Strona główna arrow Urząd Gminy - dane kontaktowe 28.09.2022.  

Unia Europejska    


Urząd Gminy

Urząd Gminy w Sierpcu

ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

województwo mazowieckie, powiat sierpecki

 

tel. 24-275-57-01
fax. 24-275-57-01 w. 29

  e-mail:  info@gmina.sierpc.pl

adres skrzynki ESP: /3f4ih06ymt/skrytka

 

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek - 7.15-15.15
wtorek - 8.00-16.00
środa-piątek - 7.15 - 15.15

NIP 776 16 24 491

REGON: 611 015 945

Kod terytorialny: 1427052

Konto bankowe:  58 9015 0001 2005 0000 0521 0001

Bank Spółdzielczy w Starej Białej Oddział w Sierpcu

 

Wpłat za odpady komunalne należy dokonywać na rachunek bankowy

45 9038 0004 8420 0521 2000 0020 

 

Wójt:
Krzysztof Korpoliński
tel.: 24 275-57-01 wew. 23
e-mail:
info@gmina.sierpc.pl
Miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 105

 

Sekretarz:
Arkadiusz Klimowski
tel.: 24 275-57-01 wew. 22
e-mail:
info@gmina.sierpc.pl
Miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 103

 

Skarbnik:
Margota Zimerman
tel.: 24 275-57-01 wew. 19
e-mail:
info@gmina.sierpc.pl

Miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 101

 

  

 

REFERATY

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

Kierownik Referatu - Sekretarz Gminy

Arkadiusz Klimowski
tel.: 24 275-57-01
wew. 22
e-mail: 
info@gmina.sierpc.pl
Miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 103

 

Biuro Rady Gminy - Sekretariat Wójta Gminy

tel.: 24 275-57-01 wew. 27
e-mail:
info@gmina.sierpc.pl 
Miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 104

 

Kadry, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
tel.  24 275-57-01 wew. 21

e-mail: kadry@gmina.sierpc.pl
Miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 110

 

Informatyk
tel.  24 275-57-01 wew. 14

 

 

 

REFERAT FINANSOWY

 

Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy

Margota Zimerman
tel.: 24 275-57-01 wew. 19
e-mail: 
skarbnik@gmina.sierepc.pl

Miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 101

 

Księgowość budżetowa Gminy (jednostki oświatowe, Urząd Gminy oraz instytucja kultury), współpraca z organizacjami pozarządowymi
tel.(24) 275-57-01
wew. 26 

Rozliczenia finansowe pracowników Urzędu Gminy, szkół oraz instytucji kultury, rozliczenia finansowe Radnych Gminy oraz Sołtysów, ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
tel.(24) 275-57-01 wew. 12

Obsługa kasowa
tel.(24) 275-57-01
wew. 20

 

 

REFERAT ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Kierownik Referatu

Joanna Karolewska
tel.:
(24) 275 57 01 wew. 15
e-mail: srodowisko@gmina.sierpc.pl
Miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 110

 

Ochrona środowiska, wycinka drzew i krzewów, ochrona przyrody, decyzje środowiskowe, ochrona zwierząt, łowiectwo, gospodarka odpadami, ochrona powietrza
tel. (24) 275 57 01 wew. 24 

Gospodarka nieruchomościami, mienie komunalne, rolnictwo, szacowanie szkód rolniczych, praca w gospodarstwie rolnym
tel. (24) 275 57 01 wew. 24 

Ochrona środowiska, decyzje środowiskowe, gospodarka odpadami, ochrona przyrody, ochrona zwierząt, ochrona powietrza,
tel. (24)275 57 01 wew. 15

 

  

REFERAT BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

 

Kierownik Referatu

Piotr Rzepkowski
tel.:
(24) 275 57 01 wew. 18
e-mail: architektura@gmina.sierpc.pl
Miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 109

tel. (24) 275 57 01 wew. 18

 

 

Współpraca z Sołectwami, z OSP, nadawanie nr porządkowych nieruchomości
tel. (24) 275 57 01 wew. 13

 

Zagospodarowanie przestrzenne, podziały, rozgraniczenia nieruchomości, zabytki
tel. (24) 275 57 01 wew. 13

 

Inwestycje, drogi, zamówienia publiczne
tel. (24) 275 57 01 wew. 18

 

 

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

 

Kierownik Referatu

Krystyna Rękawiecka
tel.:
(24) 275-56-95; (24) 275 57 01 wew. 16
e-mail: rso@gmina.sierpc.pl
Miejsce przyjmowania interesantów: parter, pokój nr 6

 

 

 

Dowody osobiste, kwalifikacja wojskowa, archiwum zakładowe

tel. (24) 275-56-95

Ewidencja ludności, obsługa i prowadzenie rejestru wyborców

tel. (24) 275-56-95

 

 

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

 

Kierownik Referatu

Anna Wysocka
tel.:
(24) 275 57 01 wew. 25
e-mail: podatki@gmina.sierpc.pl
Miejsce przyjmowania interesantów: parter, pokój nr 5

 

 

Podatki, opłaty lokalne, odpady komunalne

tel. (24) 275 57 01 wew. 25

 

Działalność gospodarcza

tel. (24) 275 57 01 wew. 25

 

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

Stanowisko ds. Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia

Beata Okraszewska
tel.: (24) 275 57 01 wew. 21
e-mail: oswiata@gmina.sierpc.pl
Miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 110

 

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych i Promocji

Aleksandra Jeżewska
tel.: (24) 275 57 01 wew. 14
e-mail: oc@gmina.sierpc.pl
Miejsce przyjmowania interesantów: parter, pokój nr 1

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Mariusz Staniszewski
tel.: (24) 275 57 01 wew. 14
e-mail: od@gmina.sierpc.pl

Miejsce przyjmowania interesantów: parter, pokój nr 1

 

 

 

Dane do faktury

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego jest wyłącznym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Urząd Gminy jest jednostką pomocniczą Gminy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokonywania wszelkich rozliczeń, dlatego faktury należy wystawiać na podmiot o nazwie:

Gmina Sierpc
09-200 Sierpc
ul. Biskupa Floriana 4
NIP 776 16 24 491


Konto bankowe: 
58 9015 0001 2005 0000 0521 0001
Bank Spółdzielczy w Starej Białej Oddział w Sierpcu

 

 
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Ważne adresy i telefony
Rada Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa
Deklaracja dostępności
 
 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


 


Transmisja obrad Rady Gminy Serpc

   


Odpady komunalne


 

  1577b.jpg

 

Zadanie pn.:

„Wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Sierpc”

zrealizowane w 2021 r., współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”

logo-mazwosze.jpg 


 
logo-eu-rp-fs.png
 
 

 
 fundusz.jpg
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2021 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł” www.wfosigw.pl

www.wfosigw.pl

 
fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

      

logo-mikroporady.jpg