Strona główna 15.08.2022.  

Unia Europejska    


1 960 000,00 zł dofinansowania dla Gminy Sierpc!

rfil123456.jpgOgłoszono wyniki III naboru w ramach Rządowego Funduszy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W związku z tym Gmina Sierpc otrzyma wsparcie w wysokości 1 960 000,00 zł, na inwestycje w miejscowości Dziembakowo, na terenie którego funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PGR). Środki te zostaną przekazane na realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dziembakowo, gmina Sierpc”. Głównym celem inwestycji jest podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg poprzez przebudowę dróg w miejscowości Dziembakowo. Planuje się wykonanie nowych nawierzchni na drogach, budowę ciągów komunikacyjnych (chodników/ utwardzonych poboczy w zależności od szerokości pasa drogowego), wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, montaż oświetlenia solarnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz zjazdu na nieruchomość gminną użytkowaną przez Ochotniczą Straż Pożarną. Inwestycja będzie wykonana z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy poziomu i komfortu ich życia. Realizacja przedmiotowego zadania wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg. Poprawa jakości ciągów komunikacyjnych przyczyni się do rozwoju miejscowości.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Ważne adresy i telefony
Rada Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa
Deklaracja dostępności
 
 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


 


Transmisja obrad Rady Gminy Serpc

   


Odpady komunalne

 


Zadanie pn.:

„Wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Sierpc”

zrealizowane w 2021 r., współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”

logo-mazwosze.jpg 


 
logo-eu-rp-fs.png
 
 

 
 fundusz.jpg
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2021 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł” www.wfosigw.pl

www.wfosigw.pl

 
fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

    
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego    
logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie