Strona główna arrow Urząd Gminy - dane kontaktowe 24.05.2022.  

Unia Europejska    


Urząd Gminy

 


Urząd Gminy w Sierpcu


ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc
tel./fax: 24 275-57-01


 
adres skrzynki ESP: /3f4ih06ymt/skrytka


Godziny urzędowania:

poniedziałek - 7.15-15.15
wtorek - 8.00-16.00
środa-piątek - 7.15 - 15.15
 


SEKRETARIAT

pok. 104, I p. 
WÓJT GMINY
Krzysztof Korpoliński

pok. 105, I p.
(wejście przez Sekretariat)


Przyjęcia w sprawie skarg i wniosków
w każdą środę
w godzinach 16.30-17.30

SKARBNIK GMINY
Margota Zimerman

pok. 101, I p.SEKRETARZ GMINY
Arkadiusz Klimowski 

pok. 103, I p.
(wejście przez Sekretariat)
 

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku wpłat za odpady komunalne należy dokonywać na rachunek bankowy

45 9038 0004 8420 0521 2000 0020 

 
 
 
Numer konta bankowego do innych wpłat:

Bank Spółdzielczy w Starej Białej

Oddział w Sierpcu

58 9015 0001 2005 0000 0521 0001
REFERATY I SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY W URZĘDZIE:

parter

NAZWA
Nr POKOJU
KASA - Referat Finansowy
 
Informatyk - Referat Organizacyjny
1
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
5
Referat Spraw Obywatelskich
6


I piętro

NAZWA
Nr POKOJU
Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty, Kultury, Kultry Fizycznej i Zdrowia
102
Kadry - Referat Organizacyjny
102
Referat Finansowy
106
Płace - Referat Finansowy
107
Referat Budownictwa i Inwestycji
110
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska 111
Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych i Promocji 111

   

 

 

Wykaz telefonów Urzędu Gminy w Sierpcu  

 

Nr Wewnętrzny

Stanowisko

Nr Zewnętrzny

 

 

 

27

Sekretariat

24 275 – 57 – 01

29

Fax

 

21

Oświata / Kadry

 

22

Sekretarz

 

23

Wójt

 

13

Planowanie przestrzenne

24 275 – 23 – 31

18

Budownictwo

 

15

Ochrona Środowiska

24 275 – 66 – 01

24

Rolnictwo / Gospodarka Gruntami / Zarządzanie Kryzysowe

 

12

Płace

24 275 – 27 – 92

26

Księgowość

 

19

Skarbnik

 

16

Ewidencja Ludności

24 275 – 56 – 95

25

Podatki / Ewidencja Działalności Gospodarczej

 

14

 Informatyk

24 275 – 55 – 65

20

Kasa

 

 

 

 

 
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Ważne adresy i telefony
Rada Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa
Deklaracja dostępności
 
 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

 


Zadanie pn.:

„Wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Sierpc”

zrealizowane w 2021 r., współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”

logo-mazwosze.jpg 


 
logo-eu-rp-fs.png
 
 

 
 fundusz.jpg
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2021 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł” www.wfosigw.pl

www.wfosigw.pl

 
fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

    
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego    
logo-mikroporady.jpg