Strona główna arrow Informacje o Gminie 28.09.2022.  

Unia Europejska    


Krótko o Gminie Sierpc

Gmina Sierpc w obecnej formie funkcjonuje od 1 I 1992 r., czyli od podziału administracyjnej jednostki miejsko-gminnej na dwie: miasto Sierpc i gminę wiejską Sierpc.


Położenie gminy
:

Gmina Sierpc położona jest w województwie mazowieckim, na terenie powiatu sierpeckiego, wokół miasta Sierpc, które znajduje się w odległości 35 km od Płocka, 135 km od Warszawy i 85 km od Torunia.
Graniczy z gminami Zawidz, Gozdowo, Mochowo, Szczutowo i Rościszewo. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 10 - planowana jako trasa szybkiego ruchu i dwie drogi wojewódzkie: nr 560 relacji Płock - Sierpc - Brodnica i nr 541 relacji Tłuchowo - Sierpc – Lubawa. Ponadto Sierpc stanowi węzeł kolejowy - linie wychodzą w czterech kierunkach - Toruń, Nasielsk, Płock, Brodnica, obecnie pociągi nie kursują. Na linii Sierpc - Nasielsk odbywa się ruch szynobusowy.

thumb_mapa_gminy.jpgPowierzchnia gminy:
Gmina Sierpc zajmuje obszar o powierzchni 15.023 ha, z tego użytki rolne stanowią 77%, lasy 15% i 8% tereny zabudowane, drogi, nieużytki i inne.
Obejmuje 40 sołectw.

Ludność:
Na dzień 31.12.2021 roku liczba ludności wynosiła 6 927. Większość prowadzi własne gospodarstwa rolne, co stanowi podstawowe zatrudnienie na terenie gminy.


Gospodarka:
Podstawową funkcją gminy jest rolnictwo, rozwinięte na gruntach o zróżnicowanych warunkach glebowych – użytki o średniej i niskiej klasie bonitacyjnej. Podstawową uprawę stanowią ziemniaki. Hoduje się trzodę chlewną, krowy oraz owce.

Działalność gospodarcza:
Obecnie zarejestrowanych jest 202 podmiotów gospodarczych. Ilość i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej ulega niewielkim wahaniom.
Ważniejsze zakłady pracy:
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "RUSTIKAL", Gorzewo
2. Transport-Spedycja-Serwis LIPIŃSKI, Piastowo
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Dolchem", Borkowo Kościelne
4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "DREW-ART", Borkowo Kościelne
5. Polmozbyt i Stacja Obsługi Samochodów, Studzieniec
6. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "TECHBUD" Sp. z o.o., Piaski
7. Zakład Produkcyjno-Budowlany "Buddol", Kwaśno
8. Zakład Produkcyjno-Usługowy "PROD-BUD", Kwaśno
9. USŁUGI TARTACZNE, Kupno-Sprzedaż Drewna, Studzieniec
10. WYTWÓRNIA WORKÓW PAPIEROWYCH, HURTOWNIA OPAKOWAŃ Eksport-Import, Studzieniec

Struktura funkcjonalno - przestrzenna gminy:
Strukturę funkcjonalno - przestrzenną obszaru gminy tworzą wielofunkcyjne tereny zabudowane, system obsługi ludności i rolnictwa oraz podstawowy układ komunikacyjny, na tle otwartych terenów rolnych i leśnych oraz wyodrębnionych terenów o szczególnych walorach przyrodniczo - krajobrazowych położonych w kompleksie obszarowym "Przyrzecza Skrwy Prawej".

Propozycje dla potencjalnego inwestora:
Gmina dysponuje dużym zapleczem dla przemysłu rolno spożywczego. Oczekuje inwestorów, zarówno krajowych jak i zagranicznych, którzy zechcieliby przyczynić się do dalszego rozwoju przetwórstwa rolno - spożywczego oraz nieuciążliwego dla środowiska przemysłu.

Obiekty zabytkowe:

 
Borkowo Kościelne

1. Młyn wodny murowany, lata 20 XX w.
thumb_mlyn_borkowo_021.jpg


2. Kościół św. Apolonii z 1923 r.
thumb_apolonii.jpg3. Cmentarz z XIX w. z zabytkowymi nagrobkami

4. Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej
thumb_i_wojna.jpgBorkowo Wielkie
1. Pomniki przyrody:
- 3 klony zwyczajne
- altana z 8 lip drobnolistnych

Dziembakowo
1. Zespół dworski:
- dwór murowany, pierwsza połowa XIX w.
- park, połowa XIX w.
2. Pomniki przyrody
- park połowa XIX w.

Goleszyn
1. Kościół parafialny pod wezwaniem św. Mateusza, drewniany wybudowany w latach 1762 - 1765, remontowany w 1940 r.
thumb_goleszyn_kosciol.jpg


2. Rzeźba marmurowa z 1876 r.

3. Tablica pamiatkowa w kościele ku czci 3 żołnierzy z grupy partyzanckiej "Waśka" poległych w 1944 r.

Kwaśno
1.Zagroda młynarska

- młyn wodny, murowany,
trzecie ćwierćwiecze XIX w.

thumb_mlyn_kwasno.jpg
- dom murowany z drugiej połowy XIX w.  
thumb_dwor_kwasno.jpg

2. Kapliczka z Matką Boską Żurawieńską

Kręćkowo
1.Pomnik ku czci mieszkańców wsi zamordowanych w czasie okupacji hitlerowskiej

Miłobędzyn
1. Zespół dworski:
- dwór murowany, pierwsza połowa XIX w.
- park krajobrazowy, połowa XIX w.

Stare Piastowo
1. Zespół dworski
- dwór murowany z pierwszej połowy XIX w., przebudowany w 1914 r.
- oficyna murowana z pierwszej połowy XIX w.
2. Pomniki przyrody
- park krajobrazowy z pierwszej połowy XIX w.
- 5 lip drobnolistnych

Studzieniec
1. Dwór, obecnie szkoła, murowany koniec XIX w, rozbudowany w latach 70 - tych XX w.
thumb_studzieniec.jpg
 
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Ważne adresy i telefony
Rada Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa
Deklaracja dostępności
 
 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


 


Transmisja obrad Rady Gminy Serpc

   


Odpady komunalne


 

  1577b.jpg

 

Zadanie pn.:

„Wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Sierpc”

zrealizowane w 2021 r., współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”

logo-mazwosze.jpg 


 
logo-eu-rp-fs.png
 
 

 
 fundusz.jpg
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2021 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł” www.wfosigw.pl

www.wfosigw.pl

 
fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

      

logo-mikroporady.jpg