Strona główna 28.06.2022.  

Unia Europejska    


Gmina Sierpc pozyskała środki na usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
azbest-4.jpgJuż po raz kolejny Gmina Sierpc otrzyma dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sierpc w 2022 roku".

W marcu 2022 roku został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o przyznanie dotacji na przedsięwzięcie z dziedziny ochrony ziemi w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest". Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej złożony wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania na posiedzeniu Zarządu WFOŚiGW. Wysokość przyznanej dotacji wyniosła 35 000,00 zł.

Dzięki przyznanemu wsparciu właściciele nieruchomości z terenu Gminy Sierpc, którzy w styczniu br. złożyli w Urzędzie Gminy wnioski o chęci oddania zdemontowanego wcześniej azbestu będą mogli bezpłatnie oddać w/w odpady. Zakończenie realizacji przedmiotowego zadania jest planowane na początek września br. po uprzednim wyłonieniu jego Wykonawcy.

W wyniku realizacji zadania około 145 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest  ma zostać poddanych unieszkodliwieniu. 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Ważne adresy i telefony
Rada Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa
Deklaracja dostępności
 
 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

 


Zadanie pn.:

„Wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Sierpc”

zrealizowane w 2021 r., współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”

logo-mazwosze.jpg 


 
logo-eu-rp-fs.png
 
 

 
 fundusz.jpg
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2021 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł” www.wfosigw.pl

www.wfosigw.pl

 
fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

    
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego    
logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie