Strona główna 02.10.2022.  

Unia Europejska    


Dotacja na odbiór folii rolniczej
folie.jpg

Gmina Sierpc otrzyma dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag".

We wrześniu 2021 roku został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o przyznanie dotacji w ramach ogłoszonego programu priorytetowego z dziedziny Ochrony Ziemi pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej". Po pozytywnej ocenie formalnej i ekologiczno-technicznej złożony wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania przez Zarząd NFOŚiGW. Wysokość przyznanej dotacji wyniosła 61 500, 00 zł co stanowi 100% wydatków kwalifikowanych.

Dzięki przyznanemu wsparciu rolnicy z terenu Gminy Sierpc, którzy w 2021 roku złożyli deklarację o chęci oddania folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, będą mogli bezpłatnie oddać w/w odpady. Koszt zbierania odpadów bezpośrednio z gospodarstw rolnych nie jest kosztem kwalifikowanym, dlatego też rolnicy będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć w/w odpady w terminie i w miejsce zbiórki wskazane przez Gminę Sierpc. Zakończenie realizacji przedmiotowego zadania jest planowane do końca czerwca br. po uprzednim wyłonieniu jego Wykonawcy.

W wyniku realizacji zadania około 123 Mg odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Sierpc ma zostać poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Ważne adresy i telefony
Rada Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa
Deklaracja dostępności
 
 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


 


Transmisja obrad Rady Gminy Serpc

   


Odpady komunalne


 

  1577b.jpg

 

Zadanie pn.:

„Wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Sierpc”

zrealizowane w 2021 r., współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”

logo-mazwosze.jpg 


 
logo-eu-rp-fs.png
 
 

 
 fundusz.jpg
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2021 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł” www.wfosigw.pl

www.wfosigw.pl

 
fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

      

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie