne: długopis, notatnik oraz torbę.

 

img_3804.jpg  niebieskie11.jpg

 

    Podsumowanie projektu i przekazanie sprzętu dydaktycznego (laptop, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, głośniki i sprzęt audio) do Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym odbyło się w październiku 2017r. W tej placówce oświatowej sprzęt ten wykorzystywany będzie do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


 

 

Odpady komunalne

   
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"fundusz.jpg

"Budowa przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Borkowo Kościelne w gminie Sierpc dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19.758,00 zł"

 fundusz.jpg
Organizacja III sierpeckiego konkursu ekologicznego "Z ekologią za pan brat" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11.907,00 zł
 szkola-rownych-szans.png

Projekt “Szkoła równych szans!”

 


 

image3015.gif

Inwestycje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW na lata 2007-2013 zrealizowane w 2013 r.

 


do_przedszkola_logo.gif


 
 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie