Strona główna 15.08.2022.  

Unia Europejska    


Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sierpc

„Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sierpc”

Gmina Sierpc ogłosiła przetarg na następujące zadania:

1.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rydzewo – zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zakłada wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, ścięcie i uzupełnienie poboczy,

2.Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowe Piastowo – inwestycja zakłada wymianę istniejącego przepustu na skrzyżowaniu z drogą powiatową, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwą konstrukcyjną, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej, ścięcie i uzupełnienie poboczy, montaż oznakowania. Zadanie to dofinansowane zostało ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych z gruntów rolnych,

3.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Piastowo – dofinansowana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego  w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych z gruntów rolnych. Przebudowa zakłada zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych, wykonanie nowej nawierzchni, ścięcia i uzupełnienia poboczy z kruszywa łamanego oraz ustawienie znaków drogowych,

4.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rachocin – koszty inwestycji pokryte zostaną ze środków własnych Gminy Sierpc. Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni mineralno – asfaltowej, ścięcie i uzupełnienie poboczy oraz montaż znaków drogowych ,

5.Przebudowa drogi gminnej relacji Dębowo – Białoskóry – wykonanie nowej warstwy mineralno – asfaltowej, wykonanie i utwardzenie poboczy kruszywem łamanym oraz montaż znaków drogowych sfinansowane zostanie ze środków własnych Gminy Sierpc.

To nie koniec zmian infrastruktury drogowej w Gminie Sierpc. W niedalekiej przyszłości planowane są kolejne inwestycje.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Ważne adresy i telefony
Rada Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa
Deklaracja dostępności
 
 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


 


Transmisja obrad Rady Gminy Serpc

   


Odpady komunalne

 


Zadanie pn.:

„Wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Sierpc”

zrealizowane w 2021 r., współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”

logo-mazwosze.jpg 


 
logo-eu-rp-fs.png
 
 

 
 fundusz.jpg
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2021 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł” www.wfosigw.pl

www.wfosigw.pl

 
fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

    
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego    
logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie