Strona główna arrow Aktualności arrow Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sierpc 15.08.2022.  

Unia Europejska    


Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sierpc

„Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sierpc”

Gmina Sierpc ogłosiła przetarg na następujące zadania:

1.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rydzewo – zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zakłada wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, ścięcie i uzupełnienie poboczy,

2.Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowe Piastowo – inwestycja zakłada wymianę istniejącego przepustu na skrzyżowaniu z drogą powiatową, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwą konstrukcyjną, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej, ścięcie i uzupełnienie poboczy, montaż oznakowania. Zadanie to dofinansowane zostało ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych z gruntów rolnych,

3.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Piastowo – dofinansowana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego  w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych z gruntów rolnych. Przebudowa zakłada zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych, wykonanie nowej nawierzchni, ścięcia i uzupełnienia poboczy z kruszywa łamanego oraz ustawienie znaków drogowych,

4.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rachocin – koszty inwestycji pokryte zostaną ze środków własnych Gminy Sierpc. Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni mineralno – asfaltowej, ścięcie i uzupełnienie poboczy oraz montaż znaków drogowych ,

5.Przebudowa drogi gminnej relacji Dębowo – Białoskóry – wykonanie nowej warstwy mineralno – asfaltowej, wykonanie i utwardzenie poboczy kruszywem łamanym oraz montaż znaków drogowych sfinansowane zostanie ze środków własnych Gminy Sierpc.

To nie koniec zmian infrastruktury drogowej w Gminie Sierpc. W niedalekiej przyszłości planowane są kolejne inwestycje.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Ważne adresy i telefony
Rada Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa
Deklaracja dostępności
 
 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


 


Transmisja obrad Rady Gminy Serpc

   


Odpady komunalne

 


Zadanie pn.:

„Wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Sierpc”

zrealizowane w 2021 r., współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”

logo-mazwosze.jpg 


 
logo-eu-rp-fs.png
 
 

 
 fundusz.jpg
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2021 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł” www.wfosigw.pl

www.wfosigw.pl

 
fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

    
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego    
logo-mikroporady.jpg