Strona główna 15.10.2018.  

Unia Europejska    


Zakres spraw - Samodzielne stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnyc

Samodzielne stanowisko

ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych


ZAKRES SPRAW:


· Przygotowywanie dokumentacji w sprawie pozyskania przez Gminę dotacji, kredytów, pożyczek i innych środków pomocowych służących dofinansowaniu zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, Obrony Cywilnej i spraw obronnych

· Prowadzenie i aktualizacja dokumantacji Akcji Kurierskiej

· Kierownik Kancelarii Tajnej

Zarządzanie kryzysowe:

· opracowywanie szczegółowego planu reagowania kryzysowego Gminy
· wpółpraca z innymi organami i służbami prowadzącymi akcje obrony przed klęskami żywiołowymi oraz zwalczania skutków katastrof, awarii i skażeń
· przygotowywanie planów i organizacja akcji ewakuacji i przyjęcia ludności
· prowadzenie szkolenia Zespołu Reagowania Kryzysowego i kontrola przygotowania gminnych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy
· nadzór nad systemem powszechnego ostrzegania i alarmowania
· nakładanie obowiązkowych świadczeń osobistych i rzeczowych

Obrona cywilna:

· tworzenie formacji obrony cywilnej i wyznaczanie ich komendantów
· wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy
· nakładanie na mieszkańców obowiązków w zakresie samoobrony
· planowanie operacyjne Obrony Cywilnej
· tworzenie i nadzór nad formacjami OC na potrzeby gminy i w zakładach pracy
· gospodarka sprzętem OC


Sprawy obronne:

· przygotowywanie ludności i mienia na wypadek zagrożenia i wojny,
· organizacja i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych i poborowych oraz poboru
· współdziałanie z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi
· organizacja kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych
· zadania mobilizacyjne na rzecz sił zbrojnych,
· określanie zadań obronnych gminnych jednostek organizacyjnych
· organizacja stałego dyżuru
· realizowanie zadań związanych z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych,
· organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego,
· nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności

 
Menu witryny
Strona główna
Informacje o Gminie
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
Sołectwa
GOPS
Szkoły i Przedszkole
Gminna Biblioteka Publiczna
Przewodnik Interesanta
Bezpieczeństwo
Komunikaty i ostrzeżenia

 


 gminny_portal_mapowy_02.png 


 

Odpady komunalne

   
 szkola-rownych-szans.png

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiegofundusz.jpg

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.360,65 zł"

www.wfosigw.plfundusz.jpg
"Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.365,00 zł"fundusz.jpg

"Budowa przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Borkowo Kościelne w gminie Sierpc dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19.758,00 zł"

 fundusz.jpg
Organizacja III sierpeckiego konkursu ekologicznego "Z ekologią za pan brat" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11.907,00 zł
 szkola-rownych-szans.png

Projekt “Szkoła równych szans!”

 


 

image3015.gif

Inwestycje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW na lata 2007-2013 zrealizowane w 2013 r.

 


do_przedszkola_logo.gif


 
 


 
logo-e-sierpc.gif

    

logo-mikroporady.jpg

 

Logowanie