Strona główna 29.09.2022.  

Unia Europejska    


Strona główna
budynek_gminy_sierpc_-_maly.jpg
 

Urząd Gminy w Sierpcu


ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

woj. mazowieckie, powiat sierpecki


tel. 24-275-57-01
fax. 24-275-57-01 w. 29

 e-mail:  info@gmina.sierpc.pl

Informacja

Od poniedziałku (28.03.2022 r.) został zniesiony obowiązek noszenia maseczek.

Wyjątek dotyczy podmiotów leczniczych oraz aptek.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 


Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne - Projekt „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”

 
Kampania edukacyjna w zakresie promocji idei dawstwa i transplantacji - "Daj życie"

Kampania edukacyjna w zakresie promocji idei dawstwa i transplantacji – "Daj życie" - link do filmu promocyjnego

Więcej informacji -> 

 
XII Dożynki Gminy Sierpc - 28.08.2022 r.

    W niedzielę 28 sierpnia 2022 roku na terenie Publicznego Przedszkola w Studzieńcu odbyły się Dożynki Gminne, których gospodarzem byli Wójt Gminy Sierpc Pan Krzysztof Korpoliński oraz Sołectwo Studzieniec. Uroczystość rozpoczął barwny korowód dożynkowy prowadzony przez Orkiestrę Dętą OSP Goleszyn, w którym udział wzięli: Poczty Sztandarowe z jednostek OSP z terenu Gminy Sierpc, Starostowie Dożynek, młodzież, delegacje z wieńcami i koszami dożynkowymi, władze Gminy Sierpc, zaproszeni goście oraz  mieszkańcy Gminy Sierpc. 

    Po złożeniu wieńców i koszy wykonanych przez mieszkańców gminy odbyła się uroczysta msza święta w intencji rolników, którą odprawił ksiądz Marek Tomulczuk. Poświęcone zostały wieńce i kosze dożynkowe oraz chleb.

    Część oficjalną rozpoczął Wójt Gminy Sierpc Pan Krzysztof Korpoliński, który przywitał wszystkich zaproszonych gości, wśród nich znaleźli się: Starosta Sierpecki Pan Andrzej Cześnik, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Przemysław Burzyński, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Małgorzata Korpolińska, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu podinspektor Pan Marcin Ostrowski, Radni, Sołtysi, przedstawiciele Kół i Organizacji Rolniczych, organizacji pozarządowych i społecznych, Dyrektorzy Szkół i Przedszkola z terenu Gminy Sierpc oraz przedstawiciele podmiotów gospodarczych, które wsparły organizację uroczystości dożynkowych.

Czytaj całość dozyki-2022-dsc_0497-2.jpg dozyki-2022-dsc_0502-3.jpg
 
Czytaj całość
 
Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu informuje, że w związku z trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1692) terminy rozpatrzenia złożonych wniosków oraz wypłaty ulegną przedłużeniu.

Przypominamy, iż wnioski o dodatek węglowy można składać do dnia 30 listopada 2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierpcu. Telefon do kontaktu 24 275 31 58 wew. 34.

 
Szukamy nowego domu dla szczeniaka !

Urząd Gminy w Sierpcu otrzymał informację o szczeniaku - suczka, która podrzucona została na jedną z posesji w miejscowości Białoskóry na terenie gminy Sierpc. Suczka o  czarnym  umaszczeniu. Bardzo przyjazna.

Być może ktoś zdecyduje się stworzyć suczce nowy dom.

W załączeniu publikujemy ich zdjęcia.


biaoskry.jpg   biaoskry_2.jpg  
Czytaj całość
 
Akcja Społeczna Sadza płonie. Czad zabija. Żyj organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy

    Uruchomienie tej akcji motywowane jest troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji.

    Cech współpracuje z instytucjami władzy publicznej oraz organizacjami technicznymi i społecznymi działającymi dla ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego w zakresie eliminacji niebezpieczeństwa zaczadzeń i pożarów powstałych od urządzeń ogrzewczych i kominowych oraz wybuchów gazu.

     Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie służy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności czy osoba oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.

Komunikat Prezesa MCK

 
Infolinia Ministerstwa Klimatu i Środowiska - informacje o dodatku węglowym

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że w sprawach związanych z dodatkiem węglowym, a także w kwestii innych dodatków wpierających gospodarstwa domowe przy zakupie paliw do źródeł ciepła w budynkach - należy zasięgać informacji pod numerem infolinii Ministerstwa Klimatu i Środowiska: (+48 22) 36-92-900, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00.

 

 

Zespół CEEB

https://CEEB.gov.pl/

 
Zjawisko zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do CEEB

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

 

Szanowni Państwo,

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od 1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach.

Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć taką deklarację do 30 czerwca 2022 roku. Zdecydowana większość obywateli wywiązała się z tego obowiązku w terminie.

Czytaj całość
 
Materiały informacyjne - jesienna akcja szczepienia lisów
Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sierpcu poniżej publikujemy materiały informacyjne dotyczące jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
Czytaj całość  

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 783
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Urząd Gminy - dane kontaktowe
Ważne adresy i telefony
Rada Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Komunikaty i ostrzeżenia
Fundusze Europejskie
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa
Deklaracja dostępności
 
 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


 


Transmisja obrad Rady Gminy Serpc

   


Odpady komunalne


 

  1577b.jpg

 

Zadanie pn.:

„Wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Sierpc”

zrealizowane w 2021 r., współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”

logo-mazwosze.jpg 


 
logo-eu-rp-fs.png
 
 

 
 fundusz.jpg
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2021 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł” www.wfosigw.pl

www.wfosigw.pl

 
fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 257,23 zł"

www.wfosigw.pl

      

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie