Strona główna 05.07.2020.  

Unia Europejska    


Urząd Gminy w Sierpcu
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

woj. mazowieckie, powiat sierpecki

budynek_gminy_sierpc_-_maly.jpg

tel. 24-275-57-01
fax. 24-275-57-01 w. 29

 e-mail:  info@gmina.sierpc.plUwaga!

Urząd Gminy w Sierpcu wznawia bezpośrednią obsługę interesantów.

 

      Sprawy wymagające osobistej obecności będą załatwiane z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Konieczne jest stosowanie środków ochrony osobistej: maseczki zasłaniającej nos i usta, dezynfekcji rąk, rękawiczek jednorazowych, bezpiecznych odległości (minimum 1,5 metra),

      Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

      W trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników Urzędu Gminy, zaleca się ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnych.                               

                                                                                       

Kasa  czynna  w godzinach  9.00 - 14.00      

                                                     

                                                              Wójt Gminy Sierpc

 

 

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku wpłat za odpady komunalne należy dokonywać na rachunek bankowy

45 9038 0004 8420 0521 2000 0020 

 

 
Numer konta bankowego do innych wpłat:

Bank Spółdzielczy w Starej Białej

Oddział w Sierpcu

58 9015 0001 2005 0000 0521 0001
 
 

 
 
 


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD LIPCA 2020 R. DO CZERWCA 2021 R.
03.07.2020.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

NA TERENIE GMINY SIERPC

OD LIPCA 2020 ROKU DO CZERWCA 2021 ROKU

 

dostępny pod adresem:

 

https://ugsierpc.bipgmina.pl/wiadomosci/6737/wiadomosc/527037/harmonogram_odbioru_odpadow_komunalnych_od_lipca_2020_r_do_czerw

 
Środki ochrony osobistej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w KSRG
01.07.2020.

W związku z epidemią wywołaną koronawirusem Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył  kwotę 8 mln zł na zakup środków ochrony indywidualnej niezbędnych dla przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W związku z powyższym dnia 30.06.2020 roku Wójt Gminy Sierpc - Pan Krzysztof Korpoliński przekazał na ręce druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziembakowie oraz Goleszynie środki ochrony osobistej zakupione przez Województwo Mazowieckie.

W ręce strażaków trafiło łącznie 300 sztuk maseczek jednorazowych, 30 sztuk kombinezonów jednorazowych, 800 par rękawic jednorazowych, 8 kompletów ubrań specjalnych, 40 sztuk worków na odpady oraz 20 litrów płynów dezynfekcyjnych. 

 
Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane - wnioski od środy
29.06.2020.

Rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli straty w chowie lub hodowli ryb słodkowodnych, będą mogli ubiegać się w ARiMR o wsparcie.
1 lipca 2020 r. ruszy nabór wniosków. Można je będzie składać do 15 lipca 2020 r . w biurach powiatowych Agencji.

Czytaj całość
 
Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych.
26.06.2020.

     W związku z wystąpieniem w dniach od 18 do 23 czerwca 2020 roku na terenie gminy Sierpc burz z opadami deszczu w przedziale od 30 mm do 70 mm, lokalnie do 80 mm, Wójt Gminy Sierpc informuje, że mając na uwadze konieczność ewentualnego szacowania start w poszkodowanych gospodarstwach rolnych i działach specjalnej produkcji rolnej, istnieje możliwość składania wniosków o szacowanie strat do dnia 8 lipca 2020 roku do godziny 15:15.

Wzór wniosku o oszacowanie szkód jest dostępny w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Sierpcu pok. 110 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sierpcu do pobrania na stronie www.gmina.sierpc.pl do pobrania tutaj.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kserokopię "wniosku o przyznanie płatności na 2020 rok" złożonego do ARiMR wraz z załącznikiem graficznym, 
  • kopię polisy ubezpieczeniowej upraw rolnych, zwierząt gospodarskich (jeżeli została zawarta),
  • zaświadczenie z ARiMR o ilości zwierząt gospodarskich (bydło, trzoda chlewna) - dotyczy producenta rolnego prowadzącego także produkcję zwierzęcą w gospodarstwie.

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać niezwłocznie w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Sierpcu (pokój 110) w godzinach pracy Urzędu, jednak nie później niż do dnia 08 lipca 2020 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 110, tel. 24/275 57 01 wew. 24.
 
Materiał siewny 2020: finał naboru wniosków
25.06.2020.

W czwartek, 25 czerwca, upływa termin naboru wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 rok.

Rolnikom, którzy chcą skorzystać z tego rodzaju wsparcia, zostało już niewiele czasu na złożenie dokumentów w biurach powiatowych ARiMR. Można je także przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Czytaj całość
 
Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS
19.06.2020.

     Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i - przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków - wypłata świadczenia.

Czytaj całość
 
Platforma Żywnościowa - giełda obrotu towarami rolno  spożywczymi
19.06.2020.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że w marcu 2020 r. została uruchomiona giełda obrotu towarami rolno-spożywczymi pod nazwą Platforma Żywnościowa.

Pismo Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Warszawie

 
ARIMR kontynuuje wypłatę pomocy suszowej
19.06.2020.

pomoc_suszowa.jpgARiMR kontynuuje wypłatę pomocy suszowej dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku wystąpienia w 2019 roku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Komisja Finansów Publicznych dokonała przesunięć środków, Premier podpisał Uchwałę Rady Ministrów, a Minister Rolnictwa podpisał i przekazał ARiMR odpowiednią umowę.

Dzięki uruchomionym środkom biura powiatowe Agencji rozpoczęły wydawanie decyzji przyznających pomoc, w ślad za tymi decyzjami są na bieżąco realizowane płatności. - Wiemy, że rolnicy czekają na wypłaty pomocy suszowej, dlatego niezwłocznie po otrzymaniu kolejnej puli środków przeznaczonych na ten cel, uruchomiliśmy procedurę wypłat - powiedział Tomasz Nowakowski Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dotychczas w ramach pomocy z powodu suszy za ubiegły rok rolnikom wypłacono 1,24 mld zł. Była to do tej pory część należnych rolnikom środków pomocowych. Kolejne wsparcie z budżetu pozwoli wypłacić wszystkie należności. Bardzo zabiegał o to Prezydent Andrzej Duda.

Czytaj całość
 
Dofinansowanie remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Goleszynie
19.06.2020.
     Dnia 05 czerwca 2020 roku Wójt Gminy Sierpc Pana Krzysztof Korpoliński wraz ze Skarbnikiem Gminy Sierpc Panią Margotą Zimerman oraz Prezesem OSP w Goleszynie Panem Stanisławem Osmulskim, w obecności Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika podpisali umowę na dofinansowanie remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Goleszynie.
     Środki w kwocie 20 000,00 zł na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Goleszyn przyznano w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP – 2020”. Z pozyskanych środków wyremontowany zostanie garaż stanowiący część strażnicy.
      Realizacja prac remontowych przyczyni się do poprawy stanu technicznego budynku oraz pozytywnie wpłynie na jakość pracy strażaków, poprzez podniesienie komfortu ich pracy i zwiększenie gotowości bojowej.
  osp-2020-2.jpg  osp-2020-3.jpg
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 396
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


Sesje Rady Gminy


  

Odpady komunalne

   


fundusz.jpg
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18 526,00 zł"

www.wfosigw.pl

 


fundusz.jpg

"Eko-logiczne spotkania z przyrodą w Gminie Sierpc dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.624,00 zł"

www.wfosigw.pl  


 
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Ochrona bioróżnorodności w Przyrzeczu Skrwy Prawej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 26.228,00 zł"

www.wfosigw.pl  


fundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"fundusz.jpg

"Budowa przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Borkowo Kościelne w gminie Sierpc dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19.758,00 zł"

 
 szkola-rownych-szans.png

Projekt "Szkoła równych szans!"


 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie