Strona główna 23.09.2018.  

Unia Europejska    


Urząd Gminy w Sierpcu
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

woj. mazowieckie, powiat sierpecki

budynek_gminy_sierpc_-_maly.jpg

tel. 024-275-57-01
fax. 024-275-57-01

 e-mail:  info@gmina.sierpc.pl

 

Uprzejmie informujemy, że od 1 maja 2016 r. zmienia się numer rachunku bankowego Urzędu Gminy w Sierpcu. Nowy numer to:
 
Bank Pekao SA I O/Sierpc
73 1240 5703 1111 0010 6738 1026

 


Zima 2014 na naszych drogach

 

Zima 2014 r. na drogach Gminy Sierpc.

 

 Czytaj całość dsc03757.jpg
dsc03760.jpg
dsc03762.jpg
dsc03763.jpg
 dsc03765.jpg

 

 

Czytaj całość
 
ŚRODOWISKOWY DZIEŃ BABCI I DZIADKA - GOLESZYN 2014 R.

 ŚRODOWISKOWY DZIEŃ BABCI I DZIADKA – GOLESZYN 2014 R.

ORIENT EXPRESS

120 uczniów Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Goleszynie postanowiło w tym roku zabrać babcie, dziadków oraz zaproszonych gości Orient Expressem na Wschód.

Czytaj całość
          
2.jpg
Podróżnych powitała dyrektor szkoły Wiesława M. Gańko. Powiedziała m.in. „Mieć babcię i dziadka to wielkie szczęście, bo to właśnie oni mają dla swoich  wnucząt najwięcej czasu, ciepła i miłości”. Przewodnikami tej podróży byli: Beata Wewiórowska i Grzegorz Pruszkowski

 

Czytaj całość
 
Spotkanie Noworoczne połączone z przekazaniem Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Piaskach
     W dniu 17 stycznia 2014 roku w miejscowości Piaski odbyło się Spotkanie Noworoczne połączone z uroczystym przekazaniem Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Piaskach.

     W spotkaniu udział wzięli m.in.: Pan Adam Orliński – Radny Województwa Mazowieckiego i członek Sejmikowej Komisji Samorządu Terytorialnego, Pan Michał Twardy – Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Pan Jan Laskowski – Starosta Powiatu Sierpeckiego, Pan Marek Gąsiorowski – V-ce Starosta Powiatu Sierpeckiego, przedstawiciele jednostek administracyjnych współpracujących z Gminą Sierpc, przedsiębiorcy, radni, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Sierpc, pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.

Czytaj całość
 
Realizacja projektu Wiedza kluczem do kariery dla uczniów Gminy Sierpc

   Czytaj całośćRealizacja projektu „Wiedza kluczem do kariery dla uczniów Gminy Sierpc” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dobiegła właśnie końca. Przyszedł czas na uroczyste podsumowanie, którego dokonano 19 listopada 2013r. w Sierpeckim Centrum Kultury i Sztuki.

   Projekt „Wiedza kluczem do kariery dla uczniów Gminy Sierpc” był realizowany przez ostatnie dwa lata w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

   Podsumowując projekt, Pan Tadeusz Prekurat - Wójt Gminy Sierpc dziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji projektu: koordynatorom, dyrektorom szkół, które wzięły w nich udział, oraz uczniom i ich rodzicom. Podkreślił, że tylko dzięki determinacji wielu osób i bardzo dobrej współpracy udało się wszystko sfinalizować. Projekt realizowały cztery szkoły: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku, Gimnazjum w Borkowie Kościelnym, a także Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym i Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie. Grupę docelową stanowiło 72 uczniów gimnazjów i 48 uczniów klas IV-VI uczących się w szkołach podstawowych. Kierownikiem projektu była p. Beata Okraszewska. Główny cel projektu to wyrównanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenu Gminy Sierpc poprzez organizację zajęć dodatkowych, rozwijanie potencjału młodzieży zdolnej, chcącej rozwijać swoje zainteresowania zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, zwiększenie motywacji, a także podniesienie aspiracji poprzez doradztwo zawodowe, zajęcia z przedsiębiorczości i opiekę pedagogiczno – psychologiczną.

Czytaj całość
 
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

karta_swiateczna_1848_imexgraf_pl.gif

Wielu Bożych błogosławieństw na ten cudowny czas Narodzenia Pańskiego. Aby wszystkie dni w roku były piękne i szczęśliwe, jak ten jeden wigilijny wieczór. Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok 2013 niósł ze sobą szczęście i pomyślność z okazji najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom Gminy Sierpc

życzą

Iwona Janiszewska

Przewodnicząca Rady Gminy Sierpc

 Tadeusz Prekurat

Wójt Gminy Sierpc

 
INFORMACJA dla mieszkańców w sprawie zbiórki odpadów zmieszanych

Urząd Gminy w Sierpcu w załączeniu przesyła harmonogram zbiórki odpadów zmieszanych (pojemników) z terenu Gminy Sierpc na miesiąc lipiec 2013r. Dotyczy on terenu całej gminy z podziałem na poszczególne dni zbiórki.

Ponadto informujemy, że harmonogram zbiórki odpadów posegregowanych (worków i pojemników zbiorczych) prześlemy w najbliższych dniach.


Niezwłocznie przekażemy Państwu szczegółowy harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i posegregowanych na kolejne miesiące.


Przypominamy, że pojemniki należy wystawić w sposób umożliwiający ich odbiór bez konieczności wejścia na teren nieruchomości do drogi publicznej. Ta sama zasada dotyczy odpadów posegregowanych w workach.


Przypominamy, że odbiór odpadów zmieszanych (pojemników) odbywać się będzie jeden raz w miesiącu. Również jeden raz w miesiącu odbywać się będzie zbiórka odpadów posegregowanych (worków i pojemników zbiorczych).


Informacja dotycząca selektywnej zbiórki odpadów.


W workach i pojemnikach umieszczamy następujące frakcje:


Worek lub pojemnik w kolorze żółtymnależy wrzucać: tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe (np. butelki plastikowe, puszki po napojach, kartoniki po napojach lub mleku). Nie należy wrzucać: tekstyliów, styropianu, opakowań po środkach ochrony roślin, nawozach, opakowań po materiałach niebezpiecznych np. oleju.


Worek lub pojemnik w kolorze zielonymnależy wrzucać: szkło białe i kolorowe. Nie należy wrzucać: szkła zbrojonego, luster, stłuczki szklanej, szyb samochodowych, zużytych żarówek, lamp neonowych i halogenowych, szklanych opakowań po produktach chemicznych.


Worek lub pojemnik w kolorze niebieskimnależy wrzucać: papier, tekturę, gazety, magazyny, katalogi, książki, zeszyty, worki papierowe. Nie należy wrzucać: zabrudzonego lub tłustego papieru, kalki, folii, styropianu, opakowań po środkach ochrony roślin, nawozach, opakowań po materiałach niebezpiecznych.


Informujemy również, że zdecydowana większość mieszkańców Gminy Sierpc w deklaracji wskazała sposób gromadzenia odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach. Istnieje jednak możliwość bezpłatnego otrzymania worka w kolorze brązowym na tego typu odpady (trawa, gałęzie, liście itp.), dla budynków wielorodzinnych natomiast dostarczone zostaną specjalne pojemniki na tego typu odpady.


WAŻNE!

W związku ze złożoną przez Pana/Panią w Urzędzie Gminy w Sierpcu deklaracją określającą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Sierpc informuje, że opłatę za odpady komunalne należy wpłacać do dnia 15 każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy nr Bank Spółdzielczy w Sierpcu 91 9015 0001 0000 0521 2000 0010

W przypadku nie uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie zostaną naliczone odsetki za zwłokę, począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Telefony kontaktowe do Urzędu Gminy w Sierpcu:

24 275 23 31 – odnośnie organizacji systemu w terenie

24 275 57 01 wew. 25 – odnośnie deklaracji oraz płatności

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 181 - 186 z 259
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


 

Odpady komunalne

   
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"fundusz.jpg

"Budowa przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Borkowo Kościelne w gminie Sierpc dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19.758,00 zł"

 fundusz.jpg
Organizacja III sierpeckiego konkursu ekologicznego "Z ekologią za pan brat" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11.907,00 zł
 szkola-rownych-szans.png

Projekt “Szkoła równych szans!”

 


 

image3015.gif

Inwestycje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW na lata 2007-2013 zrealizowane w 2013 r.

 


do_przedszkola_logo.gif


 
 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie