Strona główna 28.06.2022.  

Unia Europejska    


Coraz mniej czasu na składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Każdy Właściciel lub Zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Do kiedy złożyć deklarację?

  • dla źródeł ciepła i spalania paliw, które zostały uruchomione przed 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.
  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Deklaracje można złożyć:

  • w formie elektronicznej - poprzez stronę: www.zone.gunb.gov.pl z wykorzystaniem profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu;
  • w formie papierowej - do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla lokalizacji lokalu/budynku (w przypadku terenu Gminy Sierpc - do Wójta Gminy Sierpc)

Więcej informacji oraz formularz deklaracji (wraz z przykładowo wypełnioną deklaracją) można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Czasu na złożenie deklaracji CEEB mamy coraz mniej. Do kiedy jest czas na złożenie wniosku o źródle ciepła? Właściciele nieruchomości mają na to czas do 30 czerwca 2022 roku. Kara za spóźnienie może być wysoka. Za niezłożenie w wyznaczonym terminie deklaracji CEEB można zostać ukaranym grzywną do 500 zł. Jeżeli sprawa trafi do sądu, kara to nawet 5 tys. zł.

Czas na złożenie deklaracji CEEB o źródle ciepła ograniczony datą 30 czerwca 2022 roku nie obejmuje wszystkich. To obejmuje źródła ciepła, które pracowały przed 1 lipca 2021 roku. Jeżeli nieruchomość zyskała nowe źródło ciepła po 1 lipca 2021, zgłoszenie o nim musi nastąpić w ciągu 14 dni.

Dopłaty do węgla i deklaracja CEEB

Jest jeszcze jeden ważny powód, dla którego warto złożyć deklarację CEEB. Bez tego dokumentu nie będzie można skorzystać z zapisów ustawy dotyczącej gwarantowanych cen węgla, której projekt we wtorek (14 czerwca br.) przyjął na posiedzeniu rząd.

Podstawowym warunkiem skorzystania ze wsparcia ma być wykorzystywanie przez gospodarstwo domowe następujących źródeł do ogrzewania:

×           kocioł na paliwo stałe, 

×           kominek, 

×           koza, 

×           ogrzewacz powietrza, 

×           trzon kuchenny, 

×           piecokuchnia, 

×           kuchnia węglowa,

×           piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane tym paliwem - zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Podmiotami uprawnionymi do uzyskania rekompensaty są przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, którzy są wpisani do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych. Warunkiem uzyskania rekompensaty przez przedsiębiorcę jest sprzedaż paliw stałych (węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych po cenie nie wyższej niż 996 zł 60 gr brutto za tonę.

Węgiel plus. Gdzie i od kiedy będzie można zakupić opał po niższej cenie?

Tani węgiel ma być dostępny za pośrednictwem Polskiej Grupy Górniczej. Chętni znajdą go np. na platformie internetowej PGG. Oprócz tego zakupić go będzie można w składach, które przystąpią do rządowego programu. Przedsiębiorcy zresztą będą mogli liczyć z tego tytułu na rekompensatę od państwa w wysokości maksymalnie 750 zł do tony.

Projekt ustawy wprowadzającej takie rozwiązanie rząd przyjął na posiedzeniu we wtorek 14 czerwca. Dokument trafił już do Sejmu. Rządowy program dopłat do węgla, według prognoz, ma zostać uruchomiony na początku sierpnia br.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Ważne adresy i telefony
Rada Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa
Deklaracja dostępności
 
 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

 


Zadanie pn.:

„Wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Sierpc”

zrealizowane w 2021 r., współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”

logo-mazwosze.jpg 


 
logo-eu-rp-fs.png
 
 

 
 fundusz.jpg
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2021 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł” www.wfosigw.pl

www.wfosigw.pl

 
fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

    
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego    
logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie