Strona główna arrow Urząd Gminy 14.12.2018.  

Unia Europejska    


Urząd Gminy

 


Urząd Gminy
w Sierpcu


ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc
tel./fax:
24 275-57-01

e-mail:
info@gmina.sierpc.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - 7.15-15.15
wtorek - 8.00-16.00
środa-piątek - 7.15 - 15.15
urzad_gminy_nowe2.jpg

SEKRETARIAT
Beata Siwińska

pok. 104, I p.


WÓJT GMINY
Krzysztof Korpoliński

pok. 105, I p.
(wejście przez Sekretariat)Przyjęcia w sprawie skarg i wniosków
w każdą środę
w godzinach 16.30-17.30


SKARBNIK GMINY
Margota Zimerman

pok. 101, I p.
SEKRETARZ GMINY
Barbara Gumińska

pok. 103, I p.
(wejście przez Sekretariat) 
Uprzejmie informujemy, że od 1 maja 2016 r. zmienił się numer rachunku bankowego Urzędu Gminy w Sierpcu. Nowy numer to:
 
Bank Pekao SA I O/Sierpc
73 1240 5703 1111 0010 6738 1026

 
REFERATY I SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY W URZĘDZIE:

parter

NAZWA
Nr POKOJU
KASA - Referat Finansowy
 
Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
1
Informatyk - Referat Organizacyjny
1
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
5
Referat Spraw Obywatelskich
6


I piętro

NAZWA
Nr POKOJU
Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty, Kultury, Kultry Fizycznej i Zdrowia
102
Kadry - Referat Organizacyjny
102
Referat Finansowy
106
Płace - Referat Finansowy
107
Referat Budownictwa i Inwestycji
110
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska 111

   

 

Wykaz telefonów Urzędu Gminy w Sierpcu  

 

Nr Wewnętrzny

Stanowisko

Nr Zewnętrzny

 

 

 

27

Sekretariat

24 275 – 57 – 01

29

Fax

 

21

Oświata / Kadry

 

22

Sekretarz

 

23

Wójt

 

13

Planowanie przestrzenne

24 275 – 23 – 31

18

Budownictwo

 

15

Ochrona Środowiska

24 275 – 66 – 01

24

Rolnictwo / Gospodarka Gruntami

 

12

Płace

24 275 – 27 – 92

26

Księgowość

 

19

Skarbnik

 

16

Ewidencja Ludności

24 275 – 56 – 95

25

Podatki

Ewidencja Działalności Gospodarczej

 

14

 Zarządzanie Kryzysowe / Informatyk

24 275 – 55 – 65

20

Kasa

 

 

 

 

 
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


 

 

Odpady komunalne

   
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"fundusz.jpg

"Budowa przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Borkowo Kościelne w gminie Sierpc dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19.758,00 zł"

 fundusz.jpg
Organizacja III sierpeckiego konkursu ekologicznego "Z ekologią za pan brat" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11.907,00 zł
 szkola-rownych-szans.png

Projekt “Szkoła równych szans!”

 


 

image3015.gif

Inwestycje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW na lata 2007-2013 zrealizowane w 2013 r.

 


do_przedszkola_logo.gif


 
 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg